Dette er kommunestyret for kommende kommunestyreperiode.
Dette er kommunestyret for kommende kommunestyreperiode.

Her er det nye kommunestyret i Gjerstad

Det nye kommunestyret i Gjerstad ble konstituert torsdag kveld. 

I motsetning til i flere andre kommuner i landet ble det ingen dramatikk og overraskelser da ordfører og varaordfører skulle velges. Inger Løite ble med 11 mot 6 stemmer valgt til bygdas ordfører for kommende fireårsperiode. Med samme stemmetall ble Steinar Pedersen valgt til kommunens varaordfører. Begge valgene ble avholdt som flertallsvalg. 

Alt gikk muligens ikke helt etter planen ved valg til formannskapsvalget. Dette valget ble gjennomført som forholdsvalg. I slike valg leverer partiene sammen eller hver for seg sine egne valglister til utvalget det skal velges inn representanter til. Hvis det skal velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent blant de foreslåtte kandidatene på den enkelte listen. Hvis det skal velges to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 

I kveldens valg til formannskap leverte A/H/Frp/KrF en fellesliste som var kjønnsbalansert og som ga 5 av 7 representanter i formannskapet. Senterpartiet, som basert på valgresultatet har rett på to medlemmer i formannskapet,  leverte inn sin liste med to kvinner på topp. Dette bryter med kommunelovens §7-5 om forholdsvalg.  Da trår regelen om at kandidater fra det underrepresenterte kjønn skal rykke opp inntil kravet om kjønnsbalanse er oppfylt.

Med et lite forbehold tyder det meste på at Kai Ove Sandåker rykker opp fra tredje til andreplass på Senterpartiets valgliste, og blir dermed partiets formannskapsmedlem sammen med Gro Eskeland. Marie Bakka blir partiets 1. varamedlem til formannskapet.

Se de to kommunestyremøtene i opptak her: 

 

Flere saker

Ånon Flåta i sesongåpningen på Sjusjøen i helga. Foto: GIL

Ånon fikk prøve seg mot verdens beste på Sjusjøen

Kommunestyret skal torsdag vedta skolerutene for Abel skole fram til og med våren 2022.

Her er forslaget til skoleruter for de neste to årene

Varaordfører Steinar Pedersen foreslås som ny leder av næringsutvalget i kommunen.

Disse foreslås valgt til ulike råd, nemnder og utvalg.

Kommunestyret i Gjerstad skal torsdag avgjøre om man skal si ja eller nei til 10 nye flyktninger i 2020. Illustrasjonsbilde.

Gjerstad anmodes om å ta imot 10 nye flyktninger i 2020

Her er årets Movembergjeng: F.v. Marit Presthagen, Preben Kobro, Anne Grethe Haugholt, Kim André Larsen, Cassandra Andreassen, Tor Arne Brendalsmo, Sigrid Veronica Ludvigsen, Olav Magne Brekka, Ann Lisbeth Bråten Røed, Knut Magnar Nilsen, Tone Åkre Dalen, Per Tellefsdal Sunde.

I god rute til Movemberkonserten på lørdag

Alle barn i Gjerstad inviteres med på gratis juleverksted 1. desember.

Kiwanis Club Gjerstad inviterer til juleverksted

Vassendgutane til Gjerstad LIVE 2020

Vassendgutane til Gjerstad LIVE 2020

Kåre Dalane har skrevet en artikkel om Gunhild Morka i årets "Før i tida".

"Før i tida" lanseres 17. november