Arne Thomassen (ordførerkandidat) og Torunn Ostad stiller til valg for Høyre til fylkestingsvalget. Foto: Mona Hauglid.
Arne Thomassen (ordførerkandidat) og Torunn Ostad stiller til valg for Høyre til fylkestingsvalget. Foto: Mona Hauglid.

- Høyre heier på fagskolen!

- Mesterbrev er like bra som Mastergrad! 
// Arne Thomassen og Torun Ostad,  Agder Høyre

Regjeringen satser på høyere yrkesfaglig utdanning. Vi har fått ny fagsskolelov som gir økt kvalitet i fagskoleutdanningen, og som vil gi økt status til utdanningen og til studentene. Studentene får viktige rettigheter, som studiepoeng, representasjon i styrende organer og rett til fødselspermisjon. Regjeringen har også bevilget midler til kvalitetsutvikling og til flere studieplasser. De tre siste årene har fagskolene i Grimstad og Kristiansand fått 5,3 millioner i statlige midler og like mye fra fylkeskommunen til utstyr og kompetanseheving. Det har gitt et solid kvalitetsløft som gjør at fagskolestudentene på Sørlandet får oppdatert og god utdanning.

 

I Agder har vi en høy andel som velger yrkesfaglig utdanning. Og vi trenger enda flere hender i arbeid i tida som kommer. Da blir det desto viktigere at vi har et relevant tilbud om videreutdanning for de som har fagbrev. Høyre mener det er viktig at Agder har en fagskoleutdanning som samarbeider tett med næringslivet og kommunene, og som gir en utdanning som treffer studentenes behov. De siste årene er det utviklet spennende nye studier sammen med både industri og offentlig sektor, populære hos studentene og viktig for bedriftene.

 

Gjennom forhandlingene om ett Agder sørget Høyre og KrF for at fagskolene i Kristiansand og Grimstad slås sammen til en ny, livskraftig skole. I 2021 står det nye bygget klart, like ved Universitetet i Agder, I4Helse og Mechatronics Innovation Lab. Det gir muligheter for en rekke spennende studier og oppdaterte praksis- og laboratoriefasiliteter.

Fagskolestudenter er en mangfoldig gruppe. Mange har andre forpliktelser som jobb og familie i tillegg til studier. Utdanningstilbudet ved fagskolene må være fleksibelt og mangfoldig, så det dekker behovene til studenter fra hele Agder. Det innebærer en økt satsing på nettbasert og samlingsbasert undervisning. Dette må gjøres på en måte som opprettholder kvaliteten i utdanningstilbudet.

 

Agder Høyre vil:
 

  • styrke fagskolens profil som høyere yrkesfaglig utdanning
  • utvikle fagskolen til et kurs- og kompetansesenter for landsdelens bedrifter
  • oppfordre kommunene til å samarbeide aktivt med fagskolene om videreutdanning av sine ansatte
  • aktivt påvirke regjeringen til å tildele ytterligere nye studieplasser til fagskolene på Sørlandet
  • arbeide for at den sammenslåtte fagskolen skal samarbeide med UiA og næringslivet, og tar en ledende posisjon innen sitt fagfelt
  • at Sørlandets fagskole samarbeider med UiA og næringslivet om å ta en ledende nasjonal posisjon innenfor sine fagområder

 

Høyre satser på yrkesfaglig utdanning. Mesterbrev er like bra som mastergrad!

 

Arne Thomassen, fylkesordførerkandidat for Høyre
Torunn Ostad, gruppeleder for Høyre i Aust-Agder fylkesting
 

Flere saker

"Struguras" fra Moldova underholder i forbindelse med 15-årsjubileet.

Norge-Moldova er 15 år - feirer med jubileumskveld på Abel skole

Kommunestyret i Åmli debuterte torsdag med direkteoverføring av sitt kommunestyremøte.

Look to Åmli!

Grethe Dalens bedrift Gjerstadbakeren er med i konkurransen om å bli "Årets Bakeri 2020". Foto: Facebook.

Gjerstadbakeren nominert til Årets Bakeri

Det ventes store snømengder i Gjerstad til helgen.

Snømengden i helgen er noe nedgradert

Arne Thomassen og Rune Hagestrand. Foto: Mona Hauglid.

- Ja takk, begge deler!

Illustrasjon: Facebook

Mens vi venter på Grenlandsbanen

Kan Biltema-kjeden være interessert i Brokelandsheia? Foto: Facebook.

Kan Brokelandsheia være aktuell for Biltema?

Agder Arbeiderparti protesterer mot svekket togtilbud i distriktene. Illustrasjonsbilde.

- Høyre sin ideologiske iver etter privatisering gir oss et dårligere togtilbud