- Hastverks-nedleggelse av Familiehuset i Gjerstad gagner ingen

- Det trenger ikkje å være kleint for å bli bedre», sitat fra representant i formannskapet i Gjerstad.

 // Hilde Selmi, Mona Lien og Heidi Tveit Johansen, ansatte ved Familiehuset i Gjerstad

Førstkommende torsdag skal kommunestyret i Gjerstad bestemme om Familiehuset skal legges ned.

Dette har kommet som en overraskelse og et sjokk på mange av bygdas innbyggere. Brukere har mobilisert mot nedleggelse ved underskriftskampanje og ansatte har gått ut i avisene med dette.

 

Vi vil be kommunestyrerepresentantene om å tenke seg godt om, -innhente all nødvendig kunnskap og informasjon, gjerne fra ansatte og brukere i Familiehuset. Dere kan lese høringsuttalelsene, men vi oppfordrer dere til å prate med folket, -de som har gitt dere den store tilliten dere har for å ta avgjørelser som kan ha gjennomgripende og store og kanskje negative konsekvenser for bygda og bygdas befolkning, - både på kort og lang sikt.Ansatte overvar formannskapsmøtet forrige tirsdag hvor det enstemmig ble stemt for en nedleggelse av Familiehuset. To medlemmer av formannskapet mente at dette var en veldig god ide, mens et par av dem uttrykte bekymring fordi de ikke visste nok, ikke hadde kunnskaper nok, om bakgrunn og om konsekvenser. De påpekte at det er en veldig stor omorganisering som er foreslått, og at kunnskapsgrunnlaget for å gjøre dette foreløpig er alt for svakt.

 

Ordføreren mener at det blir feil å si at det bare er Familiehuset som skal legges ned og ønsker ikke å diskutere dette med bare en enhet.. Hun sier at PLO også skal legges ned og at disse to enhetene skal gjenoppstå som en ny, større og bedre Helse- og omsorgsenhet. Vi tror det er viktig å se dette som det det er, -at Familiehuset faktisk forsvinner, og at den nye enheten bare med andre, store grep kan gjenoppstå som en forbedret versjon av seg selv. Rådmannen har i sin innstilling påpekt at den gode praksisen fra Familiehuset skal tas med videre i en ny enhet. Da er vårt spørsmål, - Hvordan kan ca 4 ansatte fra psykisk helse, en fysioterapeut og 20% TFF stilling bidra til en bedre praksis inn i PLO?

 

Gjerstad kommune må spare! Rundt 5 millioner hvert år i de neste årene. Det er vanskelig, det forstår vi! Det sies at det skal spares ca. 1 000 000,- ved å legge ned Familiehuset. 300 0000,- av disse er innsparinger på sosialhjelp som visstnok skal komme av at Flyktningetjenesten skal inn i NAV. Dette skal, ifølge NAV, spares ved at flyktninger skal raskere ut i arbeid eller over på statlige støtteordninger. I flyktningetjenesten og i Familiehuset har vi en helt annen oppfatning av hva som vil skje om flyktningetjenesten blir lagt inn under i NAV. Men hverken vi eller leder for familiehuset er stilt et eneste spørsmål i denne forbindelse! Tror Rådmannen/politikerne at det er NAV som kjenner arbeidet med flyktningene best? Tror dere ikke at vi samarbeider med NAV, og at vi kjenner til alle deres tiltak? Og henger det egentlig på greip at det er NAV sjefen som skal vurdere om det skal bli reduksjoner i bemanningen i Flyktningetjenesten fra 2020? Er familiehusets leder bare «POFF» ute av bildet her? Har hun vært leder for oss, -kjenner hun tjenestene? Burde hun vært spurt? Bare spør…

Vi håper politikerne ikke bare tar alt dette for god fisk uten å sette seg bedre inn i denne saken! Vårt forslag er å for eksempel spørre oss/dem som kan mest om dette fagområdet.

 

Noe av argumentasjonen for at Familiehuset er så «lett» å bare stryke ut av historien er flerkommune- samarbeidet som noen ønsker for NAV. Gjerstad har gått for 7K. Dette er ikke avgjort og er ikke noe som Gjerstad kommune MÅ være med på. Noen kommuner ønsker ikke å være med på dette og noen ønsker færre kommuner i samarbeidet. Hvorfor er Gjerstad så ivrige på å være med på dette? Kan ikke dette vente litt når «hel» kommunesammenslåing er i kommingen? Hvorfor så travelt? Flyktningetjenesten passer best utenfor NAV, derfor flytter mange faktisk ut av NAV. Mer info om dette gis også gjerne til politikere og andre.

 

Gjerstad kommune er spesiell, -vi har fått flyktninger både i 2018 og 2019 selv om ingen kommuner under 5000,- innbyggere egentlig skulle få. Hvorfor så travelt med å bli lik de andre (eks,: Vegårshei har igjen bare 1 ansatt og ingen mottak av flyktninger). Ekstra tilskuddsmidler på 3-4 millioner kroner lønner ansatte i flyktningetjenesten og i barnehagene. Arbeidsplasser! Nye folk til bygda! Dette må da telle litt i regnskapet når kommunen hadde over 60 færre innbyggere i 2018 (og fortsatt synkende).

