Ordfører Inger Løite måtte selv se på klokka etter kveldens rekordraske kommunestyremøte. Skjermdump: Kommunens WebTV
Ordfører Inger Løite måtte selv se på klokka etter kveldens rekordraske kommunestyremøte. Skjermdump: Kommunens WebTV

Kommunestyret satte sannsynligvis ny rekord i kveld

Kommunestyremøtene i Gjerstad bruker sjelden å dra ut i tid. Kveldens møte var imidlertid usedvanlig kort. Hele møtet var nemlig unnagjort på 22,5 minutter!

Riktignok fikk kommunestyret et par orienteringer i forkant, men fra ordføreren satte det offisielle kommunestyremøtet gikk det altså kun drøye 20 minutter før hun kunne ønske kommunestyret vel hjem.

Sakskartet for kvelden så ut som følger:

 • 21/61: HMS-plan for 2022
 • 21/62: Finansieringsplan for det interkommunale plansamarbeidet for E18 Dørdal-Grimstad
 • 21/63: Opprettelse av nytt selskap -110 Agder IKS
 • 21/64: Ekstraordinært tilskudd til Gjerstad Frivilligsentral 2021
 • 21/65: Folkevalgte - Innmelding i pensjonsordning
 • 21/66: Spørretid
 • 21/67: Overordnet beredskapsplan for Gjerstad kommune - planrullering
 • 21/68: Helhetlig ROS-analyse for Gjerstad kommune
 • 21/69: Plan for helsemessig og sosial beredskap
 • 21/70: Delegering av vedtaksmyndighet etter smittvernlovens § 4-1 fra kommunestyret til formannskapet
   

Det mest spesielle med kveldens møte var at bortsett fra et par saksopplysninger fra ordføreren og kommunedirektøren var det INGEN av kommunestyremedlemmene som fant det for godt å kommentere en eneste av sakene som var til behandling. 
 

Det må være lov til å stille seg spørsmålet om det var sakene som var for lite interessante eller om det politiske engasjementet blant våre folkevalgte er for dårlig. Vel er det greit med korte møter, men det har tidligere vært enighet om at man burde kunne ta opp noen saker til drøfting i kommunestyret dersom de oppsatte sakene er raskt unnagjort, f.eks. å diskutere noen strategier på betydningsfulle områder innen kommunens drift. Dette så det ut som kommunestyret hadde glemt i kveld. 
 

Forhåpentligvis blir engasjementet noe større i kommunestyrets desembermøte, da budsjett for 2022 og handlingsprogram for de neste fire årene skal behandles. 

 

 

 

Flere saker

Det er på tide å skaffe seg årets julekalender fra Gjerstad Skolekorps.

Støtt Gjerstad Skolekorps - kjøp årets julekalender

Tom Inge Ausland. Arkivbilde

Vil kjøre ut julekasser til vanskeligstilte

Denne unge familien fra Fredrikstad viser stor medmenneskelighet i forbindelse med julen. Foto: Facebook.

Deler julekvelden i Gjerstad med ensomme

Steinar Pedersen holdt foredrag om Brokelandsheia på Vestmarkonferansen. Foto: Privat.

Vestmarkonferansen: Presenterte næringsområdet på Brokelandsheia

Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

3 nye smittetilfeller tirsdag

Sjef for Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen.

Heimevernet er 75 år: - La oss hylle HV-soldatene!

Illustrasjon: Depositphotos.com

Avlyser årets juleåpning på Brokelandsheia

Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Anbefaler bruk av munnbind i Gjerstad