Jan Kenneth De Bartolo (i midten) er ny styreleder i Østre Agder Sparebank. Her flankert av avtroppende styreleder, Hans H. Iversen og adm.banksjef Nina Holte. Foto: Østre Agder Sparebank.
Jan Kenneth De Bartolo (i midten) er ny styreleder i Østre Agder Sparebank. Her flankert av avtroppende styreleder, Hans H. Iversen og adm.banksjef Nina Holte. Foto: Østre Agder Sparebank.

Jan Kenneth De Bartolo valgt til ny styreleder i Østre Agder Sparebank

I dagens generalforsamling i Østre Agder Sparebank ble Jan Kenneth De Bartolo valgt til ny styreleder.

Det er en erfaren bankmann som nå overtar styreledelsen etter Hans A. Iversen. Jan Kenneth De Bartolo har til sammen 13 års erfaring fra styrearbeid i bank, hvorav seks år som styreleder i Gjerstad Sparebank. Etter fusjonen med Vegårshei Sparebank i 2017 har han vært nestleder i Østre Agder Sparebank, fram til i dag hvor han ble valgt som ny styreleder.

Takker for tilliten
- Jeg vil takke for tilliten jeg er vist ved å bli valgt til ny styreleder i banken, og vil samtidig få takke avtroppende styreleder for en veldig solid og godt utført jobb siden fusjonen for 3 1/2 år siden. De siste årene har Østre Agder Sparebank levert  svært gode resultater og vært en betydningsfull samfunnsaktør for lokalmiljøet her øst i fylket, sier Bartolo.

- Foreløpig er dette ganske så nytt for meg, jeg ble valgt for kun et par timer siden, sier han i en kommentar til iGjerstad.no torsdag kveld. - Jeg har som målsetting å følge opp det gode arbeidet som er gjort siden fusjonen og vil gjøre mitt beste for at Østre Agder Sparebank skal være den foretrukne banken for personer og små-/mellomstore bedrifter i de fire kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei, sier han.

 

En bank i medvind
Den nye styrelederen overtar roret for en meget solid bedrift. Dagens generalforsamling behandlet årsmelding og regnskap som viser solide positive tall. For året 2020 ble resultatet før skatt 23,90 millioner kroner og etter skatt 20,73 millioner kroner.

– Selv om resultatet er 1,48 millioner kroner svakere enn i 2019, er vi godt fornøyd. 2019 var bankens beste år noensinne, mens året 2020 har vært utfordrende med koronapandemi og stor usikkerhet. Til tross for dette leverer banken et sterkt resultat, sier adm. banksjef Nina Holte.

– Vi er veldig imponert over hvordan kundene våre har snudd seg og klart seg bedre enn forventet gjennom denne krevende tiden. Vi er også stolte av våre ansatte som har vært engasjerte og tett på kundene, selv om de store deler av året har jobbet fra hjemmekontor.  Vi er spesielt overrasket over hvor raskt og effektivt bankorganisasjonen og kundene har håndtert den digitale endringen, hvor man over natten gikk fra å møtes fysisk til bare å møtes digitalt, fortsetter Holte.

 

– I 2020 opplevde vi at Norges Bank satte ned styringsrenten fra 1,5 % til 0,0 % i løpet av mars/april. Østre Agder Sparebank valgte å sette ned sine utlånsrenter raskere enn normalt. Dette var viktig og bra for kundene våre, men medførte en reduksjon i renteinntektene til banken.

Lokalsamfunnet og samfunnsansvar
–  Østre Agder Sparebank har lange tradisjoner med å føre deler av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet. Det betyr mye for oss å være en lokalbank som kan bidra med støtte til lag og foreninger og tiltak som skaper positiv aktivitet og utvikling i de 4 kommunene hvor banken er til stede med kontorer, sier markedssjef Jan Birger Stebekk.
 

–  Utdeling av gaver og støtte til kulturaktiviteter, frivillige organisasjoner, lokale lag og foreninger vurderes som viktig, spesielt i den situasjonen vi nå er inne i.

Hovedpunkter for regnskapsåret 2020:

 • Resultat etter skatt: 20,7  (22,2)  millioner kroner.
 • Rentemargin: 1,86 % (1,99 %).
 • Rentenetto: 49,2 (49,2) millioner kroner.
 • Tap på utlån og garantier: 5,9 (1,2 ) millioner kroner.
 • Egenkapitalavkastning etter skatt : 7,94 % (8,52 %).
 • Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt : 7,34 % (6,72 %).
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd: 16,24 % (6,80 %).
 • Ren kjernekapitaldekning (inkl. konsolidering) ble 16,71 % (16,84 %).

           Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor.

Av årets overskudd blir 3,1 millioner overført til utjevningsfond og 17,7 millioner kroner blir overført til bankens fond.

For Gjerstads sin del har banken i 2020 bl.a. støttet følgende tiltak/organisasjoner: 

 • Gjerstad Idrettslag
 • Gjerstad Trialklubb
 • Gjerstad Jeger og Fiskeforening
 • Abelsenteret
 • 4H 
 • Gjerstad skolekorps
 • Felle og omegn tempoklubb
 • Havrefjell Turlag 
 • Revygruppen GR-20
 • MOT  
 • Gjerstad Pensjonistforening  
 • Den Lille Dyrehage
 • Lokale idrettstalenter

Flere saker

Illustrasjon: Aktivtmed.no

Familier i Gjerstad med lav inntekt oppfordres til å søke om støtte

Grenlandsbanens videre skjebne skal avgjøres på Stortinget før sommerferien. Illustrasjonsfoto: Depositphotos.com

- Det er nå eller aldri for Grenlandsbanen

Gjerstad kommune presiserer regler for barnebursdager i Gjerstad. Illustrasjon: Depositphotos.com

Dette er reglene for barnebursdager i Gjerstad

Får du et anrop fra ukjent nummer kan det være kommunen som forsøker å få gjort avtale med deg om vaksinering. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Ukjent anrop på telefonen kan gjelde time for vaksinering mot Covid-19

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H)

- Mine tre store bekymringer: Jobben, skolen og helsa

Eurospar Brokelandsheia. Arkivbilde

Kjøpte vinnerloddet i Lotto på Eurospar Brokelandsheia

Kommunedirektør Toril Neset. Arkivbilde.

Forventer økning i vaksineringen i Gjerstad de nærmeste ukene

Gjerstad kommune oppfordrer til å holde avstandsreglene også i påsken. Illustrasjon: Depositphotos.com

Ordføreren presiserer covid-reglene i Gjerstad i påsken