Abel skole. Arkivbilde
Abel skole. Arkivbilde

Tilstandsrapport viser at det står bra til på Abel skole

Kommunestyret i Gjerstad behandlet tilstandsrapporten for Abel skole 2020-2021 i kommunestyremøtet torsdag kveld.

Tilstandsrapporten viser at det i all hovedsak står bra til i grunnskolen i Gjerstad. 

- Det har vært et arbeidskrevende skoleår med omstilling både for ansatte og elever, men som en bonus har skolen likevel fått en digital kompetanseheving både hos ansatte og elever, sa skolefaglig rådgiver ved Abel skole, Harald Fersnes innledningsvis i sin presentasjon av undersøkelsen.

Målet har vært at elevene skal oppleve en så normal skolehverdag som mulig i forbindelse med pandemien. Det har vært et fåtall elever i Gjerstad som har vært i reise- eller ventekarantene, sa Fersnes.

Her er hovedtrekkene i tilstandsrapporten.

 

Nasjonale prøver:

5. trinn
Her ble undersøkelsen gjort i lesing, matematikk og engelsk. Vi opplever noe svakere resultater i regning og engelsk opp mot nasjonale prøver. I lesing ligger elevene i 5. klasse på nasjonalt nivå. Det er allerede satt inn tiltak for å bedre resultatene i regning og engelsk.

8. trinn
Gjennomført prøver i lesing regning og engelsk. Resultatene er gjennomgående omtrent på lands- og fylkesnivå. Noe bedre enn gjennomsnittet i lesing og regning, og så vidt under nasjonalt nivå i engelsk.

9. trinn
Gjennomført prøver i lesing og regning. Her ligger elevene ved Abel skole på et litt høyere nivå enn landsgjennomsnittett. Spesielt i regning er det forholdsvis stor andel elever på de to høyeste mestringsnivåene, med 48,5% mot nasjonalt snitttall på 44,7%

Alle elevene velger videregående opplæring
De siste fire årene har samtlige avgangselever ved grunnskolen i Gjerstad valgt å fortsette på videregående opplæring. Det er et godt system på skolen i dag for å følge opp elevene videre i den videregående skolen, sa Fersnes.

 

Elevundersøkelsen
Nasjonale elevundersøkelser gjøres på 7. og 10. trinn, men Abel skole gjennomfører elevundersøkelse på alle trinn fra 5. til 10. trinn. Dette gir skolen en god indikasjon på bl.a. læringsmiljø og trivsel. 

På 7. trinn ligger alle indikatorer godt over nasjonalt nivå, noe som er veldig gledelig. Det samme gjelder 10. trinn, som også ligger godt over nasjonale tall, med unntak av læringskultur, der resultatene er likt med nasjonalt nivå.

 

Mobbing
Et fåtall elever ved skolen har svart at de opplever mobbing. På 10. trinn oppgir 7,7% av elevene at de mobbes på skolen. Skolen jobber systematisk for å motvirke mobbing og har gode verktøy for dette. 

 

Tidlig innsats
Det er viktig at flest mulig av elevene skal kunne følge et vanlig undervisningsløp uten vedtak om spesialundervisning. Her har skolen en rekke tiltak som bidrar positivt til denne målsettingen. Andelen elever i Gjerstad med spesialundervisning viser en svak nedgang. Andelen elever med vedtak på 271 årstimer eller mer har gått ned fra 12 til 8. 

Flere saker

Mange innbyggere i Agder har søvnproblemer, viser en undersøkelse. Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

Hver tredje innbygger i Agder sover for lite - her er ekspertenes beste tips

Garli Viktor var helt uten konkurranse i kveld. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

Garli Viktor holdt lekestue på Jarlsberg

Arilds Motorsenter Brokelandsheia åpner 14. juni. F.v. Niclas Öhlin og Arild Dale Kjempekjenn.

Åpner dørene til splitter ny butikk på mandag

Verena Garcia reiser til Moskva for stamcellebehandling i sommer. Foto: Facebook

Reiser til Moskva for stamcellebehandling i sommer

Morten Presthagen. Arkivbilde

Investerer 900 000 i forprosjekt for King's Mansion på Brokelandsheia

Morten Presthagen er ute med nyheter om sin planlagte "King's Mansion på Brokelandsheia. Foto: Facebook.

Det meldes om utvikling i King's Mansion-prosjektet

Hagevanning kan koste en husstand opp mot 3000,- pr. sommer. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Dette koster hagevanningen deg i sommer

Fylkestinget skal 15. juni vedta handlingsprogram for fylkesveier. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Posisjonen i Agder fylkesting er enige om handlingsprogram for fylkesveier