Magnhild Aasbø Lystad er skeptisk til  planene om å samle alle skolene på Abel. Foto: Facebook.
Magnhild Aasbø Lystad er skeptisk til planene om å samle alle skolene på Abel. Foto: Facebook.

- Ikke ta det for gitt at vi blir boende når Gjerstad skole legges ned!

"Jeg er lite begeistret for at et pendlerliv skal starte i 5-6 års alderen, på en buss med elever fra 6-16 år"
Magnhild Aasbø Lystad

Ung og tilbakevendt Gjersdøling – med bekymring om framtidig skoletilbud
 

Tidlig i høst ringte ordfører Inger Løite meg og ba om å få et bilde av meg og min familie til en plakat som skulle vises på Brokelandsheiadagene, med en kommentar om hva som var bra med å være ung og bo i Gjerstad. Etter litt frem og tilbake takket jeg nei til en slik forespørsel. En av hovedårsakene til at jeg valgte å si nei til dette, var at en eventuell nedleggelse av Gjerstad barneskole er et lokalpolitisk vedtak, som gjør det mindre attraktivt å bo i øvre Gjerstad. Dette fikk jeg ikke formidlet til Inger, og ønsker derfor å utdype min mening i dette innlegget.
 

Gjerstad skole – gir barna trygge rammer.
Det er mulig det er for seint eller en tapt sak, men jeg ønsker likevel å uttrykke min bekymring for at barneskolen i øvre Gjerstad legges ned og erstattes av en utvidet Abel skole. Dette skriver jeg som «tilbakevendt Gjersdøling», mamma og som fysioterapeut med engasjement for folkehelse.

 

Jeg har selv vært elev på Gjerstad barneskole i en klasse som startet med 8 elever. Ja, skolen var liten, men samtidig oversiktlig. Jeg opplevde skolen som trygg og nær. Åsbø, hvor jeg bor, kan sies å være en av flere utkanter i bygda. Min skolegang på Sunde ungdomsskole og videregående i Risør, innebar mye tid på buss. Når en velger å bosette seg i utkantstrøket må familien regne med noe pendling til jobb og skole. Jeg er imidlertid lite begeistret for at et slikt pendlerliv skal starte i 5-6 års alderen, på en buss med elever fra 6-16 år. Bussturen vil i følge Agder kollektivtransport ta ca 35-40 min til Abel skole, fra eksempelvis Vestøl, Valle og Åsbø. Min bekymring her rettes spesielt mot skolebussen som potensiell arena for mobbing. Sjåføren har ikke mulighet eller kapasitet til å passe på eller forhindre at dette kan skje. De minste barna, ser jeg her på som spesielt sårbare, med få eller ingen voksenpersoner til å passe på.

 

Oppfyller Abel anbefalinger for uteområde?
De eksisterende barneskolene har store og fine uteområder, samt nærhet til skog og naturlige turområder, som er unike for en barneskole. Uteområdene på Abel har ikke i nærheten samme kvaliteter, etter min vurdering. Jeg synes dette er trist og et tap for barneskoleelevene. Blant annet i et folkehelseperspektiv, med fokus på generell trivsel og stimulering til fysisk aktivitet. Jeg opplever det også som et paradoks at man i en kommune som Gjerstad skal være bekymret for om elevene får nok plass til inne- og uteområde på skolen. Plassmangel burde ikke være et problem. Ved å flytte hele grunnskolen til Abel, kan en undre seg over om kommunen innfrir Helsedirektoratets anbefalinger for størrelse på uteområdet, på grunn av øking i elevtallet. Hva kommunen i så fall velger å gjøre med det, gjenstår å se.

 

Tomten på Abel kjennetegnes også som relativt flat. Naturlige lekeplasser i terreng, som akebakke, ligger dårligere til rette sammenlignet med de eksisterende barneskolene. Dette stiller dermed større krav til å utforme det eksisterende utearealet med andre kvaliteter. Det kan være ulike apparater, sandkasser, skateramper og andre ting. Samtidig er det jo også ønskelig at barna skal ha tilgang til mindre konstruerte uteområder,  som arena for mer fri lek og friluftsliv. Barna våre tilbringer mer tid på skolen og SFO enn noen gang tidligere. Jeg synes dermed det er rimelig at det stilles høye forventninger til utearealet som eventuelt skal utformes på Abel. Dette handler også ikke minst om helseforebygging og best mulig tilrettelegging for læring. Har elevene mye å finne på ute i friminuttene, sikrer dette et bedre fysisk og psykisk miljø og trivsel. Dette er viktig for å legge til rette for godt læringsmiljø også i klasserommene. Jeg ser for meg at kommunen raskt tvinges til å kutte i utgifter under utbyggingen. Det er nok ofte trivselsarenaene det er mulig å kutte i. Jeg oppfordrer derfor politikere, andre foreldre, lærere og kommunehelsetjeneste om å være årvåkne for prosesser som skjer fremover, og stille krav til utformingen av ute- og inneområdene på Abel.

 

For dyrt å bygge ut Abel
Det er vel i utgangspunktetet økonomiske årsaker som gjør at kommunestyret nå har vedtatt å legge ned begge barneskolene i Gjerstad, for heller å bygge ut Abel ungdomsskole til en storskole. Mitt siste halmstrå er at kostnadene ved utbygging blir for dyre, og derfor må skrinlegges. Det er kanskje for mye å håpe på. Jeg frykter også at en slik storinvestering vil gå på bekostning av andre tjenester i bygda. Slik jeg ser det handler ikke dette bare om økonomi, det er også snakk om et verdispørsmål som kommunestyret må ta stilling til.

 

Ikke ta det for gitt at vi blir boende når Gjerstad skole legges ned!
Ønsker kommunen fortsatt bosetting i hele kommunen, også i utkantene? I så fall er dette et tiltak som gjør det betraktelig mindre attraktivt å bosette seg i disse utkantstrøkene. Kommunen kan ikke ta oss småbarnsfamilier som bor i desse områdene for gitt. Selv om vi har en tilknytning til bygda, kan et kommunalt tilbud, som nærhet til skole og barnehage, være av betydning for om vi blir boende, eller ikke.

 

Magnhild Aasbø Lystad

Flere saker

Mette E. Sveinungsen (innfelt)  inviterer til sommerfest på idylliske Holmen Gård i Gjerstad.

Ønsker velkommen til sommerfest på Holmen Gård

Wenche Fresvik, Avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune. Foto: AFK

Dette får Agderkommunene i statlige tilskudd i forbindelse med korona-pandemien

Det er rundt 70 år siden sist det var beitedyr i Melaaslia. Foto: Torgrim Landsverk

Driver sauedrift i Gjerstad fra USA

Per Vetle Kals kunne fredag styre sin søsters hest til en fin 2. plass på Jarlsberg Travbane. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

V.M.K. Diana debuterte med 2.plass på Jarlsberg Travbane

Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.

Svake resultater for Gjerstad i årets kommunebarometer

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia