Den nye E18 vil spare tid, men dette har sin pris for bilistene.
Den nye E18 vil spare tid, men dette har sin pris for bilistene.

Gjersdølinger må betale bompenger i øst og vest

Nye Veier AS har offentliggjort sine planer for bygging av ny E18 mellom Dørdal ogTvedestrand. Det planlegges bomstasjon både øst og vest for Brokelandsheia

Etter en ettertraktet pause fra bompengeinnkrevingen på Østerholtheia vil bompengebelastningen for gjersdølinger om noen år bli høyere enn noensinne.

Gjersdølinger som vil benytte den nye E18 som skal bygges gjennom kommunen vil måtte påregne å betale bompenger både for å komme til Kragerø og til Risør, i en periode på 20 år fra 2025. De nye bomstasjonene er planlagt i Sannidal og i Barlinddalen ved Akland. 

Fullpris for passeringer vil være 37 kroner ved Sannidal og 31 kroner ved Akland. Avtalekunder får 20% rabatt på disse prisene.

Det beregnes at det vil ta ca. 20 år fra 2025 å hente inn de ca. 7 milliardene som skal bidra til finansiering av den nye veistrekningen mellom Dørdal og Tvedestrand.

Halv pris for el-biler.
Det legges opp til å subsidiere fossilfrie biler med 50% rabatt. Dvs. at avgiften for elbiler vil bli kr. 19 ved Sannidal og kr. 17,- ved Akland.

162,- kroner tur/retur Arendal
I tillegg kommer ekstra bompenger på de allerede klare E18-strekningene gjennom Bamble og mellom Tvedestrand og Arendal. Skal du kjøre fra Gjerstad til Arendal vil det etter 2025 koste 81 kroner hver vei ved bruk av bensin/dieselbiler. I beregningene legges det opp til at halvparten av bilparken vil være elbiler fra 2033.

Ny vei forbi Brokelandsheia i 2028.
Første byggetrinn vil være strekningen Dørdal til Østerholtheia i perioden 2021-2024. Denne veien er kostnadsberegntet til 5,3 mrd.  I samme periode vil strekningen Pinesund til Tvedestrand bygges for  4,2 mrd kroner. Til slutt vil hele veien kobles sammen mellom Østerholtheia og Pinesund i perioden 2026-2028. Denne strekningen er kostnadsberegnet til 2,7 mrd. Totalt vil veien mellom Dørdal og Tvedestrand koste 12,2 mrd.

Kommunestyrene i de respektive kommunene skal i sine februarmøter ta stilling til hvor bommene skal plasseres. 

Flere saker

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia

Nå åpnes det snart for utsendelse av brev og pakker hos Circle K Brokelandsheia. Arkivfoto

Circle K Brokelandsheia inngår avtale med HeltHjem.no

Kommunedirektøren, næringssjefen og ordføreren i Gjerstad. Foto: Gjerstad kommune.

Nå kan koronarammede bedrifter i Gjerstad søke støtte fra kommunen

Nini Dege (90) er årets vinner av Gjerstad kommunes vernepris.

Nini Dege er tildelt årets vernepris fra Gjerstad kommune