Kommunens politiske ledelse inviterer til idédugnad.
Kommunens politiske ledelse inviterer til idédugnad.

- Hvor går Gjerstads vei videre?

De tre politiske partiene i posisjon i Gjerstad går i fellesskap ut og inviterer bygdefolket med på idédugnad for bygdas fremtid.

SISTE: ARRANGEMENTET ER UTSATT PÅ UBESTEMT TID PGA. KORONAVIRUSET

 

Alle gjersdølinger inviteres til møte på Lyngrillen førstkommende mandag, 16. mars kl. 17.30. Den første halvtimen er satt av til pizza og småprat mellom deltakerne.

Vil lytte til innbyggerne
- I rollene vi har som kommunestyrepolitikere er det fornuftig å avstemme våre ulike vedtak med innspill og idéer fra bygdas innbyggere, sier varaordfører Steinar Pedersen, som skal lede møtet.

- Vi vet at det er mye kunnskap og allsidig erfaring blant folk i bygda. Dette er det viktig at vi som er politikere både lytter til og lærer av. Pedersen håper derfor at mange setter av de drøye to timene til dette møtet. 
 

Kjemisk fritt for partipolitikk
- Selv om det er Arbeiderpartiet, Høyre og Frp som er initiativtakere, er det er viktig å presisere at dette ikke skal være noe partipolitisk møte. Tanken er at vi i fellesskap ser litt nærmere på hvordan vi sammen kan utvikle kommunen videre i positiv retning, både for oss som bor her i dag, men ikke minst for innbyggerne vi ønsker å trekke til oss i fremtiden.
Vi må rendyrke det vi er gode på og finne gode løsninger på utfordringene. Det finnes garantert muligheter vi til nå ikke har tenkt på, sier Pedersen.

- Jeg kan også love at det følger ingen forpliktelser med for de som deltar på møtet. Vi kommer til å gi deltakerne mulighet for å svare på noen spørsmål digitalt via mobilen, så det er god anledning til å bidra i det stille. Jeg håper også at vi sammen kan finne gode måter å fremsnakke bygda vår på. Selv om vi har noen utfordinger har vi også mye vi kan skryte av, sier varaordføreren.
 

Innledninger til debatt
Fylkesordfører Arne Thomassen, økonomisjef i Gjerstad kommune, Espen Grimsland samt representanter fra Haugholt Anleggsservice vil innlede til debatt.

- Vi vil nok ikke rekke å komme innom absolutt alle temaer innenfor det kommunale tjenestetilbudet denne kvelden, men om initiativet slår positivt an blant folk håper vi å kunne gjenta dette flere ganger, avslutter Steinar Pedersen.

 

Godt initiativ!
Dette er et prisverdig initiativ fra bygdas politiske ledelse. Å høre på hva andre mener er sjelden en dårlig oppskrift på en positiv videreutvikling. Red.mrk. 

Flere saker

Nytt skilt oppført ved Byttingsmyr

Nytt skilt oppført ved Byttingsmyr

Gjerstad Products er på vei inn i det amerikanske markedet

Kjetilson Moe satser på det amerikanske markedet

NAV tilbyr forskudd på dagpenger

En person i Gjerstad er smittet av Covid19-viruset

Til foresatte på 9. og 10. trinn

Ordfører Inger Løite

Statusrapport fra kommunen om virus-situasjonen

Daglig leder av Lyngrillen Café, Sveinung Haugstøyl. Arkivfoto.

- Vi har tilpasset oss virussituasjonen

Bankplassen Kaffe og Skroll tilbyr mat som kundene kan ta med seg hjem

Take away-meny hos Bankplassen Kaffe og Skroll