 

Hovedgrunnene til at Gjerstad har lykkes så godt i flyktningarbeidet er de gode arbeidsforholdene ved Familiehuset i Gjerstad! De gode holdningene og verdiene, den gode ledelsen og den gode praksisen på familiehuset kan vanskelig bli bedre! Det gode samholdet og det tverrfaglige samarbeidet kan også umulig bli bedre når enheten splittes opp! Helsestasjonen, (samarbeid rundt ca. 40 flyktningbarn) og Psykisk helsetjeneste er uvurderlige samarbeidspartnere for oss, og samarbeidet kan dessverre bare bli dårligere, IKKE bedre om vi splittes opp! 

 

Og de resterende 700 000, - som skal spares ved å legge ned Familiehuset, -hvor tas de fra? Er det en enhetslederstilling som bespares? Hvor skal denne enhetslederen gjøre av seg fremover? Skal verdiene og den gode praksisen fra Familiehuset leve videre, så må denne enhetslederen beholdes!

 

1 000 000,- er mye penger! Men det er lite i forhold til hva som faktisk må spares. Det sies også at det må investeres for å kunne spare i det lange løp. Det skal bygges nye lokaler til helsestasjonen og til jordmor. Det skal bygges/lages 4-5 kontorer til psykisk helsetjeneste på sykehjemmet, og til 5-6 personer i flyktningetjenesten på NAV. Dette vil koste! Kan det være slik at hele dette prosjektet heller er ganske korttenkt? Kommuner skal slås sammen, det er det vel ingen som er i tvil om? Kan det være at besparelsene som anslås vil være helt «bortkastet» om få år og at dette regnestykket vil vise minus i stedet for pluss når kommunesammenslåingen kommer? Hvorfor slikt et hastverk med å legge ned noe som fungerer så bra?

 

Det sies også at det er trist og vanskelig for de berørte under en slik stor omorganisering. Det stemmer! De svakeste brukerne vil få det vanskeligere og får et mye dårligere tilbud! Når det hentydes til at det er så vanskelig (men nødvendig) for de ansatte, så er dette også riktig. Men om vi, som fagpersoner og rimelig oppegående mennesker, hadde visst at denne omorganiseringen ikke ville få noen særlige konsekvenser, at tilbudet til brukerne våre ble det samme eller bedre, at innbyggerne i Gjerstad (spesielt de mest utsatte) fortsatt ville få et gode tverrfaglige tilbud når de behøver det som mest og at kommunen FAKTISK ville spare mye penger på dette, så ville vi syns det var mindre trist! 

 

Formannskapet stemte på tirsdag også over om det skulle spares rundt 270 000,- på ny regulering av noen veistubber. Dette synes de var småpenger og stemte imot. Kontaktsenteret i Gjerstad, med åpningstid 2 ganger i uka, og ca. 15-20 faste brukere, foreslås nedbemannet fra 2 til 1 i bemanning eller å redusere tilbudet til 1 dag i uka. Småpenger??? Hvis dere som politikere og folkevalgte spør oss og våre brukere, så skal dere få mange og gode svar.

 

Vi håper inderlig at dere, før dere tar en avgjørelse som er så gjennomgripende (og dårlig ansett, -også utover kommunegrensene), også spør om å få se alle de konkrete regnestykkene som viser de KONKRETE besparelsene og at besparelsene er så store, både på kortere og lengre sikt. Og at dere gir oss den tryggheten at avgjørelsene dere tar, tas med nødvendig og tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon!

 

Hastverksnedleggelse av Familiehuset i Gjerstad gagner ingen, -og de svakeste aller minst!

 

Hilde Selmi, Mona Lien og Heidi Tveit Johansen

Familiehuset i Gjerstad

 

Flere saker

Jennifer Mulhern Granholm (t.h) har slekt fra Gjerstad. Fotomontasje: Torgrim Landsverk

President Biden velger energiminister med gjerstadblod i årene

Ordfører Inger Løite. Arkivbilde.

Oppdatert korona-info fra kommunen

Her kommer det snart en ny forretning i 1. etasje.

Nå får dette bygget nye eiere

Vassendgutane er igjen klare for Gjerstad LIVE. Arkivbilde

Satser på ny utgave av Gjerstad LIVE 1.mai i år

Tore og Bjørn i ferd med å produsere lavkarbo-pølser på Eurospar Brokelandsheia.

Eurospar Brokelandsheia introduserer "slankepølser"

Kim Akselsen har store planer for utvikling av næringsareal på Hestemyr i Risør.

Gjersdøling satser på næringsutvikling i Risør

Nå er det ekstra gode priser på materialpakker hos Gryting Trelast. Foto: Facebook.

Gryting Trelast har nyttårsrydding på lageret

Marit Rønningen ble den første som fikk koronavaksine i Gjerstad. Foto: Inger Løite.

Marit (90) fikk den første koronavaksinen i Gjerstad