Gjerstad Kickboxing Club, med initiativtaker Mehmet Bulut i spissen. Arkivbilde
Gjerstad Kickboxing Club, med initiativtaker Mehmet Bulut i spissen. Arkivbilde

Formannskapet skal fordele 200 000 i kulturmidler

Formannskapet i Gjerstad skal i sitt møte 8. juni fordele årets kulturmidler til lag og foreninger i bygda.

Tildeling av kulturmidler i Gjerstad har etter hvert blitt en gjenganger i kommunale møter. Det har blitt satt ned et adhoc-utvalg som har jobbet med retningslinjene for hvem som skal prioriteres når kulturmidlene skal fordeles. Torsdag 8. juni blir endelig vedtak fattet av formannskapet i Gjerstad kommune.

200 000 i potten 
I budsjettet for 2021 er det avsatt 200 000 kroner til kulturmidler, og søknadsfristen var 21. mai. Kulturmidlene for 2021 blir foreslått prioritert etter følgende kriterier: - Aktiviteter for barn og unge under 18 år, med særlig vekt på antall medlemmer under 18 år.

Kort om søkerne (hentet fra saksdokumentene):

Gjerstad 4H:
Formålet til 4H er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker, og 4Hs målsetting uttrykkes gjennom 4H-løftet. Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og lokalmiljøet. 4H bygger på en ide om å lære om samspill i naturen.

Pinsemenigheten Betel Drop in:
Betel Drop in har blitt en viktig ungdomsklubb i Gjerstad. De søker om midler til drift og nytt utstyr, f.eks. et bordtennisbord. Foreningen har som mål at det skal være et rusfritt og trygt sted der alle skal føle seg velkomne. Drop in har aktiviteter som spillkveld, biljard, basket, PS4, bålpanne, kiosk, skyting, air hockey, musikk osv. De har møter hver andre fredag og har 68 medlemmer under 18 år.

Gjerstad skolekorps:
Korpset har vært en aktiv del av kommunens kulturliv i mange tiår. Foreningens mål er å lære barn å spille et instrument og å spille i samspill med andre. Korpset øver hver uke på Musikkens hus og de har opptredener som 17. mai, kulturkvelden, julegudstjenesten etc. Korpset har det siste året økt medlemsantallet fra 12 til 30 medlemmer. Tilskuddet skal brukes til drift av korpset, som f.eks. dirigentlønn, kulturskoleplasser, noter, instrumenter og annet utstyr

Gjerstad idrettslag:
Idrettslaget er det største laget i kommunen og med stor aktivitet. Idrettslaget investerer stort i 2021. Hoppanlegg og lysløype med skiskytteranlegg bygges pga. økende rekruttering. I tillegg er håndball og badminton nye idretter for de unge nå. Ny løypemaskin kjøpes. Gjerstad Idrettslag arrangerer ellers aktiviteter som fotball, langrenn, skiskyting, sykling, svømming, allidrett, trim og orientering. Laget har 248 medlemmer under 18 år.

Gjerstad Jeger og fiskerforening:
Jakt og fiske er populære aktiviteter i Gjerstad og foreningen har mange ulike aktiviteter som jaktfeltskyting, hagleskyting for ungdom, jegerprøvekurs, fisketur for ungdom med overnatting, ungdomstreff på Solem, introjakt på hare og rådyr, samt fisketur for barnehagene. Laget har 20 medlemmer under 18 år.

Havrefjell turlag/Barnas turlag:
Laget søker om støtte til aktiviteter for barn og unge. Gjerstad, Risør og Nissedal er lagets nedslagsfelt. Barnas turlag arrangerer aktiviteter rettet spesielt mot barn og unge, som fastelavenstur, ferskingtur, nistetur, klatredag i Risørhallen, «Kom deg ut dagen» og «OPPTUR» for 8. klassinger. Alle aktiviteter for barn er gratis. Laget har 74 medlemmer under 18 år.

Gjerstad Kickboxing Club: Nyetablert.

Gjerstad trialklubb:
Trialklubben har aktiviteter for barn fra fylte 5 år og medlemsmassen vokser. Laget søker om midler til sykler og utstyr for barn og unge. Klubben forteller at trial ikke handler om fart, men derimot konsentrasjon og kroppsbeherskelse. Idretten passer spesielt godt for ungdom som trenger å utfordre seg selv. Laget har 58 medlemmer under 18 år.

 

Færre søknader enn vanlig
Det er i alt kommet inn 8 søknader om kulturmidler for 2021. Disse søker til sammen om kr. 365 000. Alle søknader gjelder støtte til aktiviteter for barn og unge. En søknad gjelder midler til drift av ungdomsklubb: Drop in. En søknad gjelder midler til start av ny aktivitet: Gjerstad Kickboxing Club.

Antall søkere er noe mindre enn i fjor. Fiane ungdomslag, Kiwanis, Menighetens ungdomsklubb og Junior’n på Betel har ikke søkt denne gang. Sistnevnte lag har opphørt. Alle søkerne har barn og unge i sin målgruppe, og alle disse lagene gjør en flott innsats for barn og ungdom i kommunen.

 

Kommunedirektørens forslag til fordeling er:

  • Gjerstad 4H - kr. 11 000,- 
  • Betel Drop in - kr. 21 000,- 
  • Gjerstad skolekorps - kr. 19 000,- 
  • Gjerstad idrettslag - kr. 86 000,- 
  • Gjerstad Jeger- og fiskerforening - kr. 30 000,-
  • Havrefjell Turlag - kr. 5 000,-
  • Gjerstad Kickboxing Club - kr. 10 000,-
  • Gjerstad Trialklubb - kr. 18 000,-

Flere saker

Ordfører Inger Løite delte ut premier til vinnerlaget fra 7. klasse, som vant pizza til hele klassen.

Kreative ungdommer på Abel skole

På lørdag er det klart for årets Gjerstadmarsj. Illustrasjon: Depositphotos.com

Gå Gjerstadmarsjen på lørdag

Apotek1 på Brokelandsheia. Arkivbilde.

Venter vaksineboom på apoteket

Mikkel fra Broiler tester ut eksklusive grillspyd fra Eurospar Brokelandsheia.

Mikkel fra Broiler testet ut gourmetkjøtt fra Tore & Co

3 av 4 deltakere fra Gjerstad i NM-rulleskiskyting på Lillehammer denne helgen. Foto: GIL

NM i rulleskiskyting på Lillehammer

Har du lyst til å spille med denne gjengen? Bli med 16. og 17. oktober. Foto: Privat.

Har du lyst til å spille/synge i band?

Små og store idrettsutøvere kan igjen starte opp med vanlige treninger og konkurranser igjen. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

- Hurra, idretten har gjenåpnet!

149 abonnenter på det kommunale vannverket i Gjerstad har ikke installert vannmåler. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

149 abonnenter i Gjerstad har fortsatt ikke installert vannmåler