Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Litt av hvert fra ordførerkontoret

Det har blitt noe uregelmessig med ukeplaner den siste tiden så her er en liten oppsummering av et par aktuelle saker.

 

Nye E-18
Ny E-18 engasjerer naturlig nok hele bygda og vi er alle opptatt av å sikre oss at veien fortsatt skal gå gjennom Brokelandsheia, med minst mulig endring i kjøremønster. Det har vært Gjerstads holdning og budskap helt fra starten. Vi er nå i den fasen der vi skal vedta et planprogram som skal ut på høring. Som kjent så ble saken utsatt i 14 dager da vi hadde styremøte forrige fredag.

Uenigheten mellom kommunene og Nye Veier ligger i hvilke områder som skal tas med i planprogrammet, i den delen som gjelder Gjerstad. Fylkesmannen i Aust og Vest Agder vil ha mer underlag om vurderingene og valgene som er gjort i planområdet og vi ordførere håper det vil komme en tydeligere faglig begrunnelse for å t bort det østre alternativet av planområdet. Det er grunn til å gi honnør til ordførerne i alle kommunene for den støtten jeg har fått for Gjerstads krav i denne prosessen.

Så fort vedtaket om hvilket planområde som skal ut på høring er gjort vil det bli både et informasjonsmøte og et dialogmøte med Nye veier.

Dette vil bli annonsert i god tid.
 

Omklassifisering av kommunale veier.
Som de fleste har fått med seg så har kommunestyret hatt en debatt om kommunale veier og om vi skal omklassifisere fra kommunal til privat. Bakgrunnen for dette er at vi i forbindelse med budsjettarbeidet må snu alle steiner for å se om det er noe vi kan spare i drift. Men det har også et annet aspekt.  Man kan jo spørre seg om det er rettferdig at noen innbyggere får brøytet til døra og andre må sørge for alt av brøyting og vedlikehold selv. Kommunestyret har bestemt at det skal utredes konsekvenser, kostnader og økonomisk gevinst før det avgjøres hva eller om vi bør gjøre noe.

 

Uke 41:
Møte med Fylkesmannen 

Tirsdag skal jeg delta på to møter i regi av Fylkesmannen i Aust og Vest Agder. Det første møte skal være ha hovedfokus på evalueringer etter årets skogbrannen og hvilke utfordringer kommunene hadde i den forbindelse. Andre del av møtet er det årlige informasjonsmøte om kommuneopplegget i forslag til statsbudsjettet for 2019.

 

Formannskapsmøte
Tirsdag skal vi også ha formannskapsmøte der skal bestemme hvem som skal få kulturprisen for 2018 og hvem som skal få den nystiftede verneprisen som skal deles ut for første gang. Tildeling av begge prisene vil skje på den årlige kulturkvelden på Fiane skole i november. På dagsorden står bl.a. også tertialrapport for 2.kvartal 2018.

 

Verdensdagen for psykisk helse
Også i år markeres verdensdagen for psykisk helse med åpent hus på Kontaktsenteret. Årets tema er «Vær raus», som er en oppfordring til oss alle til å vise raushet i hverdagen. En viktig dag og et viktig tema som jeg håper mange støtter opp om.

 

Politiråd
Torsdag skal vi ha møte i politirådet. Det er et samarbeidsorgan mellom kommunen og politiet der hensikten er å styrke det kiminalitetsforebyggende arbeidet i vår kommune. Det er viktig med en jevnlig dialog mellom politi og kommune for å kunne gi hverandre innspill på hva som er viktig og hva som bør prioriteres i dette arbeidet.

 

Framtidsbygda
Fredag deltar jeg på en konferanse i Åmli som setter fokus på bygdeutvikling. Programmet byr på et bredt spekter av innledere og temaer om hvilke muligheter og utfordringer bygdesamfunnene har i framtida.

 

Jeg ønsker dere alle ei flott helg og ei god ny uke! Skitt jakt, til de som trenger det!

 

Inger

Flere saker

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

- Stoppmønsteret på Sørlandsbanen må bevares

Hannah Lunden og ordfører Inger Løite var med på diskusjonen sammen med helseminister Bent Høie i kveldens utgave av "Debatten". Skjermdump: NRK

BPA-ordningen praktiseres ulikt over hele landet

Hannah og Harald Lunden fra tidligere innslag i «God Morgen Norge» Skjermdump: TV2

Hannah i «Debatten» på NRK i kveld

Slukket branntilløp i Gjerstad

Hallvard Flatland kommer til Brokelandsheiadagene søndag 30. august.

Casino Show med Hallvard Flatland på Brokelandsheia

The Other Band tar turen fra Vegårshei til Gjerstad 6. mars. Foto: Facebook.

The Other Band på Bankplassen

Lars De Bartolo viste gode takter under søndagens stafett i junior-NM på Dombås. Arkivfoto.

4.plass til Lars De Bartolo i junior-NM