Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 24

Det er ganske lenge siden jeg har gitt en oppdatering på hva jeg holder på med. I denne spesielle tida vi har hatt (og fortsatt har) har mye av møteaktiviteten blitt utsatt. Det har vært hjemmekontor på de fleste av de ansatte på kommunehuset og de møtene vi har hatt i perioden har foregått på nett.

 

Koronasituasjonen
Nå har myndighetene gitt litt åpning for flere mennesker sammen og vi har begynt å ha fysiske møter, der det er mulig å holde god avstand. Jeg merker både på meg selv og på andre at vi har senket skuldrene litt men det er viktig å tenke på at smittefaren ikke er over. Avstand og god håndhygiene gjelder fortsatt.  Er man syk må man holde seg hjemme. Det blir testet flere hver dag men heldigvis ikke registrert nye som er smittet. Det er kun to personer som har vært syke av covid 19 i Gjerstad og de er for lengst friskmeldt.

Driften i kommunen går tilnærmet som normalt. Fra torsdag forrige uke var alle elevene tilbake på skolen, hver dag. Det er innført nye retningslinjer for skoleskyss som gjorde dette mulig. Det er også åpnet for besøk på Gjerstad omsorgssenteret, hvis det avtales med de ansatte. Takk igjen til alle de dyktige og lojale ansatte som står på og er fleksible i en krevende tid.

 

Generalforsamlinger.
Vi er inne i tiden for generalforsamlinger og denne uka er det flere. Mandag var det Durapart og Agder Næringsselskap Durapart, som er et kommunalt/fylkeskommunalt eid aksjeselskap og er leverandører av arbeidsmarkedstjenester til NAV.  De har som formål å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet beholder jobben
 

Agder Næringsselskap eies av Agder fylkeskommune, kommunene og privat næringsliv der det offentlige eier 67%. Næringsselskapet skal fungere som et investeringsselskap, og selskapets formål er å bidra til økt verdiskapning gjennom å tilby risikovillig kapital til nyetablerte og eksisterende bedrifter.

 

Agder Energi AS
Tirsdag er det konferanse i regi av Agder Energi AS. Denne vil foregå på nett.

 

Generalforsamling, årsmøte og kriseledelse.
Onsdagen starter med møte i kriseledelsen. Det har siden koronasituasjonen oppstod vært avholdt jevnlige møter der bl.a. kommuneoverlegen holder kommunens ledelse orientert om smittesituasjonen i vår kommune.
 

Det er også en ny generalforsamling onsdag, denne gang RTA ( Risør og Tvedstrand-regionens Avfallsselskap AS), et selskap de fleste kjenner til og som eies av  kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei, og har ansvar for innsamling og håndtering av avfall og slam i de fire kommunene.

Onsdag kveld er det årsmøte i Gjerstad Frivilligsentral. Gjerstad kommune har inngått en samarbeidsavtale med frivilligsentralen der målet er å legge til rette for frivillig innsats som bidrar til et inkluderende lokalsamfunn der flest mulig, i alle aldere, kan leve aktive og meningsfulle liv.

Takk til alle som i en årrekke har bidratt med frivillig arbeid men det er fortsatt mange oppgaver som trengs en frivillig innsats til. Både innenfor tilbud til eldre, flyktninger og barn m.m. Har du litt ledig tid innimellom er du velkommen til å melde deg som frivillig!

 

Rådsforsamling.
Fredag er det rådssamling i Aust Agder utviklings- og kompetansefond. Dette er en stiftelse der alle 15 kommunene i tidligere Aust Agder fylke står bak. Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.

 

Etablering av batterifabrikk på Agder
I styremøte i Østre Agder regionråd forrige fredag fikk vi en orientering om planene for etablering av en batterifabrikk på Agder. Representanter for Morrow Battery Company presenterte sine planer for etablering og redegjorde for hvilke kriterier de foreløpig har lagt til grunn for å kunne vurdere tomtealternativ i Agder. Det er mange kriterier som skal oppfylles for å være aktuell. God krafttilgang er en av de viktigste. Gjerstad har noen fortrinn men også utfordringer og slik er det nok for de fleste kommunene øst i Agder. Likevel tenker jeg at vi ikke kan la en slik sjanse gå fra oss uten å ha undersøkt mulighetene for en slik etablering og våre folk i kommunen er allerede godt i gang med det arbeidet. Det er anslått at fabrikken vil gi over tusen arbeidsplasser!

 

Regionrådet for Østre Agder vedtok å arbeide sammen om å finne fram til beste tomtealternativ for batterifabrikk, jfr. planene til Morrow Batteries AS, i vår region. Vi må så raskt som mulig få fram aktuelle arealer som kan tilby et mest mulig komplett tilbud til Morrow Batteries AS ut ifra de kriterier selskapet vil legge til grunn for valg av tomt. Her er det viktigere enn noen gang at vi står sammen som region. Hvis østregionen blir valgt vil det gi positive ringvirkninger for alle kommunene.

 

Jeg ønsker dere alle en fortsatt fin uke!

 

Inger

Flere saker

Slik så det ut i Sandåkerhølen midt i september for fem år siden. Historien kan gjenta seg i år. Arkivfoto.

Forbered deg på en hel uke med konstant regnvær

Stemningsbilder fra Havrefjell. Foto: Østre Agder Sparebank

Østre Agder Sparebank tilbyr hyttetomter på Havrefjell

Speedy Jetstar tok en flott seier på Klosterskogen i kveld. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

Per Vetle tok en ny seier med Speedy Jetstar

Lars Erik Blokkhus kommer til Gjerstad 24. oktober. Skjermdump: Youtube.

Lars Erik fra Plumbo til Holmen Gård

Christian Eikeland. Foto: Agder fylkeskommune / Mona Hauglid.

FrP vil ha økt satsing på jernbanekommunene

Gjerstad Utlånssentral tilbyr massevis av utstyr for ulike utflukter i naturen. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Gjerstad Utlånssentral tilbyr utstyr for spennende naturopplevelser

Nå blir snart tilværelsen lysere langs Gjerstadveien i øvrebygda. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Fikk 4 millioner til mer lys langs Gjerstadveien

Rebekka Sunde åpner i høst Salong Sunde på Gjerstadsenteret

Rebekka (24) overtar frisørsalongen etter "mommo"