Gjerstad idrettslag er en av samarbeidspartnerne til Østre Agder Sparebank.
Gjerstad idrettslag er en av samarbeidspartnerne til Østre Agder Sparebank.

Sponsormidler og gavetildeling for 2020

Østre Agder Sparebank tildeler hvert år betydelige summer til frivillighet og ulike samfunnstiltak. Nå er banken klare for å motta søknader om støtte for 2020.

- Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og er opptatt av å gi tilbake. Vi deler derfor hvert år ut betydelig med midler til lag, foreninger og lokale samfunnstiltak. Vi er opptatt av at det vi gir skal være til glede for mange og være utviklende og skapende. Banken er dermed en viktig bidragsyter til lokal idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre samfunnsnyttige formål, sier markedssjef i Østre Agder Sparebank, Jan Birger Stebekk

 

Samfunnsansvar
Østre Agder Sparebank har nedfelt i sine retningslinjer at en del av bankens overskudd skal kanaliseres tilbake til lokalsamfunnet. Dette skjer hovedsaklig skjer gjennom sponsoravtaler og den årlige gaveutdelingen.

 

Hvem kan søke? 
Vi er opptatt av at det vi gir skal være til glede for mange og være utviklende og skapende. Derfor er det først og fremst lag og foreninger og ideelle organisasjoner som kan søke om gaver. Andre kan også søke så lenge det er innenfor bankens retningslinjer, sier Stebekk. 
 

Hvordan søker du? 
Send en e-post til Jan Birger Stebekk, jbs@oasparebank.no, der du redegjør for følgende: 

  • Navn på lag/forening/organisasjon
  • Medlemsmasse
  • Aktiviteter
  • Hva dere søker til
  • Hvilket beløp dere søker om

Alle søkere får svar innen 15. april. For de som får innvilget sine søknader vil utbetaling være april/mai.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 15. mars 2020.

Informasjon om ordningen
Har du flere spørsmål om tilskuddsordningen, kontakt markedssjef Jan Birger Stebekk pr. e-post : jbs@oasparebank.no 

 

Flere saker

Kommunens regnskap for 2019 er avsluttet. Illustrasjonsfoto.

Gjerstad kommunes regnskap for 2019

Gjerstads deltaker i landsdelsmesterskapet i skiskyting i helgen. Foto: GIL

Gode resultater i helgas LM i skiskyting

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

- Stoppmønsteret på Sørlandsbanen må bevares

Hannah Lunden og ordfører Inger Løite var med på diskusjonen sammen med helseminister Bent Høie i kveldens utgave av "Debatten". Skjermdump: NRK

BPA-ordningen praktiseres ulikt over hele landet

Hannah og Harald Lunden fra tidligere innslag i «God Morgen Norge» Skjermdump: TV2

Hannah i «Debatten» på NRK i kveld

Slukket branntilløp i Gjerstad

Hallvard Flatland kommer til Brokelandsheiadagene søndag 30. august.

Casino Show med Hallvard Flatland på Brokelandsheia