Steinar Pedersen er ordførerkandidat for Høyre i Gjerstad
Steinar Pedersen er ordførerkandidat for Høyre i Gjerstad

Hva skjer med PLO i Gjerstad?

- Basert på egne erfaringer fra lignende omstillingsprosesser er det avgjørende å ta med de ansatte så tidlig som mulig inn i prosessen når en ny enhet skal utvikles.
// Steinar Pedersen, ordførerkandidat (H)

Det har i det siste vært skrevet om forholdene i pleie- og omsorgssektoren (PLO) i Gjerstad og hva som skjer og ikke skjer. Her er det mange som er utålmodige og ønsker at ting skal skje fort, meg selv inkludert. Jeg vet allikevel at slike prosesser tar litt tid og det bør de også gjøre da en ønsker å finne de beste løsningene og ikke bare de raskeste. Vi må også ha respekt for at dette handler om ansatte og ledere og at det derfor er en intern prosess og ikke en som drives i offentligheten.
 

Rapporten det refereres til er vel ganske klar på at det er misnøye blant de ansatte og at samarbeidet mellom ledelse og ansatte kunne vært bedre. Når en leser den kan det nesten virke som om de ikke jobber på samme sted.  
 

Basert på egne erfaringer fra lignende omstillingsprosesser er det avgjørende å ta med de ansatte så tidlig som mulig inn i prosessen når en ny enhet skal utvikles. Det er en selvfølge at de tillitsvalgte er med, men når en ser at splittelsen er så stor som her ville jeg latt de ansatte velge 2 ansatte til for å bidra inn i den gruppa som skal jobbe med den nye enheten. Det bygger tillit. Her er det det å bygge opp et tillitsforhold mellom ansatte og ledelse som blir viktig.  Å involvere de ansatte er avgjørende for å få et godt resultat. Målet må vel være å få den beste løsningen for alle. Da må vi må sørge for at alle drar i samme retning.

 

Alle har vi et behov for å forstå hvorfor. Hvorfor må vi gjøre det slik? Usikkerhet og tvil gjør de aller fleste negative til omstilling. Derfor er det viktig å ha en god plan for hvordan og når en skal informere alle ansatte om de beslutninger som tenkt gjennomført og lage arenaer med mulighet for å gi tilbakemeldinger og stille spørsmål.

 

Alle ønsker en forutsigbarhet på jobben. Alle ønsker å vite hva og hvem en kan forholde seg til. Det gir en trygghet i hverdagen

 

Jeg kommer fra det private næringsliv og har ikke jobbet i det offentlige, men jeg tror ikke at menneskene som jobber i det offentlige er annerledes en de som jobber i det private næringsliv.

 

For meg så er alltid målet viktigst. I denne saken må målet være å bygge den beste enheten innen helse og omsorg. Skal dette lykkes må kommunens ledelse utvikle gode arenaer med stor takhøyde for samarbeid med de ansatte. Samtidig må vi ha respekt for at noen til slutt må gjøre noen valg og ta en beslutning. La oss håpe at det blir en beslutning der alle føler at de har fått lov til å påvirke.

 

Steinar Pedersen,
ordførerkandidat for Gjerstad Høyre

Flere saker

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!

Ordfører Inger Løite

Vil tilby kommunal koronastøtte til lokale bedrifter