Kommunereform er som vanlig et tema i lokale valgkamper.
Kommunereform er som vanlig et tema i lokale valgkamper.

- Ingen partier er pådrivere for sammenslåing

- Kommunesammenslåing er det mange, sterke og ulike meninger om , også internt i de forskjellige partiene.
// Styret i Gjerstad Arbeiderparti

Ingen pådriver for kommunesammenslåing.

Etter å ha stått på Arbeiderpartiets stand i helga har vi hørt noen påstander om at vi vil være pådrivere for en kommunesammenslåing så en oppklaring er tydeligvis helt nødvendig. Kommunesammenslåing er det mange, sterke og ulike meninger om , også internt i de forskjellige partiene. Vi har hatt en demokratisk prosess og behandlet saken i vårt medlemsmøte og ble enige om hva som skulle være vår holdning til dette.
I programmet vårt står det følgende:
 

 «Gjerstad Arbeiderparti vil følge partiets sentrale politikk om at kommunesammenslåing skal skje på frivillig basis. Dersom det i kommende periode blir aktuelt med en ny prosess vil det for oss være uaktuelt med en sammenslåing med Arendal. Vi ser vi derimot at en sammenslåing med kommunene øst i Agder kan være en mulig løsning»
 

Senterpartiet på sin side sier i sitt program at: « SP vil jobbe for at Gjerstad skal bestå som egen kommune. Historie, kultur og dialekt er en viktig del av vår identitet. Dersom økonomiske betingelser eller andre forhold tvinger oss til å se på muligheter for sammenslåing, så skal Gjerstad SP være en aktiv part og kjempe for best mulig betingelser for bygda og innbyggerne. Innbyggerne skal bli hørt før et evt. vedtak om sammenslåing blir gjort»

 I Høyres program står det følgende: Vi vil ha en videre diskusjon om kommunesammenslåing med målsetting om å levere enda bedre tjenester til våre innbygger» Ordførerkandidat, Steinar Pedersen uttalte forøvrig i en debatt at «han likte det ikke, men mente vi kunne bli nødt»

FRP skriver i sitt program:» Hvis kommunereformen kommer på, dagsorden igjen er det viktig at Gjerstad tar en sentral rolle og at utfallet blir best mulig for Gjerstad»

I KRF sitt program står det ikke noe spesifikt om kommunesammenslåing.

 

Dette viser tydelig at alle partier helgarderer. Ingen vil slik vi leser det ta noe initiativ og være pådrivere for en ny runde om kommunesammenslåing. Likevel sier alle litt om hva de ønsker dersom det blir aktuelt eller nødvendig. Vi vet at sittende regjering ikke har lagt denne saken død og at det vil bli et  press på kommunene framover også.

 

Senterpartiet hevder at de er det eneste partiet som har tatt et klart standpunkt mot kommunesammenslåing. Slik jeg leser programmene kan jeg ikke se at det er noen vesentlig forskjell mellom oss og Senterpartiet, annet enn at Arbeiderpartiet er tydelig på at å gå sammen med Arendal er uaktuelt.

 

Bruk stemmeretten din- godt valg!

 

Styret i Gjerstad Arbeiderparti.

 

Flere saker

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

- Stoppmønsteret på Sørlandsbanen må bevares

Hannah Lunden og ordfører Inger Løite var med på diskusjonen sammen med helseminister Bent Høie i kveldens utgave av "Debatten". Skjermdump: NRK

BPA-ordningen praktiseres ulikt over hele landet

Hannah og Harald Lunden fra tidligere innslag i «God Morgen Norge» Skjermdump: TV2

Hannah i «Debatten» på NRK i kveld

Slukket branntilløp i Gjerstad

Hallvard Flatland kommer til Brokelandsheiadagene søndag 30. august.

Casino Show med Hallvard Flatland på Brokelandsheia

The Other Band tar turen fra Vegårshei til Gjerstad 6. mars. Foto: Facebook.

The Other Band på Bankplassen

Lars De Bartolo viste gode takter under søndagens stafett i junior-NM på Dombås. Arkivfoto.

4.plass til Lars De Bartolo i junior-NM