Formannskapet valgte å si ja til videre arbeid frem mot en evt. fusjon av Agder Energi og Glitre Energi. Illustrasjon: Depositphotos.com
Formannskapet valgte å si ja til videre arbeid frem mot en evt. fusjon av Agder Energi og Glitre Energi. Illustrasjon: Depositphotos.com

Formannskapet delt i synet på Agder Energi-fusjon

Formannskapet i Gjerstad vedtok med knappest mulig margin, 4 mot 3 stemmer, å si ja til intensjonsavtalen om fusjonering mellom Agder Energi og Glitre Energi

Fremskrittspartiets Halvard Skaaland ga i møtet uttrykk for stor skepsis til en storfusjon mellom kraftselskapene. - Hva har en liten aksjonær som Gjerstad kommune å tjene på dette? var hans retoriske spørsmål i saken.

- I Agder Energi har kommunene aksjemajoriteten og jeg er redd for at dette blir noe helt annet om de to selskapene slår seg sammen. Samtidig er jeg skeptisk til at det er såpass stor geografisk avstand mellom selskapene. Det som imidlertid gjør meg mest skeptisk er at Glitre Energi sine eiere har et stort fokus på vindkraft og ønsker dette som et av sine hovedsatsingsområder, sa Skaaland.  Han ga også klar beskjed om at han ikke hadde sans for vindkraftutbygging overhodet, med de store naturinngrep som dette fører med seg.

Fornuftig å si ja til videre prosess
Steinar Pedersen (H) mente imidlertid at det i denne omgang var fornuftig å gå videre med saken, for å se hva det endelige opplegget vil bli når utkastet til fusjon blir ferdig. Vi skal ikke vedta en fusjon nå, kun en intensjonsavtale om å få fram et forslag til avtale. - Det viktigste for kommunene som eiere har alltid vært krav til utbytte fra Agder Energi, og slik jeg vurderer det vil vi etter en fusjon være sikret et enda større årlig utbytte enn det vi oppnår fra Agder Energi i dag.
 

- Jeg har vært tett på prosessen så langt og selv om Agderkommunene skulle miste sin aksjemajoritet i et større selskap er det likevel kommuner som vil representere majoriteten av eierskapet i det nye selskapet. Det blir bare flere kommuner med på eiersiden enn i dag, sa Pedersen som også fikk støtte fra ordfører Inger Løite (A) for sin argumentasjon.
 

Det ble også uttalt at Agder Energi i kraftbransjen er å regne som et lite selskap, og kan sammen med Glitre Energi tilegne seg stordriftsfordeler som vil gjøre totalverdien av selskapet større enn hva hvert av selskapene er i dag.
 

Viktig å beholde arbeidsplasser
Tone H. Strat (Krf) var også positiv til å gå videre med saken en runde til. - Spesielt viktig for meg er det at det legges opp til at alle skal få beholde jobbene sine, der de holder til i dag, sa hun bl.a. 
 

Voteringen endte opp med at kommunedirektørens forslag til vedtak fikk støtte fra Ap (2), Høyre (1) og Krf (1), mens Frp (1) og Sp (2) stemte for Skaalands forslag om å si nei til intensjonsavtalen.

Det gjenstår å se hva kommunestyret mener når saken skal opp på nytt igjen 25. mars. Der vil også en representant fra arbeidsutvalget i Agder Energi være til stede for å belyse saken og prosessen videre.

 

 

Flere saker

Illustrasjon: Aktivtmed.no

Familier i Gjerstad med lav inntekt oppfordres til å søke om støtte

Grenlandsbanens videre skjebne skal avgjøres på Stortinget før sommerferien. Illustrasjonsfoto: Depositphotos.com

- Det er nå eller aldri for Grenlandsbanen

Gjerstad kommune presiserer regler for barnebursdager i Gjerstad. Illustrasjon: Depositphotos.com

Dette er reglene for barnebursdager i Gjerstad

Får du et anrop fra ukjent nummer kan det være kommunen som forsøker å få gjort avtale med deg om vaksinering. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Ukjent anrop på telefonen kan gjelde time for vaksinering mot Covid-19

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H)

- Mine tre store bekymringer: Jobben, skolen og helsa

Eurospar Brokelandsheia. Arkivbilde

Kjøpte vinnerloddet i Lotto på Eurospar Brokelandsheia

Kommunedirektør Toril Neset. Arkivbilde.

Forventer økning i vaksineringen i Gjerstad de nærmeste ukene

Gjerstad kommune oppfordrer til å holde avstandsreglene også i påsken. Illustrasjon: Depositphotos.com

Ordføreren presiserer covid-reglene i Gjerstad i påsken