Steinar Pedersen er ordførerkandidat for Høyre i Gjerstad. Foto: Marie Pedersen.
Steinar Pedersen er ordførerkandidat for Høyre i Gjerstad. Foto: Marie Pedersen.

- Derfor bør du stemme Høyre i Gjerstad på mandag

- Om Høyre kommer i posisjon vil vi vise deg at politikk er mer enn tomme ord og ønsketenkning. Vi har kandidater med gjennomføringskraft, noe kommunen virkelig trenger.
// Steinar Pedersen, ordførerkandidat for Gjerstad Høyre.

På mandag kan du bidra til å gi bygda vår et puff i den ene eller andre retningen.

Om Høyre kommer i posisjon vil vi vise deg at politikk er mer enn tomme ord og ønsketenkning. Vi har kandidater med gjennomføringskraft, noe kommunen virkelig trenger.
 

Skole
Høyre vil evaluere om skole og barnehage bør slås sammen til en enhet, som følger barna fra de er 1 år til de er 16 år. Tidlig innsats og en helhetlig planlegging for hele barnas oppvekst vil gi dem de beste forutsetningene for å klare seg godt senere i livet. 
 

Miljø og klima
Høyre kan garantere at dette er et område vi skal prioritere og ikke minst skaffe oss mer kunnskap om. Vi vil lage en klimaplan for Gjerstad som gir oss retningslinjer for hvordan vi skal handtere denne utfordringen.
 

Eldreomsorg
Høyre vil starte å planlegge byggingen av inntil 40 seniorboliger i Gjerstad.
Og vi vil gjøre det nå. 

Vi er nødt til å ta inn over oss at det blir flere eldre i Gjerstad framover. Vi må tenke annerledes for å løse utfordringene som kommer. For å rekke dette må vi begynne planleggingen med det samme. Vi kan ikke vente til vi står der med en kjempeutfordring som må løses der og da. Slike løsninger blir ofte både dyrere og dårligere
 

Økonomi
Høyre vil sette fokus på drift. Vi har en pott med penger, ca 280 mill. kroner, som vi skal drive kommunen for. Denne potten blir ikke større i årene som kommer. Jeg tror ikke på kutt her og kutt der, men å gjøre oppgavene på en bedre og mer rasjonell måte enn i dag.
 

Kommunestyret
Høyre vil engasjere medlemmene i kommunestyret mye mer enn det som blir gjort i dag. For egen del ble det først interessant å sitte i kommunestyret etter at jeg fikk bli med i en del ad-hoc utvalg. Denne muligheten mener jeg alle i kommunestyret bør få. Bedre kunnskap om en sak gir større engasjement og et bedre beslutningsgrunnlag. 

Høyre vil jobbe for å samle alle gode initiativ uansett hvilke parti det kommer fra. Jeg vet at alle som står på liste ønsker å bidra til at Gjerstad skal bli en enda bedre kommune å bo i. Jeg tror på samarbeid. 

Arbeidsplasser
Høyre vil ha 25 nye arbeidsplasser hvert år i neste periode. Det er et hårete mål, men vi er faktisk allerede i gang for å få det til. Vi vet at alt starter med å ha en jobb. Har vi arbeidsplasser får vi innbyggere som bidrar med skatteinntekter og forhåpentligvis påfyll til barnehager og skole.  Vi vil så fort som mulig lage en plan for hvordan vi kan utnytte overskuddsmasser fra ny E-18 til å skaffe oss billige næringstomter.

Høyre har ikke bare ønskene, vi har også de praktiske løsningene for å få det til.

Jeg anbefaler deg derfor å stemme Høyre den 9. september. Vi skal bruke din tillit på en god måte!

 

Godt valg!

 

Steinar Pedersen,
ordførerkandidat Gjerstad Høyre

Flere saker

Kreftforeningen gjør Stafett for livet virtuell

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!