Krisetelefoner

BRANN:

110

POLITI:

112

eller 02800 for andre henvendelser

AMBULANSE:

113

Alarmtelefon for barn og unge: RING: 116 111 eller se www.116.111.no

Krisesenteret i Østre Agder: RING: 37 01 32 80 eller se www.krisesenteret.no

Har du blitt voldtatt, eller kjenner noen som har blitt det, kan du ta kontakt med DIXI - ressurssenteret for voldtatte - Telefon: 22 44 40 50, SMS : 930 58 070