Rune Hagestrand er listekandidat for Høyre til fylkestingsvalget i Agder.
Rune Hagestrand er listekandidat for Høyre til fylkestingsvalget i Agder.

Historiens viktigste fylkestingsvalg for østregionen?

- Lokal tilhørighet vil utvilsomt spille en rolle i flere viktig saker i det nye fylkestinget.
// Rune Hagestrand, listekandidat til fylkestingsvalget i Agder. 

Agder samles i en ny fylkeskommune fra nyttår 2020. Til sammen skal det velges inn 49 representanter i fylkestinget.  Med en forvaltningskapital på godt over 4 milliarder kroner, er det viktig at også representanter fra østregionen er med på å bestemme hvordan disse midlene skal disponeres.

I Agder fylkesting vil jeg være østregionens talerør, slik at de øvrige representantene fra resten av landsdelen skal få klare meldinger om forventinger, muligheter og utfordringer i vår del av fylket. Skulle ikke Høyre være ditt førstevalg i kommunevalget, håper jeg likevel du vil vurdere å stemme Høyre til fylkestingsvalget. Lokal tilhørighet vil utvilsomt spille en rolle i flere viktig saker.

Med Høyre i posisjon i Agder fylkesting får vi også en av landsdelens mest markerte og populære politikere som fylkesordfører. Arne Thomassen fra Lillesand har de nødvendige egenskapene og kontaktnettet som vil gi gjennomslagskraft både regionalt og nasjonalt.
 

Sammen med lokalforeningene i østregionen fronter Agder Høyre en liste med saker som er viktige for vår del av fylket, og som alle våre listekandidater stiller seg bak. Følgende vil være høyt oppe på vår prioriteringsliste de neste fire årene:
 

  • Lokalisering av statlige arbeidsplasser i distriktene
  • Styrking og bevaring av våre videregående skoler
  • Rask og sømløs transport av elever fra distriktskommunene
  • Et bedre og tilpasset kollektivtilbud hele året
  • Gode adkomstveier til E18
  • Tilgang til fiber for alle
  • Utbygging av Grenlandsbanen med stasjon på Brokelandsheia
  • Støtte til privat utvikling av Gullknapp flyplass
  • Utvikling av Grønt kompetansesenter i Åmli.

En stemme til Høyre ved fylkestingsvalget 9. september er ikke minst en stemme for å fremme østregionens interesser i Agder.

 

Rune Hagestrand
Listekandidat til fylkestingsvalget (H)

Flere saker

"Struguras" fra Moldova underholder i forbindelse med 15-årsjubileet.

Norge-Moldova er 15 år - feirer med jubileumskveld på Abel skole

Kommunestyret i Åmli debuterte torsdag med direkteoverføring av sitt kommunestyremøte.

Look to Åmli!

Grethe Dalens bedrift Gjerstadbakeren er med i konkurransen om å bli "Årets Bakeri 2020". Foto: Facebook.

Gjerstadbakeren nominert til Årets Bakeri

Det ventes store snømengder i Gjerstad til helgen.

Snømengden i helgen er noe nedgradert

Arne Thomassen og Rune Hagestrand. Foto: Mona Hauglid.

- Ja takk, begge deler!

Illustrasjon: Facebook

Mens vi venter på Grenlandsbanen

Kan Biltema-kjeden være interessert i Brokelandsheia? Foto: Facebook.

Kan Brokelandsheia være aktuell for Biltema?

Agder Arbeiderparti protesterer mot svekket togtilbud i distriktene. Illustrasjonsbilde.

- Høyre sin ideologiske iver etter privatisering gir oss et dårligere togtilbud