Åshild Bruun-Gundersen er stortingsrepresentant for Frp i Aust-Agder. Arkivbilde.
Åshild Bruun-Gundersen er stortingsrepresentant for Frp i Aust-Agder. Arkivbilde.

- 5000 kroner mer til minstepensjonistene i Aust-Agder

" I budsjettforhandlingene fikk FrP gjennomslag for at også alle pensjonistene i 2021 skal sikres høyere pensjon."
// Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepr. FrP

Rundt 1.700 enslige minstepensjonister i Aust-Agder får nå 5000 kroner ekstra etter FrPs gjennomslag i budsjettforhandlingene.

 

Fremskrittspartiet har alltid vært opptatt av å sikre pensjonistenes kår. Nå får de med lavest pensjon 5000 kroner ekstra i året med virkning fra 1. juli neste år. Dette er et viktig gjennomslag som vil komme godt med for landets enslige minstepensjonister.

 

I budsjettforhandlingene fikk FrP gjennomslag for at også alle pensjonistene i 2021 skal sikres høyere pensjon. Neste år vil alderspensjonene reguleres på linje med lønnstakere ellers, slik forventet lønns- og prisvekst for 2021 ser ut nå.

Pensjonistene skal i 2021 ikke få redusert sin kjøpekraft, så lenge ikke lønnsmottakerne får det.

 

I flere av de siste årene har pensjonistene fått redusert sin kjøpekraft. Årsaken til det er pensjonsforliket Stortinget vedtok i 2011 som gjør at pensjonene reguleres i takt med den generelle lønnsveksten, minus 0,75 prosent hvert år. I år med liten forskjell på lønns- og prisvekst resulterer det ofte i redusert kjøpekraft. Arkitekten bak pensjonsforliket var Arbeiderpartiet. Fremskrittspartiet var, som eneste parti, imot pensjonsforliket og denne underreguleringen.

 

Underreguleringen blir det i 2021 en slutt på. Fordi landets pensjonister fortjener bedre.
 

 

Åshild Bruun-Gundersen

Stortingsrepresentant, Aust-Agder
Fremskrittspartiet

 

Flere saker

Ordfører Inger Løite

Video: Ordføreren informerer om retningslinjene for nasjonaldagen

Fra veien mellom Korsen og Sandåkerhølen. Foto: Lasse Moen Sørensen, Agder fylkeskommune

Innstiller på utbedring av Auslandsveien i 2022

Økonomisjef i Gjerstad kommune, Espen Grimsland. Arkivbilde.

- Hva hadde Gjerstad vært uten store og viktige investeringer?

Torbjørn Urfjell. Arkivbilde

Torbjørn Urfjell har fått ny direktørstilling i Oslo

HM. Kong Harald fikk en rundtur med snutebussen til Henning Aasbø i 2015. Arkivbilde.

Sørger for "kongetransport" av eldre i 17.mai-toget

Er du mellom 16 og 18 år, og har lyst på en sommerjobb i Gjerstad kommune?  Foto: Astrid H. Bråten

Ledige sommerjobber for ungdom

Økte råvarepriser gir bedre muligheter for lønnsom skogsdrift. Foto: AT Skog

Økende potensial for skogsdrift i Gjerstad.

Einar Bilstad fra Foss Eik Mek. verksted og Tor Kjetilson Moe i CEG.  Foto: Privat.

CEG kjøper Foss-Eik Mek Verksted AS