Inger Løite og Steinar Pedersen stilte opp til debatt torsdag kveld.
Inger Løite og Steinar Pedersen stilte opp til debatt torsdag kveld.

H og AP enige om det meste i lokalpolitikken i Gjerstad

Arbeiderpartiet og Høyre i Gjerstad stilte med sine ordførerkandidater til debatt på Bankplassen Kaffe og Skroll torsdag kveld. 

Om Høyre og Arbeiderpartiet er motpoler i rikspolitikken var det vanskelig å skille de to kandidatene i kveldens politiske meningsutveksling. For i de aller fleste sakene var både Inger Løite (Ap) og Steinar Pedersen (H) oppsiktsvekkende enige.

Ordstyrer Jens-Jacob Aasbø startet møtet med å spørre kandidatene om hva som har fått dem til å engasjere seg i politikken.

- Mitt engasjement begynte i arbeidslivet, først som tillitsvalgt og senere hovedtillitsvalgt. Etter hvert ble det også et større politisk engasjement. Jeg trives veldig godt med å være politiker, og har veldig lyst til å fortsette som ordfører en periode til, sa Inger Løite.

- Jeg har i mange år vurdert å bli med i lokalpolikken, men næringsvirksomhet har tatt det aller meste av min tid. Nå er jeg i en litt annen situasjonen, og har lyst til å bidra med mine erfaringer, blant annet for å gjennomgå kommunens driftsmodell. Den første perioden i kommunestyret har vært lærerik, spesielt etter at jeg kom litt tettere på i adhoc-utvalg som har gitt meg innsikt i en rekke detaljer. 
 

Ingen avklaring om koalisjoner
Aasbø spurte kandidatene om hva som skjer etter valget, og hvilke koalisjoner som var mest aktuelle for de to kandidatene.

- Nå har jeg jo registrert at Gro Eskeland i forrige møte gikk ut og sa at SP ikke har giftet seg med noen, og det har ikke vi heller gjort, sa Inger Løite. - Nei, ikke vi heller, repliserte Pedersen.
- Nå får vi avvente valgresultatet og ta diskusjonene deretter, sa de to kandidatene nærmest i kor.
- Det som er rimelig klart er at man til slutt må finne et annet parti å samarbeide med. Det er lite trolig at noen av partiene får rent flertall, sa Pedersen.

Privatisering
- Hva med privatisering av kommunale tjenester? Her går jeg ut fra at dere to er helt uenige, spurte Aasbø.

- Jeg er ikke imot all privatisering, men tror ikke det er så mye å tjene på det, sa Løite. Vi får f.eks. de samme utgiftene i barnehagen, uansett om den er privat eller offentlig, sa hun.
Pedersen var også enig i at det nok ikke ville være så mye å hente i en liten kommune som Gjerstad.  - Det jeg imidlertid tror kan være aktuelt er å se på kommunalt vedlikehold. Høyre i Gjerstad kommer til å foreslå innføring av en femårsplan for vedlikehold, og denne kan være egnet til konkurranseutsetting, sa Pedersen. 

- Det kan godt være riktig, men samtidig er det viktig å huske på at de ansatte i kommunen har ordentlige arbeidsvilkår og avtaler. Det har vi sett eksempler på ikke alltid er tilfellet i det private, sa Løite.

- Dette kan vi enkelt regulere i anbudsprosessen, kontret Pedersen. 

Eldrebølgen 
En stor del av kveldens møte ble viet temaet eldre og pleietrengende.

- I dag er det ca. 80 personer i Gjerstad over 80 år. I følge statistikkene skal dette tallet øke til 180 personer om 20 år, sa Steinar Pedersen.

- Ja, dette vil komme til å bli en stor utfordring for oss, sa Inger Løite. Derfor er det nå veldig viktig at det blir fart på utviklingen velferdsteknologi. Det er ikke lenger slik at at Gjerstad omsorgssenter er et sted folk får tilbud om plass når de når en høy alder. Det meste vil framover bli lagt opp til at eldre, bortsett fra de med svært alvorlige sykdommer, skal få hjelpen de trenger hjemme, eller i kommunale omsorgsboliger, sa Løite.

