Arne Thomassen og Rune Hagestrand. Foto: Mona Hauglid.
Arne Thomassen og Rune Hagestrand. Foto: Mona Hauglid.

- Ja takk, begge deler!

"Vi er overbevist om at det finnes løsninger som medfører at eksisterende stoppmønster på den aktuelle togruten kan opprettholdes."
Fylkesordfører Arne Thomassen og leder av Jernbaneforum Sør, Rune Hagestrand.

Arbeiderpartiet har et ord de hater, men likevel elsker å bruke, nemlig «privatisering». Alt som ikke styres av Staten er mindre verdt. I Høyre heier vi tvert imot på alle private virksomheter. Disse er avgjørende for å bygge og bevare landets mange og viktige velferdstilbud. Penger gror ikke på trær eller dukker opp på Statsbudsjettet av seg selv. Noen må produsere dem.

Høyre er positive til  konkurranseutsetting. Vi ønsker å kunne tilby best mulig kvalitet til lavest mulig pris for landets innbyggere. Konkurranseutsetting er et nyttig og velfungerende virkemiddel både innen privat og offentlig sektor.
 

Så til den konkrete saken om togtilbudet fra GoAhead.

Høyre er positive til at GoAhead ønsker å se på alternative løsninger til ruteplan for å tilby reisende raskere ruter til og fra Oslo og Stavanger, slik at flere velger å bruke miljøvennlige transporttilbud.  Skal vi nå våre ambisiøse klimamål vil jernbanen i fremtiden ha stor betydning. Ingen slår toget når man skal frakte mange mennesker samtidig over lange strekninger.

Det som imidlertid er kritikkverdig i denne saken er prosessen i forkant av høringsbrevet fra GoAhead. Vi hadde forventet en god dialog om planene i forkant, før høringsbrevet ble sendt ut. Fylkesordføreren grep umiddelbart fatt i saken og har invitert berørte kommuner til møte 5. mars og fylkeskommunen har fått utsatt frist på høringen. Vi vil også minne Arbeiderpartiet om at NSB tidligere har kommet med lignende utspill som det GoAhead nå gjør.

 

Vi har stor forståelse for at distriktskommunene reagerer på å miste viktige togstopp på morgentoget til Oslo og Stavanger og har nå tatt initiativ til et møte med de aktuelle kommunene.  Vi er overbevist om at det finnes løsninger som medfører at eksisterende stoppmønster på den aktuelle togruten kan opprettholdes, ved å øke kapasiteten med en ekstra togrute med færre stopp. Dette vil gi reisende et godt alternativ for raskere å komme frem til endepunktene, samtidig som den viktige lokaltrafikken på de mindre stasjonene opprettholdes.
 

Utspillet fra GoAhead viser med all tydelighet at vår «genistrek» Grenlandsbanen er overmoden for igangsettelse. Dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold via Porsgrunn til Brokelandsheia vil gi god fleksibilitet, der alle vil spare betydelig reisetid.  I tillegg til lokaltrafikk vil det kunne gå ekspressruter med få stopp, som de mindre stasjonene kobler seg opp mot via tilførselstog.
 

De tre fylkeskommunene i landsdelen står tverrpolitisk samlet for å fremskynde planlegging og bygging av Grenlandsbanen i neste rullering av Nasjonal Transportplan (NTP). Dette vil få høy prioritering blant våre innspill når planen skal rulleres neste år.

 

Frem til Grenlandsbanen står klar vil vi stå på for at togtilbudet i distriktene opprettholdes og at evt. ekspresstog må settes opp i tillegg til dagens ruteplan.
 

 

Arne Thomassen,
Fylkesordfører i Agder

Rune Hagestrand
Leder av Jernbaneforum Sør

Flere saker

Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.

Svake resultater for Gjerstad i årets kommunebarometer

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia

Nå åpnes det snart for utsendelse av brev og pakker hos Circle K Brokelandsheia. Arkivfoto

Circle K Brokelandsheia inngår avtale med HeltHjem.no

Kommunedirektøren, næringssjefen og ordføreren i Gjerstad. Foto: Gjerstad kommune.

Nå kan koronarammede bedrifter i Gjerstad søke støtte fra kommunen