Økte råvarepriser gir bedre muligheter for lønnsom skogsdrift. Foto: AT Skog
Økte råvarepriser gir bedre muligheter for lønnsom skogsdrift. Foto: AT Skog

Økende potensial for skogsdrift i Gjerstad.

Skog- og trebasert næring har stor betydning for landsdelen vår. En ny rapport viser samtidig et stort potensial for flere virksomheter i Gjerstad

Stor prisoppgang på sagtømmer
Stor global etterspørsel etter trelast gjør at prisene for sagtømmer stiger. I følge Statistisk Sentralbyrå steg prisene for sagtømmer med 12,8% i første kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Det er for tiden stor etterspørsel etter materialer fra de fleste leverandører av trevarer. Det forventes en massiv prisøkning i løpet av 2021 som igjen vil medføre høyere kostpris på norske trehus. Dette er gode nyheter for flere av landsdelens skogsbedrifter, og bør kunne inspirere til nye etableringer også for skogkommunen Gjerstad.

Tre på Agder
er et 3-årig prosjekt som har til hensikt å styrke verdikjeden for tre i Agder. Små og store virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter inviteres aktivt inn som deltakere. Prosjektet ledes av tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli. Besøk deres hjemmesider HER

Tre på Agder har skaffet til veie oppdaterte tall fra en næringsøkonomisk vurdering utført av Oxford Research i 2015. Disse viser at skogdsrift er en viktig næring med et betydlig antall arbeidsplasser i vår region. For Gjerstads del er tallene lave, sett i forhold til hvor stor del av kommunen som består av skog.
 

Oppdaterte tall for Østre Agder-kommunene:

 • Åmli: 7 bedrifter - 125 ansatte
 • Vegårshei: 75 bedrifter - 61 ansatte
 • Gjerstad: 2 bedrifter - 9 ansatte
 • Froland: 7 bedrifter - 14 ansatte
 • Tvedestrand: 8 bedrifter - 37 ansatte
 • Risør: 8 bedrifter: 138 ansatte
 • Grimstad: 25 bedrifter - 288 ansatte
 • Arendal: 33 bedrifter - 209 ansatte

Skog- og trebasert næring er av stor betydning for landsdelen samlet, men også for enkeltkommuner.
Om skog- og trenæringen på Sørlandet* – kort oppsummert:

 • Består av omlag 284 virksomheter (AS og ANS)
 • Omsetter for 8,6 milliarder kroner i året (11 % av landets totale omsetning)
 • Samlet omsetning i næringen har økt med 73 prosent fra 2010
 • Sysselsetter 4 239 personer
 • Genererer et årsresultat på 297 millioner kroner
 • Står for en verdiskaping på totalt 2,3 milliarder

Hovedvekten av bedriftene (60 prosent) har mellom 1 og 5 ansatte. Kun 9 av bedriftene i analysen har over 100 ansatte. Virksomhetene er lokalisert spredt i landsdelen og selv om mange er små har de stor betydning i sine lokalsamfunn og kommuner

* Beregningene er basert på regnskapstall fra 2019 og omfatter bedrifter (AS og ANS) i Agder og Lund kommune i Rogaland. I 2015-notatet var bedrifter i Lund kommune i Rogaland inkludert. Dette er fulgt opp også denne gangen da NorDan deltar aktivt i Tre på Agder-satsingen. Bergene Holm AS avd. Nidarå og Moelven Limtre avd. Agder er inkludert i analysen, men kun ved omsetningstall og antall ansatte (i Agder) da de har forretningsadresse utenfor Agder, men lokasjoner med virksomhet i Agder.

Flere saker

Mange innbyggere i Agder har søvnproblemer, viser en undersøkelse. Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

Hver tredje innbygger i Agder sover for lite - her er ekspertenes beste tips

Garli Viktor var helt uten konkurranse i kveld. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

Garli Viktor holdt lekestue på Jarlsberg

Arilds Motorsenter Brokelandsheia åpner 14. juni. F.v. Niclas Öhlin og Arild Dale Kjempekjenn.

Åpner dørene til splitter ny butikk på mandag

Verena Garcia reiser til Moskva for stamcellebehandling i sommer. Foto: Facebook

Reiser til Moskva for stamcellebehandling i sommer

Morten Presthagen. Arkivbilde

Investerer 900 000 i forprosjekt for King's Mansion på Brokelandsheia

Morten Presthagen er ute med nyheter om sin planlagte "King's Mansion på Brokelandsheia. Foto: Facebook.

Det meldes om utvikling i King's Mansion-prosjektet

Hagevanning kan koste en husstand opp mot 3000,- pr. sommer. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Dette koster hagevanningen deg i sommer

Fylkestinget skal 15. juni vedta handlingsprogram for fylkesveier. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Posisjonen i Agder fylkesting er enige om handlingsprogram for fylkesveier