- Nettopp dette med omsorgsleiligheter har vi i Høyre tenkt å se nærmere på. Vi tror at det vil være en god idé å legge til rette for at eldre innbyggere over en viss alder får tilbud om en bolig som er tilpasset alderdommen, i et fellesskap med andre, og helst i nærheten av der det skjer noe å følge med på, altså primært rundt Gjerstadsenteret i øvrebygda eller her på Brokelandsheia, kommenterte Pedersen. - Det finnes allerede mange eldre som bor og trives i leiligheter her, ikke minst fordi de har nærhet til andre mennesker.

- Vi må også forberede oss på at vi kommer til å trenge mange flere hjelpe- og sykepleiere i årene som kommer, og vi må stimulere de unge til å velge disse yrkene når de skal utdanne seg. Det kommer nemlig til å bli kamp om å få tak i ansatte til helsetjenester framover, sa Løite.

- Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at de ansatte vi har i dag er mest mulig fornøyd med jobben sin. Dette vil gjøre det enklere å rekruttere til nye stillinger, sa Pedersen.

Kommunesammenslåing
Begge ordførerkandidatene ga klart uttrykk for at de trodde en kommunesammenslåing der Gjerstad er med, ville komme før eller senere. Men ingen av dem ville gå i front for å igangsette en ny runde på dette temaet. Dette er noe folk i bygda etter hvert har fått et mer avslappet forhold til, var begge enige om. Men, å ta noen lederrolle i en slik prosess var det ingen av dem som var villig til.

- Jeg har egentlig ikke lyst til at Gjerstad skal slå seg sammen med andre kommuner, men jeg tror dette kommer til å presse seg fram uansett, sa Pedersen.

- Ja, det tror jeg også, og da er det fornuftig at vi er med i en prosess, der vi selv kan være med på å forme en ny kommune, og bidra til at å utvikle gode fagmiljøer som gir bedre tjenester for innbyggerne. Vi må for all del unngå at dette er noe som blir tredd ned over hodene på oss, sa Inger Løite, og viste til strategien som tydeligvis er valgt på Vegårshei, der de klart har gitt beskjed om at de sier nei til ethvert forsøk på endring i kommunestrukturen.

 - Å gå videre med dette gjør jeg imidlertid ikke før jeg får et klart mandat fra kommunestyret. Det er samtidig interessant å lese undersøkelsen som ble vist til i lokalavisa, der det faktisk var Senterpartiet som var det mest sammenslåings-vennlige partiet i Gjerstad, sa Løite med et glimt i øyet. - Vi vil alltid være gjersdølinger, uansett hva navnet på kommunen vil være i fremtiden, var begge kandidatene samstemte i.

Klimaplan
- Det er i tiden å snakke om klimautfordringene, ikke minst gjelde dette den yngre garde. Hva slags klimapolitikk har dere, ville Aasbø vite i debattens siste tema for kvelden.

- Vi skal behandle en klimaplan i formannskapet førstkommende tirsdag, og dette vil synliggjøre hva det er realistisk at vi kan få til på dette feltet, sa Løite.

- Vi bør i alle fall tenke klimavennlige løsninger i alle nye investeringer. Nå begynner el-biler å bli så bra, og med lang rekkevidde, at det kan være fornuftig å fase inn el-biler til hele hjemmetjenesten i kommunen, sa Pedersen. 

Enige om å være enige
Ordstyrer Jens-Jacob Aasbø forsøkte gjentatte ganger å finne noe som kunne vise til en viss uenighet, men til ingen nytte. Begge kandidatene bekreftet også at det i kommunestyret er betydelig mer enighet enn uenighet.

- Vi har ikke de store ideologiske diskusjonene i kommunestyret, selv om et par av oss med vilje forsøker å få til litt temperatur, sa Inger Løite. 

- Vi er faktisk i stor grad enige om målene for kommunen framover, men har nok kanskje noen ulike måter å komme frem til disse, replisserte Steinar Pedersen.

Nye politiske møter
Valgkampen fortsetter her på iGjerstad.no med de tre siste kandidatintervjuene, som legges ut de nærmeste dagene. 
Neste offentlige debatt er i regi Kristelig folkeparti, som  har invitert toppkanidatene til debatt rundt temaet ensomhet i Gjerstad, på biblioteket onsdag 12. juni.

Flere saker

Kreftforeningen gjør Stafett for livet virtuell

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!