Hvem av disse blir Gjerstads neste ordfører?
Hvem av disse blir Gjerstads neste ordfører?

Send inn DINE spørsmål til listetoppene

I forkant av årets valgkamp i Gjerstad vil vi la våre lesere bli litt bedre kjent med toppkandidatene til kommunevalget i Gjerstad.

Partiene er nå i full gang med å lage sine valgprogrammer, som nok vil bli distribuert rundt til alle husstandene i bygda. Det er tvilsomt at alle de stemmeberettigede i Gjerstad leser disse programmene så veldig nøye før de går til valgurnene for å avgi sin stemme. I mange tilfeller er innholdet ganske likt, og til dels uten særlig store forpliktelser, men mange gode ønsker. Samtidig er det i lokalvalg i små kommuner som Gjerstad, ofte hvem som står på de ulike listene som har størst interesse for velgerne, kanskje bortsett fra de som har stemt på samme parti i generasjoner. Blant unge velgere er nok saken noe annerledes. 

 

For å få politikerne på banen før valget vil vi frem mot sommeren lage en spørsmålsrunde med alle ordfører/toppkandidatene. Dette vil forhåpentligvis gjøre deg litt bedre kjent med hver toppkandidat, og du få vite litt mer om hva de egentlig ønsker å gjøre med makten de søker din støtte til å oppnå etter valget.

Er det noe du ønsker å spørre dem om, send inn spørsmål til tips@igjerstad.no. Spørsmålene må kunne stilles likt til alle kandidatene. Er spørsmålene så konkrete som mulig er sjansen også størst for å få konkrete svar tilbake. Vi kan ikke garantere at alle spørsmålene som sendes inn blir stilt, men vil foreta et utvalg som vi tror vil ha størst nytte for velgerne å vite mer om. Rikspolitiske spørsmål har ikke så stor interesse i et kommunevalg, så forsøk å stille spørsmål som våre kandidater faktisk har mulighet til å gjøre noe med.

Premier til spørsmålsstillerne
Alle som sender inn spørsmål til kandidatene innen 25. mars er med i trekning av 5 stk. iGjerstad Mighty Mug (se videoen under). Hver av listekandidatene får også hver sin Mighty Mug som takk for å bidra til folkeopplysning foran valget.

Vi legger opp til at spørsmålene sendes kandidatene innen 1. april, og ber om svar fra dem senest innen utgangen av måneden. Når svarene er kommet inn, vil de bli presentert i rad og rekke frem mot sommerferien. Det er dermed ikke anledning for kandidatene til å endre svarene sine når vi har begynt å publisere svar fra andre kandidater.

Dette blir spennende!

 

 

Mighty Mug Go Intro

Flere saker

Gode prestasjoner i NM i Orkdal

Fartskontroll i Øvre Gjerstad i dag resulterte i 8 forenklede forelegg. Illustrasjonsfoto.

Ny fartskontroll på Gjerstadveien ga penger til statskassen

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand

Balder er tilbake i hjemlige omgivelser

Balder er tilbake i god behold

Har noen sett Balder??

Forsvunnet etter å ha blitt påkjørt

Brokelandsheia får fortsatt nyte godt av nærhet til E18

Nye Veier går for Brokelandsheia!

Anette Dahl kommer på besøk til Gjerstad

Spennende jaktforedrag med Anette Dahl

Nye Veier informerer Gjerstad kommune om fremdriften i konsekvensutredningen for ny E18 gjennom Gjerstad. Illustrasjonsbilde.

Får vite mer om rangeringen av E18-traséene