Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Covid 19 og munnbind eller ikke munnbind

- Som kommune har vi ansvar for å gjøre det vi kan for å hindre smitte, likedan har de næringsdrivende det samme ansvaret for å beskytte sine ansatte og kunder.
//  Inger Løite, ordfører i Gjerstad.

Det har kommet mange reaksjoner på at vi i Gjerstad kommune først innførte et påbud om munnbind, i butikker på Brokelandsheia, for så å oppheve det etter bare 3 uker. De reaksjonene forstår jeg godt men som kjent er det alltid mer enn en side av en sak og flere hensyn og avveininger som skal tas før en slik beslutning.

 

Vi har i snart et år levd med en unntakstilstand som har medført mange begrensinger for oss alle sammen. Vi er nødt til å tilpasse oss den spesielle situasjonen vi befinner oss i og det rammer alle, noen mye og andre litt mindre. Bedrifter sliter økonomisk, noen har mistet jobben og andre er blitt permittert. For andre har jobbhverdagen vært spesielt krevende der hensynet til smittevern har medført mye ekstraarbeid, både for ansatte i kommunen og i private bedrifter.

 

Vi har hatt forholdsvis lite smitte i Gjerstad og jeg mener gjersdølinger flest har vært flinke til å følge de råd som er gitt både fra regjering, helsemyndigheter og kommunen.
Gjennom dette året har vi måttet forholde oss til stadig nye regler og råd og det er ikke enkelt å følge med hva som gjelder til enhver tid.

 

Som kommune har vi ansvar for å gjøre det vi kan for å hindre smitte, likedan har de næringsdrivende det samme ansvaret for å beskytte sine ansatte og kunder.

 

Da det nye muterte viruset kom ble vi ekstra bekymret, vi visste lite om det men vi visste at det var enda mer smittsomt.
Med den gjennomgangstrafikken vi har på Brokelandsheia synes vi det var betryggende å innføre et påbud om munnbind. Dette var ikke et uttalt krav eller ønske fra helsefaglig hold men kommunestyret vurderte det likevel som et enkelt  og forebyggende tiltak.

 

Vi hadde tett dialog med de næringsdrivende og opplevde at de spilte på lag med oss og fulgte lojalt opp påbudet. Men etter et par uker så de tydelig at antall kundebesøk gikk ned og derav også omsetning. Enkelte hadde fra før måttet permittere en større eller mindre del av sine ansatte og de næringsdrivende var bekymret for at nedgangen kunne resultere i flere permitteringer. Det er en situasjon vi absolutt ikke ønsket å sette dem i og spesielt ikke i en tid der alt for mange allerede er arbeidsledige. Da smittesituasjonen på det tidspunktet også var rolig vurderte vi det slik at det var mest riktig å gå bort fra et påbud men fortsatt anbefale bruk av munnbind. Samtidig fikk butikker og bensinstasjoner beskjed om å følge enda tettere opp, dvs passe på at avstand overholdes og å ha munnbind tilgjengelig for kunder. De godt innarbeidede rutinene med renhold, tilgjengelig håndsprit osv. er fortsatt like viktig. Vi sa også at dersom smittesituasjonen utvikler seg negativt eller at  smittevernregler ikke overholdes vil vi kunne innføre et påbud igjen.

 

Helt siden pandemien startet har vi hele tiden fått nye råd og retningslinjer, alt kan endre seg raskt fra den en dagen til den andre. Det eneste som er sikkert er at ingenting er sikkert. Det kan derfor skje at vi igjen må innføre strengere tiltak, men dersom vi alle gjør vårt, holder avstand, har god håndhygiene og bruker munnbind dersom vi ikke kan holde nok avstand håper jeg at vi snart kan se mer lys i tunnelen.

 

Inger Løite
Ordfører

 

Flere saker

Illustrasjon: Aktivtmed.no

Familier i Gjerstad med lav inntekt oppfordres til å søke om støtte

Grenlandsbanens videre skjebne skal avgjøres på Stortinget før sommerferien. Illustrasjonsfoto: Depositphotos.com

- Det er nå eller aldri for Grenlandsbanen

Gjerstad kommune presiserer regler for barnebursdager i Gjerstad. Illustrasjon: Depositphotos.com

Dette er reglene for barnebursdager i Gjerstad

Får du et anrop fra ukjent nummer kan det være kommunen som forsøker å få gjort avtale med deg om vaksinering. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Ukjent anrop på telefonen kan gjelde time for vaksinering mot Covid-19

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H)

- Mine tre store bekymringer: Jobben, skolen og helsa

Eurospar Brokelandsheia. Arkivbilde

Kjøpte vinnerloddet i Lotto på Eurospar Brokelandsheia

Kommunedirektør Toril Neset. Arkivbilde.

Forventer økning i vaksineringen i Gjerstad de nærmeste ukene

Gjerstad kommune oppfordrer til å holde avstandsreglene også i påsken. Illustrasjon: Depositphotos.com

Ordføreren presiserer covid-reglene i Gjerstad i påsken