Dette er kommunestyret for kommende kommunestyreperiode.
Dette er kommunestyret for kommende kommunestyreperiode.

Her er det nye kommunestyret i Gjerstad

Det nye kommunestyret i Gjerstad ble konstituert torsdag kveld. 

I motsetning til i flere andre kommuner i landet ble det ingen dramatikk og overraskelser da ordfører og varaordfører skulle velges. Inger Løite ble med 11 mot 6 stemmer valgt til bygdas ordfører for kommende fireårsperiode. Med samme stemmetall ble Steinar Pedersen valgt til kommunens varaordfører. Begge valgene ble avholdt som flertallsvalg. 

Alt gikk muligens ikke helt etter planen ved valg til formannskapsvalget. Dette valget ble gjennomført som forholdsvalg. I slike valg leverer partiene sammen eller hver for seg sine egne valglister til utvalget det skal velges inn representanter til. Hvis det skal velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent blant de foreslåtte kandidatene på den enkelte listen. Hvis det skal velges to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 

I kveldens valg til formannskap leverte A/H/Frp/KrF en fellesliste som var kjønnsbalansert og som ga 5 av 7 representanter i formannskapet. Senterpartiet, som basert på valgresultatet har rett på to medlemmer i formannskapet,  leverte inn sin liste med to kvinner på topp. Dette bryter med kommunelovens §7-5 om forholdsvalg.  Da trår regelen om at kandidater fra det underrepresenterte kjønn skal rykke opp inntil kravet om kjønnsbalanse er oppfylt.

Med et lite forbehold tyder det meste på at Kai Ove Sandåker rykker opp fra tredje til andreplass på Senterpartiets valgliste, og blir dermed partiets formannskapsmedlem sammen med Gro Eskeland. Marie Bakka blir partiets 1. varamedlem til formannskapet.

Se de to kommunestyremøtene i opptak her: 

 

Flere saker

"Struguras" fra Moldova underholder i forbindelse med 15-årsjubileet.

Norge-Moldova er 15 år - feirer med jubileumskveld på Abel skole

Kommunestyret i Åmli debuterte torsdag med direkteoverføring av sitt kommunestyremøte.

Look to Åmli!

Grethe Dalens bedrift Gjerstadbakeren er med i konkurransen om å bli "Årets Bakeri 2020". Foto: Facebook.

Gjerstadbakeren nominert til Årets Bakeri

Det ventes store snømengder i Gjerstad til helgen.

Snømengden i helgen er noe nedgradert

Arne Thomassen og Rune Hagestrand. Foto: Mona Hauglid.

- Ja takk, begge deler!

Illustrasjon: Facebook

Mens vi venter på Grenlandsbanen

Kan Biltema-kjeden være interessert i Brokelandsheia? Foto: Facebook.

Kan Brokelandsheia være aktuell for Biltema?

Agder Arbeiderparti protesterer mot svekket togtilbud i distriktene. Illustrasjonsbilde.

- Høyre sin ideologiske iver etter privatisering gir oss et dårligere togtilbud