Ordfører Inger Løite og rådmann Torill Neset. Foto: Gjerstad kommune.
Ordfører Inger Løite og rådmann Torill Neset. Foto: Gjerstad kommune.

Innkjøp og habilitet i Gjerstad kommune

-  Vi synes det er svært alvorlig at AAB henger ut og mistenkeliggjør personer, uten noe som helst bevis for at det er gjort noe galt.
// Ordfører Inger Løite og rådmann Torill Neset.

De siste dagene har AAB brukt mye spalteplass på saken om innkjøp av teknisk utstyr til den nye flerbrukshallen og hos de fleste som har lest dette har det antakelig festet seg et inntrykk av at kommunen har drevet med noe som ikke tåler dagens lys. Det er ikke riktig! Kommunen er absolutt opptatt av åpenhet og å følge det regelverket som gjelder i slik prosesser.

 

I etterpåklokskapens lys så ser vi at det er enkelte ting som kunne vært håndtert på en annen måte i denne saken. Det tar vi selvkritikk på og lærer av. I dette tilfellet gjelder det spesielt at det ikke ble skrevet protokoll fra mailutveksling med kommunestyret, selv om dokumentasjonen fra denne ligger i vårt arkivsystem. Men å framstille saken på en måte som gir et inntrykk av at det har foregått regelbrudd, det henger altså ikke sammen med virkeligheten.

 

Som kjent så er det BRG og ikke Gjerstad kommune som valgte ut No Limit Events AS som leverandør av anlegget og scenen etter innhentede anbud.

 

At vi kjøpte en tjeneste (kravspesifikasjonen) fra et lokalt firma for et beløp langt under det som er styrt av lovverket kan vi ikke se er feil. Dette måtte vi uansett leid inn konsulenter for å gjøre og antakelig betalt en høyere pris for enn det vi betalte Hagestrand og Valle som var nøyaktig kr. 26 550,-. Vi forstår at noen ønsker å lage et poeng av at de dro til Kina og at turen ble betalt av kommunen. Det var for øvrig det eneste vi betalte for, jobben gjorde de gratis.

 

For å være oppdatert på siste nytt og kunne anbefale et moderne anlegg var det viktig å besøke fabrikkene direkte. På en slik messe er det også enklere å sammenligne ulike kvaliteter og bruksområder og i tillegg kunne finne helt nye produkter. De mente det ville være nyttig å se på utstyr på denne messen som visstnok har det nyeste av utstyr. At de selv har god erfaring og kunnskap om behovet vi ville ha i den nye hallen så vi som en stor fordel.

 

Kravspesifikasjonen utelukket heller ikke på noen måte andre leverandører. Det er heller ikke riktig at det mangler protokoll fra utvelgelsen av anbudene, den ble foretatt av BRG. Det kommunestyret skulle ta stilling til i mailutvekslingen var om man kunne godkjenne bestillingen av lyd- og lysanlegget selv om beløpet fra laveste tilbyder oversteg gavebeløpet fra banken.

 

I dag kom det også en ny sak ang. sceneløsningen i hallen. Dessverre så viste det seg at den innkjøpte scenen ikke fungerte optimalt til å raskt rigge opp og ned ved arrangementer i hallen. Kommunen har hatt en konstruktiv dialog med leverandør (No Limit Event AS) og reklamasjonen var uproblematisk. Nå håper vi at vi kan finne en løsning som gjør opp- og nedriggingen enklere.

 

Det som likevel er mest graverende feil i framstillingen av saken, er påstander og spekulasjoner om Rune Hagestrands rolle.

 

Rune Hagestrand var selvsagt aldri til stede da dette ble drøftet og bestemt. Det gjelder for ham på lik linje med alle andre politikere som formannskap/kommunestyre bestemmer er inhabile i enkeltsaker derom saken vedrører dem som privatperson eller næringsdrivende.

 

Vi synes det er svært alvorlig at AAB henger ut og mistenkeliggjør personer, uten noe som helst bevis for at det er gjort noe galt.

 

Rune Hagestrand er en energisk og kreativ Gjerstadpatriot, både i rollen som politiker og som næringsdrivende og har gjennom begge rollene stått på for det beste for bygda vår gjennom mange år.

 

Et viktig prinsipp i den norske rettsstat er at man er uskyldige til det motsatte er bevist. Vi synes AAB må være seg bevisst det ansvaret og den makten de har når de kommer med slike påstander. Husk at det tross alt handler om mennesker, uansett om man er kommuneansatt, politiker eller næringsdrivende.

 

 

Inger Løite, ordfører
Torill Neset, rådmann

Flere saker

Gjerstad kommune innfører restriksjoner på besøk til omsorgssenteret

Gjerstad kommune innfører restriksjoner på besøk til omsorgssenteret

Marcus Langmyr hevder seg godt i årets norgescup i leirdueskyting. Foto: Facebook

Imponerende leirdueskyting av Marcus Langmyr

Magnus Sørbø fikk en stor gavesjekk etter sin andreplass i dag.

Magnus ble nr. 2 i Norgescupen i Trondheim

Adina Limyr er her avbildet sammen med fire av fem barnebarn i forbindelse med 100-årsdagen i 2016.

Adina fyller 104 år!

Nybygget på Solem skytebane er i ferd med å bli ferdig. Foto: GJJF.

Nybygg på Solem med moderne teknologi

Ove Støylen kommer til Holmen Gård fredag 14. august.

Ove Støylen klar for Holmen Gård 14. august

Fotballbanen på Klokkargården er klargjort for høstsesongen.

Klokkargården er klar for seriespill - her er kampoppsettet

Brokelandsheia Blomster og Garn. Foto: Finn.no

Brokelandsheia Blomster og Garn til salgs