Steinar Pedersen (H) og Tone Strat (KrF) var ikke helt på bølgelengde i torsdagens debatt om Gjerstad kirkelig fellesråd.
Steinar Pedersen (H) og Tone Strat (KrF) var ikke helt på bølgelengde i torsdagens debatt om Gjerstad kirkelig fellesråd.

Temperaturen steg et par hakk i torsdagens kommunestyremøte

Saken om den etterlyste lovlighetskontrollen av tidligere avslag på tilskudd til kirkelig fellesråd resulterte i en frisk debatt i torsdagens kommunestyremøte. 

I tiden som har gått etter kravet ble fremsatt har et ad-hocutvalg hatt tre møter med fellesrådet for å få en avklaring på den økonomiske situasjonen. Fra politisk side har varaordfører Steinar Pedersen (H) og kommunestyrerepresentant Anette Kveim (SP) deltatt i disse møtene. 

Etter tilbakemeldingen fra adhoc-utvalget trakk de fire representantene fra SP sitt krav om lovllighetskontroll. Siden et slikt krav krever at minst tre kommunestyremedlemmer ber om dette ble kravet uaktuelt å gå videre med. Det var kun Tone Strat (KrF) som til slutt stod igjen alene bak dette kravet.

 

Et splittet fellesråd
- Jeg føler vi har fått et godt innsyn i hva fellesrådet holder på med. Målet mitt var å få en forståelse for driften deres. Vi hadde kanskje ikke forventet at vi skulle bli enige om en felles løsning, men nå vet i alle fall jeg mye mer om hva fellesrådet driver med. Jeg deltok også i deres siste møte. Det jeg sitter igjen med etter dette møtet er at fellesrådets medlemmer er splittet i hvordan dette skal håndteres. Jeg opplever at det er noen som ønsker å tilpasse driften etter de inntektene de har, mens andre vil skyve alt foran seg og legge alt ansvar over på kommunen. Jeg presiserer at dette er min egen oppfatning av situasjonen, sa Pedersen. 

- Vi har regnet på tallene vi ble presentert, og har funnet ut at fellesrådet vil gå omtrent i balanse i inneværende år, altså langt fra de 270 000 som det var bedt om.

 

Lovlighetskontroll
- Så har vi dette med lovlighetskontrollen. Jeg har også mine meninger om dette, sa Pedersen. 

- Det kan ikke være sånn at en slenger ut et krav om lovlighetskontroll uten å ha satt seg godt nok inn i alle detaljer i saken. Dette er vel det minste man kan forvente. I etterkant da fakta kom på bordet, har SPs fire representanter trukket seg fra dette kravet.  Det er Krfs representant, Tone Strat, som i formannskapet og i kommunestyret har stått beinhardt på for at fellesrådet trengte de 270 000 de har bedt om, eller nå sist rettet til "inntil 270 000".  For meg så er "inntil" både vanskelig å bokføre og vanskelig å forholde seg til. Vi snakker om et driftstilskudd til en annen juridisk enhet. En må kunne forvente at en erfaren politiker som Tone Strat har sjekket alle fakta i saken før en krever lovlighetskontroll av vedtaket som ble gjort, sa Pedersen.

Pedersen kunne også opplyse om at kirkevergen etter et styremøte i 2016 har sendt et brev der det opplyses om at man kan klare å øke inntektene ved å øke festeavgiften fra kr. 300,- til kr. 400,-  Det står i kontrast til Strat sine opplysninger om at kommunen har pålagt en slik økning uten at fellesrådet ønsket dette. - Det er altså ikke riktig at dette har skjedd uten innspill fra fellesrådet.

- Det som jeg ser som det mest kritikkverdige med dette er at representanten ikke trekker kravet om lovlighetskontroll når det beviselig er fremsatt på feil grunnlag, slik de andre representantene gjorde når de ble klar over fakta i saken, sa Pedersen.

 

Ikke bortkastet arbeid
- Først vil jeg si at det var gledelig at adhoc-utvalget fikk informasjon om hva fellesrådet driver med. Det viser at vedtaket om å sette ned utvalget hadde noe for seg, og ikke var bortkastet arbeid, sa Tone Strat i begynnelsen av sitt svarinnlegg.

- Jeg synes det er ganske sterkt å si at jeg ikke var forberedt til denne saken, Jeg har lest den flere ganger, og det medfører ikke riktighet at jeg ikke var godt forberedt. Det har heller aldri vært min intensjon at fellesrådet skulle gå med overskudd ved å få tildelt 270 000 kroner. Derfor endret jeg også forslaget til "inntil 270 000 kroner". Det vil si at hvis fellesrådet gikk i null ville de ikke ha fått et rødt øre av kommunen. Jeg er veldig glad for at kommunestyremøtene blir tatt opp, slik at man kan se hva som er sagt tidligere i denne saken, sa hun.

