Alle nyfødte gjersdølinger i 2020 får en gave på 5000 kroner av kommunen
Alle nyfødte gjersdølinger i 2020 får en gave på 5000 kroner av kommunen

Kommunen gir 5000 i gave til hvert nyfødte barn i Gjerstad i 2020

Kommunestyret behandlet torsdag budsjettet for 2020 og handlingsplan for de neste fire årene.

Investeringsprogrammet for Gjerstad kommune de neste fire årene ble grundig drøftet i torsdagens budsjettmøte i kommunestyret.

5000 kroner til hver nyfødt i 2020
Blant flere nye tiltak valgte posisjonen å foreslå en gave til alle nyfødte barn i Gjerstad neste år. Det ble avsatt 100 000 til dette, fordelt på 5 000 kroner til hver fødsel. 

Kommunen har de siste årene opplevd en nedgang i barnefødsler. Det er vel kanskje tvilsomt om at de fem tusenlappene får folk i bygda til å bli mer produktive, men likevel er det et signal om at kommunen ønsker nye gjersdølinger velkommen. Tidligere forslag om å sende en oppmerksomhet til nybakte foreldre ble funnet å være noe upraktisk å administrere, og kommunestyret valgte derfor å bevilge en fast sum til hver fødsel i stedet. 

Kommunale avgifter øker ikke utover lønns- og prisvekst
Nivået på kommunale avgifter ble bestemt å holde på samme nivå som i dag, med økning på ca. 3% som tilsvarer vanlig lønns- og prisvekst. Alle som eier eiendommer i Gjerstad vil få lavere eiendomsskatt, og totalt sett vil det derfor bli billigere å bo i bygda fra og med nyttår.

Veien til Kamperhaug vil bli fikset neste år
Kommunestyret vedtok å øke rammene til å ferdigstille veien inn til Kamperhaug boligfelt fra 6,5 mill. til 7,5 mill for 2020. Dette for å være sikker på å få gjort alt ferdig når først maskiner og rigg er på plass.

Lager og helsestasjon på Abel skole
Kommunestyret vedtok også å sette av penger til lager til flerbrukshallen og tilrettelegging av helsestasjon på Abel skole, under forutsetning av at det lages en plan som tar høyde for at det som nå skal bygges er stort nok til at det ikke blir behov for ekstrabevilgninger og fordyrende tiltak i etterkant. 

Lyd og lys i Gjerstad kirke
Det ble avsatt 100 000 kroner til å oppgradere lydanlegget med nye mikrofoner som ikke faller ut pga. feil frekvenser. Av denne summen vil det også bli kjøpt utendørs belysning til kirkebygget. 

Driftsbudsjettet ble i stor grad vedtatt i tråd med rådmannens innstilling. Det ble påpekt at kommunen er i en omstillingsfase og trenger arbeidsro for å få denne til å fungere som planlagt.  

For øvrig vises det til budsjettdebatten fra kommunestyret 12. desember, som kan ses på kommunens web-TV HER

Flere saker

Kommunens regnskap for 2019 er avsluttet. Illustrasjonsfoto.

Gjerstad kommunes regnskap for 2019

Gjerstads deltaker i landsdelsmesterskapet i skiskyting i helgen. Foto: GIL

Gode resultater i helgas LM i skiskyting

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

- Stoppmønsteret på Sørlandsbanen må bevares

Hannah Lunden og ordfører Inger Løite var med på diskusjonen sammen med helseminister Bent Høie i kveldens utgave av "Debatten". Skjermdump: NRK

BPA-ordningen praktiseres ulikt over hele landet

Hannah og Harald Lunden fra tidligere innslag i «God Morgen Norge» Skjermdump: TV2

Hannah i «Debatten» på NRK i kveld

Slukket branntilløp i Gjerstad

Hallvard Flatland kommer til Brokelandsheiadagene søndag 30. august.

Casino Show med Hallvard Flatland på Brokelandsheia