Randi Skorstøl Madsen er listekandidat for Høyre i Gjerstad. Foto: Marie Pedersen.
Randi Skorstøl Madsen er listekandidat for Høyre i Gjerstad. Foto: Marie Pedersen.

- Muligheter for alle!

- Det kan være ulike grunner til at mennesker fra tid til annen ikke er yrkesaktive. Jeg ønsker å derfor å jobbe for flere tilrettelagte arbeidsplasser. 
Randi Skorstøl Madsen, listekandidat Gjerstad Høyre

I kommunestyret i Gjerstad vil jeg få anledning til å fronte noen av mine hjertesaker, som jeg med dette vil dele med bygdas befolkning.
 

Gjerstads innbyggere skal ha like muligheter for å delta i lokalsamfunnet, uansett bakgrunn. For at alle, både små og store, skal føle seg inkludert er det viktig at vi i fellesskap har en tanke om at andre kan ha utfordringer med å tilpasse seg.  Åpner vi noen dører for våre medmennesker bidrar vi et varmere og bedre lokalsamfunn. Vi må også oppfordre våre egne barn til å bry seg om andre, slik at ingen havner utenfor.  Kommunestyret får årlige rapporter om status på mobbing i skolen. Disse må vi ta på høyeste alvor, og bidra til aktiv forebygging mot mobbing allerede fra barnehagen av.

Det kan være ulike grunner til at mennesker fra tid til annen ikke er yrkesaktive. Jeg ønsker å derfor å jobbe for flere tilrettelagte arbeidsplasser. Kommunen må være på tilbudssiden og legge til rette for at de aller fleste kan leve et aktivt liv, selv om livet kan ha noen utfordringer iblant.

 

La oss heie på hverandre!
Vi kan gjerne bli litt flinkere til å sette pris på alle som ønsker å få til noe i kommunen vår, både eksisterende bedrifter og nye aktører. En klapp på skulderen, sammen med noen positive ord kan gjøre underverker for oss alle iblant, og koster så lite.

For meg er det også viktig å tenke hvordan fremtiden blir når folk blir eldre enn før. De eldre i et lokalsamfunn er ikke bare en belastning, men også en stor ressurs. Ikke minst kan eldre være brobyggere mellom generasjoner med sine livserfaringer. De fleste eldre kommer i fremtiden til å  bo hjemme helt til livets slutt, og da må vi legge til rette for at både brukere og pårørende opplever alderdommen som trygg og god. Å bygge omsorgs-/seniorboliger mener jeg er et fornuftig tiltak, som jeg tror mange kommer til å benytte seg av.

Er noen av mine hjertesaker samtidig noen av dine? Da håper jeg du velger Høyres stemmeseddel i ved valget 9. september!

 

Randi Skorstøl Madsen

Listekandidat for Gjerstad Høyre

 

Flere saker

"Struguras" fra Moldova underholder i forbindelse med 15-årsjubileet.

Norge-Moldova er 15 år - feirer med jubileumskveld på Abel skole

Kommunestyret i Åmli debuterte torsdag med direkteoverføring av sitt kommunestyremøte.

Look to Åmli!

Grethe Dalens bedrift Gjerstadbakeren er med i konkurransen om å bli "Årets Bakeri 2020". Foto: Facebook.

Gjerstadbakeren nominert til Årets Bakeri

Det ventes store snømengder i Gjerstad til helgen.

Snømengden i helgen er noe nedgradert

Arne Thomassen og Rune Hagestrand. Foto: Mona Hauglid.

- Ja takk, begge deler!

Illustrasjon: Facebook

Mens vi venter på Grenlandsbanen

Kan Biltema-kjeden være interessert i Brokelandsheia? Foto: Facebook.

Kan Brokelandsheia være aktuell for Biltema?

Agder Arbeiderparti protesterer mot svekket togtilbud i distriktene. Illustrasjonsbilde.

- Høyre sin ideologiske iver etter privatisering gir oss et dårligere togtilbud