Å flytte E18 vil også få konsekvenser for Risørs satsing på Akland. Foto: Risør kommune
Å flytte E18 vil også få konsekvenser for Risørs satsing på Akland. Foto: Risør kommune

- Skal vi bare glemme næringslivet vi har lagt til rette for?

"Vi må ikke glemme at både Gjerstad og Risør har investert betydelig  i sine to næringsområder på Brokelandsheia og på Akland".
-  Rune Hagestrand

Debatten om fremtidig E18 vekker engasjement blant innbyggerne i Risør og Gjerstad. Hvor den nye traséen til slutt blir lagt vil få betydelige konsekvenser, og jeg mener bestemt at en kystnær trasé i sum er svært negativt, både for Gjerstad og Risør.  Jeg ser kun én positiv effekt (for Risør) ved å flytte veien 4-5 km nærmere byen, at pendlere bosatt i Risør sentrum (ved 70 km/t i snitt) vil få ca. 4 minutter kortere avstand til E18.

En moderne E18 blir i all hovedsak bygget for å korte ned avstanden på de lange strekningene gjennom landet vårt, i dette tilfellet fra Oslo til Stavanger.  Det er i betydelig mindre grad enn før lagt opp til at folk skal stoppe langs veien. Jeg har derfor ingen tro på at en ny trasé vil føre til at flere enn i dag velger å svinge av E18 ned til Risør, selv om avstanden reduseres fra 12 til 7 kilometer.
 

Begrensninger for næringsutvikling
Sentrale myndigheter har lagt klare restriksjoner på hva som kan etableres av næring langs norske hovedveier. Restriksjonene er bestemt bl.a. for ikke å utarme byene helt. Nettopp derfor er Brokelandsheia i en særstilling siden Gjerstad fikk etablert dette området i god tid før restriksjonene trådte i kraft.

Hva med bedriftene på Akland?
Victor Norman har tydeligvis ikke tillagt de etablerte virksomhetene på Akland stor verdi i sine vyer for fremtiden. Selv om industribedrifter ikke er så sårbare for beliggenhet som handels- og servicebedrifter er det en grunn til at de er etablert der de er i dag. Jeg antar at både Bjørn Stiansen og Jan Lindal vil kunne skrive under på dette. Vi må ikke glemme at både Gjerstad og Risør har investert stort i sine to næringsområder på Brokelandsheia og på Akland. Er det noen som tror at det blir enklere å tiltrekke seg interessenter på de to stedene om E18 flyttes?    

En tung prosess
Å velge nye traséer for vei og bane er en omfattende prosess. Jeg var for noen år siden med  i et møte der Statens Vegvesen skulle lage konseptvalgutredning for E18 som i dag går forbi Brokelandsheia. Da ble kystalternativet det nå er snakk om utredet, lagt ut på høring og senere forkastet.

I den forbindelse stilte jeg spørsmålet om hvorfor det ikke like godt kunne utredes en variant via månen, som jeg anså som like urealistisk som et kystalternativ med broer over naturskjønne områder i Søndeledfjorden. Svaret var at alle tenkelige alternativer måtte utredes for å unngå senere kritikk. Etter å ha brukt mange millioner på utredningsarbeidet ble kystalternativet forkastet, av såvel politikere som fagfolk. Derfor bør vi ikke bruke nye ressurser på å utrede dette en gang til, men begrave kystalternativet en gang for alle.
 

Da veien forbi Brokelandsheia ble bygget ble det samtidig holdt av areal til å utvide veien til 4-felt. Alt ligger derfor klart for å sette spaden i jorden, og få en fullverdig E18 til en langt lavere pris enn å måtte flytte tilbake til start.

Vei og jernbane gir knutepunkt på Brokelandsheia
Jeg er også overbevist om at vi får en ny stasjon på Brokelandsheia etter sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Av hensyn til både frakt av mennesker og gods vil det være særdeles uklokt å ikke la veien ligge i nærheten av jernbanen.

Er opplevelser mer verdt enn næringsutvikling og arbeidsplasser?
Halvor Skåli mener i sitt siste innlegg tydeligvis at handels- og servicebedrifter er mindre verdt enn opplevelser/attraksjoner, som naturligvis Risør har mange av, spesielt på sommerstid.

Det er riktig at Gjerstads tidligere hjørnesteinsbedrifter ikke lenger er det de var, men vi har på Brokelandsheia fått til noe nytt for å kompensere for tapte industriarbeidsplasser. Dette må vi verne om og bidra til å utvikle, ikke sparke bein under. Opplevelser har vi i begge kommuner, men vi kan ikke leve av disse alene. Vi kan gjerne drømme om nye etableringer langs en ny E18, men om vi med dette gir blaffen i de som allerede har investert og satset både på Brokelandsheia og på Akland er vi på helt ville veier!  

Kort oppsummert:
Gjerstad har alt å tape og ingenting å vinne på at E18 blir lagt nærmere kysten utenom Brokelandsheia, innbyggere i Risør sentrum tjener 4 minutter i reisetid. Utover dette anser jeg en flytting av veien ut mot kysten som et rent tapsprosjekt for begge kommunene.
 

Rune Hagestrand.

 

Flere saker

Mette E. Sveinungsen (innfelt)  inviterer til sommerfest på idylliske Holmen Gård i Gjerstad.

Ønsker velkommen til sommerfest på Holmen Gård

Wenche Fresvik, Avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune. Foto: AFK

Dette får Agderkommunene i statlige tilskudd i forbindelse med korona-pandemien

Det er rundt 70 år siden sist det var beitedyr i Melaaslia. Foto: Torgrim Landsverk

Driver sauedrift i Gjerstad fra USA

Per Vetle Kals kunne fredag styre sin søsters hest til en fin 2. plass på Jarlsberg Travbane. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

V.M.K. Diana debuterte med 2.plass på Jarlsberg Travbane

Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.

Svake resultater for Gjerstad i årets kommunebarometer

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia