Ordfører Inger Løite.
Ordfører Inger Løite.

Julehilsen fra ordføreren

- Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og godt nytt år med mange nye muligheter!

// Ordfører Inger Løite

Kjære sambygdinger!

Julen nærmer seg med stormskritt og jeg regner med at det er flere enn meg som holder på med de siste forberedelsene. «Panikkfasen» der jeg lurer på om jeg rekker alt er over og jeg koser meg med de siste småtingene som må gjøres. Akkurat nå, på lille julaften, kokes det surkål (innimellom skriving) og det lukter jul i huset. En av de tingene som for meg er tradisjon og må gjøres for å få den rette stemningen.

Julen er tradisjoner og for det fleste av oss forbundet med sosiale samlinger med familie og venner. I år er alt annerledes og vi må bare finne oss i å begrense selskapeligheten.

 

Vi fikk som kjent to nye smittede med Covid-19 i Gjerstad i går. De er i isolasjon og 3 nærkontakter av dem er satt i karantene og har blitt testet i dag. Heldigvis melder kommuneoverlegen om at de smittede etter forholdene har det bra og har milde symptomer. Jeg ønsker dem god bedring. 
Jeg hører mange sier at vi har hatt flaks som har hatt lite smitte i Gjerstad. Det er klart at en viss porsjon flaks har vi hatt men min opplevelse er at gjersdølingene har tatt smittesituasjonen på alvor og vært forsiktige. Det vil jeg takke dere alle for. Så er det klart at høytiden vi står foran vil være ekstra krevende, men hvis alle fortsetter å være forsiktig håper jeg at vi kan gå inn i det nye året med en større optimisme og tro på bedre tider.

 

Jeg vil takke alle dere ansatte i kommunen som har stått på i denne krevende perioden. Takk til kommuneoverlegen, helsepersonell, ansatt i barnehage og skole, renholdspersonell og alle andre som har hatt ekstra belastende arbeidsdag med mye ekstraarbeid over lang tid.

 

Kommunestyret har hatt sitt siste møte i dette året der budsjett for 2021 og handlingsprogram for de neste fire årene ble behandlet. Administrasjonen har hatt en meget vanskelig oppgave da den økonomiske situasjonen er mer krevende enn noen gang. Når alle enhetene har snudd på hver stein for å spare inn er det ikke enkelt for kommunestyret å gjøre de store endringene. Vi skal fortsatt klare å levere gode tjenester til innbyggerne, men det er helt nødvendig at vi hele tiden har fokus på å holde driftskostnadene nede.

 

Vi fikk en god diskusjon om Gjerstads framtid i det siste kommunestyremøte og om hvordan vi bør rigge oss for å møte den. Meningene var mange og ulike, akkurat slik det skal være. Vi har heldigvis hatt god økonomisk effekt av å samle skolene til en 1-10 skole og har spart enda mer i driftskostnader enn vi hadde håpet på. Jeg oppfatter også at både ansatte og elever er fornøyd med den nye skolen. Når vi har fått både større fleksibilitet, bedre kvalitet og en stor en økonomisk gevinst for kommunen må vi kunne konkludere med at det har vært en suksess.

En av diskusjonene i møtet gikk på hvorvidt vi burde utrede om det er lurt å gjøre det samme med barnehagene. Det trenger vi i tilfelle ikke å gjøre neste år. Først må vi skaffe oss et solid faktagrunnlag, slik at vi kan diskutere og fatte en beslutning om det ene eller andre alternativet, basert på realiteter og ikke synsing. Det ble et flertallsvedtak om å sette av en sum til denne utredningen. Vi vet at barnetallet dessverre går nedover og vi vet også at det er mange andre krevende og kostbare oppgaver kommunen må ta hånd om i årene som kommer. Vi må som sagt ha fokus på effektiv drift for å klare det, men samtidig skal vi også lytte til folks ønsker og skape trygghet og trivsel for alle.

 

Vi vet en del om de utfordringen som kommer i årene framover, blant annet at vi får en større andel av eldre og det vil kreve mye av helse og omsorgstjenestene våre. Tjenestene vil i framtida være mer rettet mot hjelp i hjemmet enn på institusjon og utviklingen i velferdsteknologi vil på sikt gjøre dette enklere. Men fortsatt er det aller viktigste varme hjerter og varme hender. Eldreomsorgen i Gjerstad skal være god.

