Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 2

Et nytt år med nye muligheter er i gang, møteaktiviteten tar seg opp og den første hele uka etter nyttår har et ganske variert program.

 

E-18
I dag, mandag, hadde vi møte med Nye Veier og Statens Vegvesen angående videre arbeid med veiplaner og de utfordringene Gjerstad har med båndleggingssonen på Brokelandsheia fram til reguleringsplanen er ferdig. I avtalen vi har gjort med Nye Veier står det : « i områder hvor det er press på arealer skal det innen et år etter at kommunedelplanen er vedtatt, gjennomføres et overordnet, planfaglig arbeid med sikte på å redusere bredden på båndleggingssonen.» Vi diskuterte i dag hvordan vi kan håndtere dette og laget oss en framdriftsplan for arbeidet.

 

Ny politistasjon
Tirsdag er ordførere og rådmenn invitert på offisiell åpning av den nye politistasjonen i Holt lensmannsdistrikt, på Østebø i Risør.  Holt lensmannsdistrikt dekker Risør, Tvedestrand, Vegårshei. Åmli og Gjerstad.

Gjerstad har som kjent ikke lenger et lensmannskontor og personlig tror jeg heller ikke det er det viktigste da de færreste av oss har behov for å gå dit. Men vi må ha et synlig politi og et politi som er der når folk trenger dem. Trygge lokalsamfunn forutsetter godt og gjensidig forpliktende samarbeid mellom politiet, kommunene. Vi har fått vår egen Politikontakt og hun vil ha en nøkkelrolle i dette samarbeidet. En viktig del av arbeidet til en politikontakt er å skaffe god lokalkunnskap og innsikt i utfordringer i den kommunen de skal jobbe med og ikke minst den viktige oppgaven med å forebygge, rus og kriminalitet med barn og unge. Det vet jeg det blir jobbet godt med i Gjerstad, fra flere enheter, i samarbeid med politiet.

 

Interkommunalt samarbeid nye E-18
Onsdag er det nytt møte i det interkommunale styret for nye E-18. Vi fortsetter samarbeidet fordi vi tror det også er viktig i arbeidet med reguleringsplanene i de respektive kommunene. Økonomi/ finansiering blir også et tema framover og ikke minst bompengefinansieringen.

 

Besøk fra Agder fylkeskommune
Fra 1.1. 2020 er vi en del av nye Agder fylke. På torsdag får vi besøk av ny fylkesordfører, varaordfører og opposisjonsleder. De har en besøksrunde for å gjøre seg kjent i alle kommunene i Agder. Det er veldig positivt. Det er ekstra viktig for oss som randkommune lengst øst å ha god kontakt og dialog inn i det nye storfylket.

Vi vil snakke med dem om både utfordringer og muligheter i Gjerstad.

 

Jeg ønsker alle en fin uke!

 

Inger

Flere saker

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia

Nå åpnes det snart for utsendelse av brev og pakker hos Circle K Brokelandsheia. Arkivfoto

Circle K Brokelandsheia inngår avtale med HeltHjem.no

Kommunedirektøren, næringssjefen og ordføreren i Gjerstad. Foto: Gjerstad kommune.

Nå kan koronarammede bedrifter i Gjerstad søke støtte fra kommunen

Nini Dege (90) er årets vinner av Gjerstad kommunes vernepris.

Nini Dege er tildelt årets vernepris fra Gjerstad kommune

Kommunestyret vedtok retningsliinjer for kommunalt koronatilskudd

Tone Strat (KrF) gikk i bresjen for krav om lovlighetskontroll av kveldens vedtak i kommunestyret.

Fikk ikke medhold - krever lovlighetskontroll