Rune Hagestrand er listekandidat for Høyre til fylkestingsvalget i Agder.
Rune Hagestrand er listekandidat for Høyre til fylkestingsvalget i Agder.

Historiens viktigste fylkestingsvalg for østregionen?

- Lokal tilhørighet vil utvilsomt spille en rolle i flere viktig saker i det nye fylkestinget.
// Rune Hagestrand, listekandidat til fylkestingsvalget i Agder. 

Agder samles i en ny fylkeskommune fra nyttår 2020. Til sammen skal det velges inn 49 representanter i fylkestinget.  Med en forvaltningskapital på godt over 4 milliarder kroner, er det viktig at også representanter fra østregionen er med på å bestemme hvordan disse midlene skal disponeres.

I Agder fylkesting vil jeg være østregionens talerør, slik at de øvrige representantene fra resten av landsdelen skal få klare meldinger om forventinger, muligheter og utfordringer i vår del av fylket. Skulle ikke Høyre være ditt førstevalg i kommunevalget, håper jeg likevel du vil vurdere å stemme Høyre til fylkestingsvalget. Lokal tilhørighet vil utvilsomt spille en rolle i flere viktig saker.

Med Høyre i posisjon i Agder fylkesting får vi også en av landsdelens mest markerte og populære politikere som fylkesordfører. Arne Thomassen fra Lillesand har de nødvendige egenskapene og kontaktnettet som vil gi gjennomslagskraft både regionalt og nasjonalt.
 

Sammen med lokalforeningene i østregionen fronter Agder Høyre en liste med saker som er viktige for vår del av fylket, og som alle våre listekandidater stiller seg bak. Følgende vil være høyt oppe på vår prioriteringsliste de neste fire årene:
 

  • Lokalisering av statlige arbeidsplasser i distriktene
  • Styrking og bevaring av våre videregående skoler
  • Rask og sømløs transport av elever fra distriktskommunene
  • Et bedre og tilpasset kollektivtilbud hele året
  • Gode adkomstveier til E18
  • Tilgang til fiber for alle
  • Utbygging av Grenlandsbanen med stasjon på Brokelandsheia
  • Støtte til privat utvikling av Gullknapp flyplass
  • Utvikling av Grønt kompetansesenter i Åmli.

En stemme til Høyre ved fylkestingsvalget 9. september er ikke minst en stemme for å fremme østregionens interesser i Agder.

 

Rune Hagestrand
Listekandidat til fylkestingsvalget (H)

Flere saker

Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.

Svake resultater for Gjerstad i årets kommunebarometer

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia

Nå åpnes det snart for utsendelse av brev og pakker hos Circle K Brokelandsheia. Arkivfoto

Circle K Brokelandsheia inngår avtale med HeltHjem.no

Kommunedirektøren, næringssjefen og ordføreren i Gjerstad. Foto: Gjerstad kommune.

Nå kan koronarammede bedrifter i Gjerstad søke støtte fra kommunen