- Neste beskyldning fra Pedersen var at jeg har sagt noe om at festeavgiftene ikke er vedtatt i fellesrådet. Det var ikke noe som stod i saken i juni, men jeg har jo snakket med fellesrådet etter dette. Jeg har fått beskjed at det ikke er noe møte hvor dette er protokollført, men at det var en ansatt i administrasjonen som hadde sagt at det kunne være et alternativ for å gjøre økonomien bedre. Jeg har ikke sjekket alle protokollene til fellesrådet i forrige periode så jeg kan ikke si noe mer om det, sa Strat videre. 

- Den siste kritikken jeg får er at jeg ikke har trukket kravet om lovlighetskontroll. Jeg vet ikke når administrasjonen i kommunen fikk beskjed om at kravet ville bli trukket. Jeg fikk dette muntlig i går. Når alle de andre trekker seg, så faller kravet av seg selv, så jeg oppfattet ikke at det var nødvendig at jeg alene måtte sende brev til kommunen om dette. Jeg har tenkt at dette går automatisk. 
 

- Så er jeg jo kjempeglad for at det nå ser ut som at fellesrådet likevel ser ut til å kunne gå i balanse. Fellesrådet antok tidligere at de kunne få problemer, så derfor fremmet jeg et forslag på å bevilge et tilskudd på inntil 270 000 kroner. Det er flott at det nå går riktig vei. Jeg mener fremdeles ut fra kirkelovens §15 at kommunen har et ansvar for å gi tilstrekkelig til fellesrådet. Jeg har forståelse for at kommunestyret synes inntil 270 000 er en høy sum, så derfor har jeg ikke tenkt å opprettholde det forslaget på nytt, men jeg har lyst til å foreslå at vi gir et tilskudd inntil 50 000 kroner dersom det blir behov for det, med inndekning fra disposisjonsfondet, avsluttet Tone Strat.
 

Misforstått kritikk
Halvard Skaaland (Frp) tok så ordet og presiserte at det nok var blitt en misforståelse på hva Pedersen kritiserte Strat for angående manglende forberedelser. - Det er ganske sikkert ikke mangel på forberedelse til selve saken kritikken gjaldt, men at bakgrunnen for å fremme lovlighetskontroll var mangelfull, presiserte Skaaland, som samtidig takket vararordføreren for en god redegjørelse for adhoc-utvalgets arbeid.
 

Forslaget til Tone Strat ble tatt opp til votering men falt mot hennes egen stemme. 

 

Nyttig med engasjement i debattene
Uansett hva man mener om selve saken er det forfriskende med gode debatter i kommunestyret og vi ser gjerne flere engasjerte meningsutvekslinger i senere kommunestyremøter. Det politiske klimaet i Gjerstad tåler noen debatter med brodd.
 

Etterpå tar debattantene gjerne en kaffe sammen, slik man alltid har gjort i kommunestyret i Gjerstad. 

 

 

Flere saker

Fremtiden blir mer og mer digital. Illustrasjonsbilde: Østre Agder Sparebank.

Østre Agder Sparebank lanserer digitale betalingskort

Det ble en tøff fight i melkespannholding som avgjorde kampen mellom kveldens utfordrere i Farmen. Skjermdump: TV2

Per Gunvald er med videre i Farmen

Åse Torill Sørbø (innfelt sammen med sin mann Isak) vant 100 000 kroner i ettermiddag. Foto: Facebook.

Åse Torill vant 100 000 i Facebook-lotto!

SIGNERER AVTALE: Fra venstre, Peter Fellman, direktør for Di-gruppen, Trond Valle fra Estate Media, Peter Lingmerth, sjef for Fastighetsnytt og Anders Eriksson fra Bonnier News. Foto: Marte Gjærde/Estate Media

Trond Valle selger livsverket til svensk mediegigant

Hvilke to av disse tre utfordrerne som blir med videre avgjøres i kveld. Foto: TV2

I kveld avgjøres Per Gunvalds videre skjebne i Farmen

Per Vetle Kals starter opp trenervirksomhet på Moe Gård neste år. Arkivbilde.

Flytter hjem til Gjerstad og starter egen trenervirksomhet

Per Gunvald Haugen er klar for Farmen!  Foto: Privat

TV2 bekrefter at Per Gunvald blir Farmen-utfordrer

Gjerstad ligger på 3. plass i Agder i gjennomsnittlig innsamlet beløp pr. innbygger. Skjermdump: Giverstafett.no

Gjerstads innbyggere blant de rauseste i fylket