Den nye E18 vil spare tid, men dette har sin pris for bilistene.
Den nye E18 vil spare tid, men dette har sin pris for bilistene.

Gjersdølinger må betale bompenger i øst og vest

Nye Veier AS har offentliggjort sine planer for bygging av ny E18 mellom Dørdal ogTvedestrand. Det planlegges bomstasjon både øst og vest for Brokelandsheia

Etter en ettertraktet pause fra bompengeinnkrevingen på Østerholtheia vil bompengebelastningen for gjersdølinger om noen år bli høyere enn noensinne.

Gjersdølinger som vil benytte den nye E18 som skal bygges gjennom kommunen vil måtte påregne å betale bompenger både for å komme til Kragerø og til Risør, i en periode på 20 år fra 2025. De nye bomstasjonene er planlagt i Sannidal og i Barlinddalen ved Akland. 

Fullpris for passeringer vil være 37 kroner ved Sannidal og 31 kroner ved Akland. Avtalekunder får 20% rabatt på disse prisene.

Det beregnes at det vil ta ca. 20 år fra 2025 å hente inn de ca. 7 milliardene som skal bidra til finansiering av den nye veistrekningen mellom Dørdal og Tvedestrand.

Halv pris for el-biler.
Det legges opp til å subsidiere fossilfrie biler med 50% rabatt. Dvs. at avgiften for elbiler vil bli kr. 19 ved Sannidal og kr. 17,- ved Akland.

162,- kroner tur/retur Arendal
I tillegg kommer ekstra bompenger på de allerede klare E18-strekningene gjennom Bamble og mellom Tvedestrand og Arendal. Skal du kjøre fra Gjerstad til Arendal vil det etter 2025 koste 81 kroner hver vei ved bruk av bensin/dieselbiler. I beregningene legges det opp til at halvparten av bilparken vil være elbiler fra 2033.

Ny vei forbi Brokelandsheia i 2028.
Første byggetrinn vil være strekningen Dørdal til Østerholtheia i perioden 2021-2024. Denne veien er kostnadsberegntet til 5,3 mrd.  I samme periode vil strekningen Pinesund til Tvedestrand bygges for  4,2 mrd kroner. Til slutt vil hele veien kobles sammen mellom Østerholtheia og Pinesund i perioden 2026-2028. Denne strekningen er kostnadsberegnet til 2,7 mrd. Totalt vil veien mellom Dørdal og Tvedestrand koste 12,2 mrd.

Kommunestyrene i de respektive kommunene skal i sine februarmøter ta stilling til hvor bommene skal plasseres. 

Flere saker

Kommunens regnskap for 2019 er avsluttet. Illustrasjonsfoto.

Gjerstad kommunes regnskap for 2019

Gjerstads deltaker i landsdelsmesterskapet i skiskyting i helgen. Foto: GIL

Gode resultater i helgas LM i skiskyting

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

- Stoppmønsteret på Sørlandsbanen må bevares

Hannah Lunden og ordfører Inger Løite var med på diskusjonen sammen med helseminister Bent Høie i kveldens utgave av "Debatten". Skjermdump: NRK

BPA-ordningen praktiseres ulikt over hele landet

Hannah og Harald Lunden fra tidligere innslag i «God Morgen Norge» Skjermdump: TV2

Hannah i «Debatten» på NRK i kveld

Slukket branntilløp i Gjerstad

Hallvard Flatland kommer til Brokelandsheiadagene søndag 30. august.

Casino Show med Hallvard Flatland på Brokelandsheia