Evie Katrine Lønne i Gamlestaua i Egddalen. Foto: Privat.
Evie Katrine Lønne i Gamlestaua i Egddalen. Foto: Privat.

Fikk 59000 til restaurering av Gamlestaua i Egddalen

Torsdag denne uka  fikk Evie Katrine Lønne et hyggelig brev fra Kulturminnefondet. Hennes søknad om restaureringsmidler til Gamlestaua i Egddalen ble nemlig tilgodesett med 59 000 kroner


Gamlestaua i Egddalen

Gamlestaua, som ble flyttet til Egdalen i 1904, skal reddes for framtida. Pengene vil Lønne i første omgang bruke på utskiifting av alt tømmer bak grua som er soppangrepet både i langveggen og i gavl. I tillegg til utskiftning av deler av gulvbjelkene mellom 1 og 2 etasje , som er svekket i endene.

Når dette er gjennomført vil hun fortsette arbeidet med å søke om ytterligere midler, for neste del av istandsettingen. I tillegg skal hun i samarbeid med Fylkeskommunen arrangere fagdag om ekte hussopp og skadeinsekter for håndverkere og alle andre interesserte. Det er en "guru" innen fagfeltet, Johan Mattson, som skal holde foredraget. Påmelding kan gjøres til kulturminnevernavdelingen i fylkeskommunen.

Istandsettingsarbeidet hennes kan for øvrig følges gjennom Facebook-siden "Gamlestua i Egdalen".

Det er ikke bare Lønne som har fått midler til lokale restaureringsprosjekter. Tidligere i år har følgende fått tilskudd fra Kulturminnefondet for istandsetting av sine vakre gamle bygg:

  • Rugbråten v/Sissel Mostad - kr. 160 000,- 
  • Moe v/Ane Moe - jr. 75.000,-
  • Barbulia v/Kristian Nese Taxerås - kr. 75.000,-  

Gratis hjelp til å søke
Kulturminnefondet har nå løpende søknadsfrist (altså ingen søknadsfrist) for tilskudd til restaureringsprosjekter. For de som ønsker å få litt hjelp med å søke, så gir Torgrim Landsverk gratis rådgivning for gjersdølinger som er usikre på om de skal, kan og hvordan de skal sette istand gamle bygninger.

Han har i forbindelse med arbeidet i Melaaslia, som var husmannsplass frem til 1907, opparbeidet seg gode erfaringer og har mange gode råd for de som skulle ønske å søke om midler. Torgrim kan kontaktes på torgrim@landsverk.net eller via Facebook-siden "Husmannsplassen".

 

Det er bare å applaudere alle som ønsker å bevare gamle hus og bygninger i bygda. Det er en viktig del av bygdas historie som med hjelp av offentlig støtte kan restaureres og vedlikeholdes for kommende generasjoner. 

 

 

Flere saker

Rune Hagestrand er listekandidat for Høyre til fylkestingsvalget i Agder.

Historiens viktigste fylkestingsvalg for østregionen?

Halvard Skaaland er Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Gjerstad.

Eiendomsskatt og kommuneøkonomi

Illustrasjonsfoto

Arbeidsulykke på Brokelandsheia

Ragnhild Løvdal er listekandidat for Høyre i Gjerstad. Foto: Marie Pedersen.

- Enkeltmenneskets frihet og ansvar

Faksimile fra AAB i juli 2009. Foto: Svein Walstad.

Abelseminaret feirer 10-årsjubileum

Joachim Aanonsen er listekandidat for Høyre i Gjerstad.

- Det skal bli mer attraktivt å etablere seg i Gjerstad

Steinar Pedersen er ordførerkandidat for Høyre i Gjerstad

Svar til John H. Johansen (Ap)

Musikanter i Gjerstad skolekorps. Arkivfoto.

Gjerstad skolekorps trenger flere medlemmer