Vi har god plass i Gjerstad og vi ønsker at flere skal etablere seg her. Jeg blir veldig glad hver gang jeg får en henvendelser fra unge som ønsker å etablere seg i bygda. Vi må legge til rette for boliger av ulike slag da behovet er forskjellig.

 

Arbeidsplasser er det aller viktigste for at vi skal få flere folk til kommunen. Jeg er glad for at vi har en dyktig administrasjon og saksbehandlere i kommunen som er opptatt av effektivitet og positiv behandling av søknader som gjelder næringsetablering og utvikling. I kommunestyret er også dette høyt på prioriteringslista.

 

På grunn av usikkerhet ifm bygging av nye E-18 har det ståttlitt stille med nyetableringer en stund. Men når reguleringsplanen er ferdig til våren/forsommeren vil det forhåpentligvis ta seg opp igjen.

 

I 2021 skal vi jobbe videre med «Utviklingsplan for administrasjonssenteret i Kirkebygda». Planen handler både om stedsutvikling, kvalitet og å redusere driftskostnader. Dagens kommunehus er alt for stort i forhold til det behovet vi har og er kostbart å drifte. Om vi kommer til å flytte kommunale kontorer til 2. etasje i sentrumsbygget og rive dagens kommunehus gjenstår å se.  Brannvesenet har behov for mer plass og det er bestemt at vi skal bygge ny brannstasjon. Vi har to tomtealternativer vi skal se på, en ved kommunehuset og en ved Gjerstad skole.

Ellers er jeg glad for at vi i budsjettet for neste år fikk satt av en sum som vi skal bruke til å gi noen av våre ungdommer,under 18 år, tilbud om sommerjobb i kommunen. Administrasjonen vil sørge for utlysning og behandling av søknadene når den tid kommer. 

Kommunestyret er opptatt av at Gjerstad skal ha et godt tilbud av ulike fritidsaktiviteter for barn og unge og vil gi honnør til alle de frivillige i lag og foreninger som gjør det mulig. Vi har økt potten til fordeling og vil på nyåret se på en ordning som kan bli mest mulig rettferdig.

Kommunestyret ønsker også å videreføre lærlingeordningen i kommunen og har sagt at det til enhver tid skal være minst 8 lærlinger. Dette er viktig for å tiltrekke oss nødvendig arbeidskraft i framtida.

 

Til tross for en stram kommuneøkonomi må vi ha fokus på mulighetene og ikke bare utfordringene. Vi må ikke overse alle goder vi har tilgang på. Vi er så uendelig heldige som bor i et fredelig land og ei god bygd der folk har omsorg for hverandre. Det er ekstra viktig å huske på denne julen. 

 

Helt til slutt vil jeg be dere alle om å følge alle smittevernråd som helsemyndighetene gir oss så slipper vi forhåpentligvis nye utbrudd av smitte. Ta vare på deg selv og de rundt deg.

 

Jeg tar litt ferie noen dager og varaordfører Steinar Pedersen tar over «vakta» i julen.

 

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul oggodt nytt år med mange nye muligheter!

 

Beste hilsen fra Inger

 

Flere saker

Mange innbyggere i Agder har søvnproblemer, viser en undersøkelse. Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

Hver tredje innbygger i Agder sover for lite - her er ekspertenes beste tips

Garli Viktor var helt uten konkurranse i kveld. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

Garli Viktor holdt lekestue på Jarlsberg

Arilds Motorsenter Brokelandsheia åpner 14. juni. F.v. Niclas Öhlin og Arild Dale Kjempekjenn.

Åpner dørene til splitter ny butikk på mandag

Verena Garcia reiser til Moskva for stamcellebehandling i sommer. Foto: Facebook

Reiser til Moskva for stamcellebehandling i sommer

Morten Presthagen. Arkivbilde

Investerer 900 000 i forprosjekt for King's Mansion på Brokelandsheia

Morten Presthagen er ute med nyheter om sin planlagte "King's Mansion på Brokelandsheia. Foto: Facebook.

Det meldes om utvikling i King's Mansion-prosjektet

Hagevanning kan koste en husstand opp mot 3000,- pr. sommer. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Dette koster hagevanningen deg i sommer

Fylkestinget skal 15. juni vedta handlingsprogram for fylkesveier. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Posisjonen i Agder fylkesting er enige om handlingsprogram for fylkesveier