John H. Johansen er 2.kandidat for Gjerstad Arbeiderparti. Foto: Privat.
John H. Johansen er 2.kandidat for Gjerstad Arbeiderparti. Foto: Privat.

- Et sterkere fellesskap

- Arbeiderpartiet går til valg på et sterkere fellesskap som vil gi trygghet og muligheter til alle.
// John H. Johansen, 2.kandidat Gjerstad Arbeiderparti

Arbeiderpartiet går til valg på et sterkere fellesskap som vil gi trygghet og muligheter til alle. Et sterkere fellesskap gjør Norge tryggere, og vi er på vårt beste når vi stiller opp for hverandre og løser de viktigste oppgavene sammen. Dette er grunnbjelken i vår politikk, og dette er gjennomgående i vårt program.

 

Arbeid til alle er jobb nummer en. Arbeid er viktig for oss alle, og gir grunnlag for gode velferdstjenester. Arbeiderpartiet er opptatt av at arbeidslivet skal være rettferdig og inkluderende. Vi ønsker å satse på heltidsstillinger. Dette gjelder spesielt i kvinnedominerte yrker innen helse og omsorg. Nyutdannede som ønsker full stilling får ikke det, men tilbys små stillingsbrøker. Vi ønsker å bli en fulltidskommune, der de som ønsker en fulltidsstilling skal ha mulighet for det.

 

Vi vil tilby flere kommunale lærlingeplasser, minst 2 per 1000 innbygger. Vi ønsker også at det skal tilbys lærlingplasser i flere fag, også tekniske fag. Det må også jobbes for at det tilbys jobb etter endt utdanning. Vi i Arbeiderpartiet ønsker å satse på fagarbeideren. Kvalitet på de kommunale tjenestene er viktigere enn å få dem utført billigst mulig, og vi tror noen tjenester er for viktige til at anbudsprinsippet skal styre.  Arbeiderpartiet ønsker å samarbeide med lokalt næringsliv for å knytte språkopplæring, arbeid og kompetanseheving tettere sammen for å sikre raskere og bedre integrering. Vi ønsker å spille på lag med næringslivet slik at det skal være interessant å etablere seg i Gjerstad. Vi trenger flere grundere som kan skape arbeidsplasser i kommunen vår.

 

Vi ønsker en sterk, offentlig helsetjeneste med et godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne. God helse er viktig for å leve et godt liv. Gjennom forebygging, tidlig innsats og god behandling, skal du få den beste hjelpen uavhengig av lommebok eller evne til å kreve hjelp. Vi trenger varme hender med god faglig kompetanse. Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for en god folkehelse med forebygging og tidlig innsats.

 

Arbeiderpartiet ønsker at barna skal ha et godt læringsmiljø, gode uteområder, gode lærere som tilhører et godt fagmiljø og en god skoleledelse. Vi ønsker oss en fremtidsrettet skole med fokus både på fag og et godt læringsmiljø.
Det er viktig å skape gode møteplasser i kommunen for barn og unge, også utenfor skoletiden. Vi ønsker å bidra til at nye møteplasser som møter de unges behov blir etablert.

 

Vi har store globale klimautfordringer, så vi må også lokalt sette oss hårete klimamål i årene som kommer. Kommunen må tenke miljø i alle saker og legge til rette for mer effektiv energibruk og reduserte klimautslipp i egen organisasjon og i lokalsamfunnet. Gjerstad Arbeiderparti har vært en pådriver for den utvikling og de investeringer som har vært styrende de siste årene, og som vi nå ser resultater av. Vi får en flott 1-10 skole og en flerbrukshall som vil gi oss mange nye muligheter.

 

Dette er en utvikling vi ønsker skal fortsette, men vi ser at perioden vi skal inn i blir utfordrende for kommunen. Vi må gjøre noen prioriteringer fremover og et arbeid med en organisasjonsendringer er i gang. Arbeiderpartiet ønsker å føre en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer en god drift av kommunen fremover.

 

Kommunestruktur og kommunesammenslåinger har vært grundig debattert og belyst i den perioden vi nå har vært igjennom. Vi i Arbeiderpartiet har alltid ment at eventuelle sammenslåinger må være basert på frivillighet, og komme etter gode prosesser. Vi skal ikke være en pådriver i dette spørsmålet, men kommer dette opp igjen i neste periode vil vi være med å sørge for en god prosess, og en bred involvering fra innbyggerne. For oss er det uaktuelt med en sammenslåing med Arendal kommune, men vi ser derimot at en sammenslåing av kommunene øst i Agder kan være en mulig løsning.

 

Ved å gi en stemme til Arbeiderpartiet vil vi love at vi skal gjøre det vi kan for at Gjerstad skal bli en enda bedre kommune å jobbe, bo og vokse opp i.

 

John H. Johansen
2. kandidat Gjerstad Arbeiderparti

Flere saker

Gjerstad scorer høyest i østregionen på næringsattraktivitet. Illustrasjonsbilde fra rapporten.

Gjerstad best i østregionen i ny undersøkelse

Initiativtakerne til "Jul for alle" gleder seg til julefeiringen i år. Foto: Astrid H. Bråten.

Meld deg på til "Jul for alle"

Endre De Bartolo og Solfrid E. Holte kom begge på pallen i Rauland i helga. Foto: GIL.

Helgens resultater i skiskyting

K.G Senta sammen med sin eier, Knut Homdrom. Foto: Facebook.

K.G Senta kåret til jaktchampion

Moe Tyr ble nr. 2 på Forus lørdag ettermiddag.

Moe Tyr tilbake i løpsbanen

Det var god stemning foran scenen ved flere anledninger under årets Brokelandsheiadager.

Kun 20 ledige utstillerplasser igjen til neste år

Nina Holte og Jan Birger Stebekk i Østre Agder Sparebank. Foto: Tore Myrberg.

- Barn og unge er vi ekstra opptatt av

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 49 og 50