Tone Strat (KrF) gikk i bresjen for krav om lovlighetskontroll av kveldens vedtak i kommunestyret.
Tone Strat (KrF) gikk i bresjen for krav om lovlighetskontroll av kveldens vedtak i kommunestyret.

Fikk ikke medhold - krever lovlighetskontroll

Kommunestyret i Gjerstad vedtok torsdag kveld at kirkelig fellesråd ikke fikk det økonomiske tilskuddet de ba om, i alle fall ikke i første omgang.

Dette var spesielt Tone Strat (Krf) ikke særlig begeistret for. Hun mente at kommunen etter loven har plikt til å sørge for å dekke fellesrådets pengebehov til lønnsutgifter for de ansatte. 

Etter først å ha pusset litt på sitt opprinnelige forslag i formannskapet til at "Kommunestyret bevilger inntil 270 000 kroner til fellesrådet" hadde Strat forhåpninger til at kommunestyret ville støtte henne på dette.

Posisjonens forslag var å avslå støtten i sin helhet og i stedet opprette et hurtigarbeidende ad-hocutvalg som skulle se nærmere på rådets virksomhet både på utgifts- og inntektssiden før evt. ekstrabevilginger ble vedtatt. 

 

Varaordfører Steinar Pedersen (H), som presenterte forslaget i formannskapet argumenterte også for sitt syn i kommunestyremøtet. - Jeg ønsker å få mer detaljkunnskaper om driften i fellesrådet og så vurdere hva vi kan gjøre ut fra det, Kan vi f.eks. koble noe sammen med teknisk utedrift, eller kan vi gjøre andre ting? Derfor ønsker jeg denne gjennomgangen, sa Pedersen. 

Kai Ove Sandåker (Sp) tok ordet sa han syntes det var beklagelig at fellesrådet var kommet i et økonomisk utøreog kunne si seg villig til å støtte forslaget til Tone Strat, spesielt siden ordet "inntil" var lagt til i forslaget fra formannskapet. Jeg håper ellers at utvalget som skal se nærmere på fellesrådets drift arbeider raskt og kommer tilbake med en rapport i septembermøtet, sa Sandåker.

Etter at Tone Strat i debatten etter hvert nok innså at hun ikke fikk flertall for sitt forslag likevel, informerte hun kommunestyret om at det da ville bli fremsatt et krav om lovlighetskontroll om kommunedirektørens vedtak ble vedtatt. 

Kai Ove Sandåker tok ordet på nytt og signaliserte at han ikke ville være med på et krav om lovlighetskontroll. Jeg er enig med Pedersen sitt forslag om å opprette et adhoc-utvalg, ikke minst etter å ha registrert at fellesrådet etter møtet i formannskapet selv var positiv til en slik gjennomgang. 

Det skulle imidlertid komme flere forslag på banen. Mona Hoel (Sp) talte i stedet å utsette hele saken, da hun mente at adhoc-utvalget burde gjøre jobben sin først, før en bevilgning enten ble gitt eller avslått. Dette forslaget ble imidlertid nedstemt og debatten fortsatte videre før Senterpartiet ba om et gruppemøte.

 

I den påfølgende debatten kom det også frem at Strat var kritisk til at det kun var to politikere fra posisjonen som skulle være med i adhoc-utvalget, nemlig ordføreren og varaordføreren. Ordfører Løite stilte sin plass til disposjon og Strat foreslo deretter at Anette Kveim (Sp) fikk overta hennes plass.

I voteringen falt Strats forslag om å bevilge inntil 270 000 kroner til fellesrådet med 7 mot 10 stemmer for formannskapets innstilling. Tilleggspunktet om å bytte Inger Løite med Anette Kveim i adhoc-utvalget ble enstemmig vedtatt.

Etter voteringen var avsluttet fremmet Tone Strat sitt varslede krav om lovlighetskontroll. Bakgrunnen for kravet er bl.a. at kommunens økonomiske ansvar for kirkelig fellesråd ikke er ivaretatt ved å avslå søknaden om kr. 270 000.

Kravet om lovlighetskontroll ble støttet og signert av: Tone Strat (Krf), Maria Oddeberg (Sp), Marie Bakka (Sp), Anette Kveim (Sp) og Mona Hoel (Sp). 

 

Flere saker

Boligbrann i Gjerstadveien, men ikke i Gjerstad kommune

Ferrari 812 GTS Spider Superfast - blir å se på Brokelandsheia 3.-5. september.

Ferrari 812 GTS Spider Superfast til Brokelandsheia 3.-5. september

Bandet Bergtatt kommer på besøk til årets Møllafestival. Foto: Facebook.

Bergtatt til Møllafestivalen

Vaksineringstakten i Gjerstad øker de nærmeste ukene. Illustrasjon: Depositphotos.com

Nå blir det fart på vaksineringen i Gjerstad!

Elisabeth Aarsæther. Foto: DSB

Ekstremvær og ekstremisme

Fra Møllafestivalen 2020. Foto: Møllafestivalen

Forberedelsene er i gang til årets Møllafestival

Gjerstad kommune informerer om vaksinasjonsplanen framover. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Oppdatert informasjon fra kommunen om vaksinering

Om litt over en uke åpner sommer-OL i Tokyo. Illustrasjon: Depositphotos.com

Her er aktuelle TV-tidspunkter under OL i Tokyo