FHI varsler om økt fare for sesonginfluensa etc. kommende høst og vinter. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com
FHI varsler om økt fare for sesonginfluensa etc. kommende høst og vinter. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

FHI advarer mot kraftigere utbrudd av luftveisinfeksjoner

Norge bør forberede seg på kraftigere utbrudd av luftveisinfeksjoner som influensa, RS-virusinfeksjon og kikhoste denne vinteren, ifølge en ny risikovurdering fra Folkehelseinstituttet.

Smitteverntiltak under covid-19 pandemien har ført til en nedgang også av andre luftveisinfeksjoner og dette kan ha påvirket immuniteten i befolkningen. Dermed er befolkningen, særlig barn og eldre, mer sårbare for disse infeksjonene den kommende høsten og vinteren.

Folkehelseinstituttet har gjort en risikovurdering for kommende vintersesong. Det ventes mer smitte av andre luftveisinfeksjoner. FHI er spesielt bekymret for smittespredning av influensa, infeksjon med RS-virus (respiratorisk syncytialt virus) og kikhoste og hvordan dette kan få betydning for små barn og eldre. 

Som en følge av omfattende smitteverntiltak og reiserestriksjoner siden mars 2020, har det vært svært lav eller fraværende forekomst av mange infeksjoner med en rekke andre smittestoffer enn SARS-CoV-2 i Norge i perioden. 
 

Økning i andre land
Både influensa og RS-virus gir normalt utbrudd i vintersesongen, mens kikhoste ses oftest hyppigst på sensommeren og høsten. Det er imidlertid nå rapportert en økning i RS-virusinfeksjoner og at små barn fra andre land blir sykehusinnlagt på et uvanlig tidspunkt i forhold til normalsesong.

Det er rapportert om økning i alvorlige tilfeller av RSV-infeksjoner fra både Australia, USA, Storbritannia og andre skandinaviske land.

– Vi har så langt ikke observert en tilsvarende utvikling her i Norge, men vi må være forberedt på at det kan skje og vil derfor øke oppmerksomheten ved å gi ut denne risikovurderingen, sier overlege, Margrethe Greve-Isdahl i FHI.

Viktig med overvåking, vaksinasjon og beredskap
I risikovurderingen anbefales økt oppmerksomhet om overvåking av andre luftveisinfeksjoner enn covid-19, styrket vaksinasjon og smitteverntiltak, og styrket beredskap og årvåkenhet i helsetjenesten.

Med denne risikovurderingen starter vi å lede oppmerksomheten i helsetjenesten over på andre infeksjoner som helsepersonell også må være forberedt på. Myndighetene må sørge for nødvendig kapasitet i alle ledd for å kunne håndtere situasjonen denne høsten og vinteren. Befolkningen må fortsatt holde seg hjemme ved sykdom, og gjennomføre gode hygienerutiner. I tillegg kan høy vaksinasjonsdekning mot influensa i risikogrupper, inkludert gravide kvinner, forebygge sykehusinnleggelser og bidra til å opprettholde kapasiteten i helsetjenesten

– Dette blir spesielt viktig dersom vi får epidemier med flere luftveisinfeksjoner samtidig, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl.

Om infeksjonene
De tre infeksjonene det er mest oppmerksomhet på i denne risikovurderingen er:

  • RS-virusinfeksjon. Små barn får feber, tungpust, og en type infeksjon i nedre luftveier som kalles bronkiolitt. Det er mest alvorlig hos barn de første levemåneder, og kan kreve sykehusinnleggelse.
  • Kikhoste er mest alvorlig for spedbarn. Vaksine mot kikhoste inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, og første dose gis ved 3-månedersalder. Det er høy vaksinasjonsdekning mot kikhoste, men full beskyttelse oppnås først etter tre vaksinedoser og spedbarn er derfor spesielt utsatt.
  • Influensa gir mest alvorlig sykdom hos eldre og små barn. Hos eldre fører influensasykdom i en gjennomsnittlig sesong til 2500 sykehusinnleggelser og 900 dødsfall. En norsk studie for influensasesongene i 2017/18 og 2018/19 viste at blant barn var det spedbarn i alderen 0-6 måneder som hadde størst sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus for influensa

 

Luftveisinfeksjoner og barn
Mange luftveisinfeksjoner er ofte mest alvorlig for de minste barna. For RS-virus finnes ikke spesifikk behandling, men de som har høyest risiko for alvorlig RS-virusinfeksjon får gjennom vinteren forebyggende behandling med antistoffer. Vaksinasjon av gravide mot influensa og kikhoste kan gi spedbarn beskyttelse mot sykdommen mor er vaksinert mot i barnets første levemåneder. I Norge tilbys gravide influensavaksinasjon, men det ikke er etablert et vaksinasjonstilbud for kikhoste. Dette ble vurdert i 2019, men den epidemiologiske situasjonen da tilsa ikke at det var behov for et slikt tilbud. Dette vil nå vurderes på nytt, melder FHI. 

Les hele rapporten her: Risiko ved andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 høsten og vinteren 2021/2022

Flere saker

Boligbrann i Gjerstadveien, men ikke i Gjerstad kommune

Ferrari 812 GTS Spider Superfast - blir å se på Brokelandsheia 3.-5. september.

Ferrari 812 GTS Spider Superfast til Brokelandsheia 3.-5. september

Bandet Bergtatt kommer på besøk til årets Møllafestival. Foto: Facebook.

Bergtatt til Møllafestivalen

Vaksineringstakten i Gjerstad øker de nærmeste ukene. Illustrasjon: Depositphotos.com

Nå blir det fart på vaksineringen i Gjerstad!

Elisabeth Aarsæther. Foto: DSB

Ekstremvær og ekstremisme

Fra Møllafestivalen 2020. Foto: Møllafestivalen

Forberedelsene er i gang til årets Møllafestival

Gjerstad kommune informerer om vaksinasjonsplanen framover. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Oppdatert informasjon fra kommunen om vaksinering

Om litt over en uke åpner sommer-OL i Tokyo. Illustrasjon: Depositphotos.com

Her er aktuelle TV-tidspunkter under OL i Tokyo