Helge Dalen, Ole Andreas Sandberg, Nina Holte, Åse Mæsel Trydal og Steinar Pedersen holdt innlegg i kveldens næringsmøte på Lyngrillen.
Helge Dalen, Ole Andreas Sandberg, Nina Holte, Åse Mæsel Trydal og Steinar Pedersen holdt innlegg i kveldens næringsmøte på Lyngrillen.

Positiv stemning for næringsforening i Gjerstad

En næringsforening i Gjerstad er nærmere en realitet etter torsdagens møte på Lyngrillen

Gjerstad Høyre, som var initiativtaker til møtet, hadde som intensjon å lufte interessen for etablering av en slik forening. Ordførerkanidat for partiet, Steinar Pedersen, innledet til debatt om dette var noe å satse videre på. Det virket absolutt som at responsen var god blant de mellom 30 og 40 fremmøtte.

 

Omstilling og utvikling
Helge Dalen, som for tiden er banksjef Jernbanepersonalets bank og forsikring i Oslo informerte om sitt eget såkalte  "bankkupp". Han kunne fortelle om prosessen han hadde vært initiativtaker til for å ta over en konkurstruet bank i Oslo. Etter omfattende omstillingsprosesser og strukturendringer er Easybank blitt en bedrift med over 20 ansatte og et overskudd i fjor på over 70 millioner.

- Det har i denne prosessen vært viktig å tilenge seg kompetanse for å nå målene våre. Fra å tidligere være en gruppe med folk som ikke forstod seg godt nok på hva det vil si å drive bank, har vi nå "spisset" laget med mennesker som virkelig vet hva de holder på med, sa  Dalen, som samtidig ga et råd til bedriftene i Gjerstad om å tenke videreutvikling. - Man bør hele tiden tenke litt på hvordan man kan utvikle seg videre, sa Dalen.

Trehyttene - en suksesshistorie
Åse Trydal fulgte opp med sine erfaringer fra etablering og drift av Trehyttene i Øvre Gjerstad. - Vi har opplevd en rekke skeptikere, men har ikke latt oss stoppe av det. Alle som starter opp for seg selv har bruk for noen som heier på en, og vi har hatt flere supportere å støtte oss til og diskutere med i utvilkingen av vårt prosjekt.  Det er klart det var tøft å si opp en fast jobb og satse for seg selv, men vi har klart å få til en virksomhet som vi i tillegg til å kunne hente ut lønn av, trives veldig godt med. Vi har opplevd både opp- og nedturer, men det gjelder bare å være forberedt på begge deler. Nå heier vi tilbake på alle som våger å satse på å nå sine egne mål, sa Trydal.

Kommunen på tilbudssiden
Næringssjef i Gjerstad kommune, Ole Andreas Sandberg, informerte forsamlingen om hva kommunen kan bidra med for nye etableringer og utvikling av eksisterende virksomheter. - Vi bidrar gjerne med informasjon om mulighetene for støtte til ulike prosjekter via vårt regionale næringsfond, sa Sandberg, som samtidig tok på seg rollen som sekretær  og koordinator i en fremtidig næringsforening. Kommunen fikk for øvrig gode skussmål av flere av de fremmøtte for rask saksbehandling og evnen til å være på tilbudssiden for etablerere.

Lokalbanken støtter opp
Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte, kunne informere om en positiv utvikling av banken etter sammenslåingen. Banken har nå rundt 9000 kunder i de fire kommunene, Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand. Ca. 10% av disse er bedriftskunder. - Vi ønsker å være en god samarbeidspartner for etablerere, og tilbyr gjerne gratis rådgivning for alle som har et prosjekt på gang, sa Holte. Banksjefen kunne samtidig også informere om at Østre Agder Sparebank nå legger til rette for rimelig husleie for gründere med behov for kontofasiliteter. - Vi tilbyr bl.a. en introduksjonsperiode på tre måneder med gratis kontorlokaler i bankbygget på Brokelanddsheia for å hjelpe bedrifter i gang med sin virksomhet, sa Holte.

Investorforum
I torsdagens møte ble det også luftet en idé om å etablere et investorforum, der eksisterende næringsdrivende kunne bistå nye aktører med ny og risikovillig kapital til nye prosjekter. Retningslinjer for et slikt forum vil sikkert bli diskutert videre i senere møter.

Krever samhandling og prioritering av tid
Vi ser ikke bort fra at det i kveldens møte ble sådd en spire som kan vokse til noe større og betydningsfullt for bygdas næringsutvikling . Spørsmålet er bare om bedriftseiere er villige å prioritere tiden det kreves for at spirene skal få gro og senere blomstre i form av erfaringsutveksling og samhandling. At alle har noe å lære av hverandre, som også kan komme til nytte i egen virksomhet, er ganske sikkert. Men, som i de aller fleste sammenger. så må man være villige til å gi noe for å få noe tilbake.

 

Det er i alle fall verdt å gi dette et forsøk! 

Flere saker

Kreftforeningen gjør Stafett for livet virtuell

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!