FrP-politikerne Halvard Skaaland, Sivert Bjørnstad, Jans Steinar Engeli Johansen, Heidi Merethe Thoresen, Tor Arne Støa og Jan Fred Pedersen møttes forleden på Lyngrillen for å diskutere eiendomsskatt i Gjerstad.
FrP-politikerne Halvard Skaaland, Sivert Bjørnstad, Jans Steinar Engeli Johansen, Heidi Merethe Thoresen, Tor Arne Støa og Jan Fred Pedersen møttes forleden på Lyngrillen for å diskutere eiendomsskatt i Gjerstad.

Glade for reduksjon av eiendomsskatt i Gjerstad

Gjerstad FrP hadde forleden besøk av reprsentanter fra partiets finansfraksjon på Stortinget.

Partiets stortingsrepresentanter fikk i løpet av besøket vite mer om status for den upopulære skatten i Gjerstad. 

- Jeg har stor sympati med Gjerstads innbyggere som har maksimal eiendomsskatt og ett av landets høyeste nivå på kommunale avgifter, sier FrPs finanspolitiske talsmann Sivert Bjørnstad. Å kutte i eiendomsskatten burde være første prioritet for å dempe skatte- og avgiftstrykket på Gjerstads innbyggere. Jeg har forstått at det ikke er uvanlige å betale opptil 30.000-40.000 kroner i året i eiendomsskatt og kommunale avgifter. Det sier seg selv at det gjør et kraftig innhugg i vanlige familiers økonomi, sier Bjørnstad.

- Ved å senke nivået kan man faktisk bidra til at folk ikke flytter fra, men til Gjerstad, og slik skape en mer robust kommune, sier Jan Steinar Engeli Johansen som også sitter i finanskomiteen for FrP.

- En kommunes primærtjenester, som barnehage, skole og eldreomsorg, er allerede finansiert gjennom alle andre skatter og avgifter du og jeg betaler. Derfor burde det ikke være noen grunn til at Ap-ordføreren skal belaste lommeboken til Gjerstads innbyggere så voldsomt, sier Bjørnstad. Det blir ekstra perverst når man vet at Gjerstad sitter på en betydelig eiendomsmasse, anslått til å ha en verdi på over 700 millioner kroner. Noe av dette er jeg sikker på fint kunne selges for å frigjøre kapital og lette skattetrykket på innbyggerne, sier Bjørnstad.
 

Skaaland er godt fornøyd
Partiets toppkandidat foran kommunevalget i Gjerstad, Halvard Skaaland, er heller ikke videre imponert over skattetrykket som bygdas innbyggere er pålagt i eiendomsskatt.- Jeg vil først og fremst takke FrP og den nye regjeringsplattformen for avtalen som reduser grunnlaget for eiendomsskatt. Dette sparer Gjerstads innbyggere for 5,6 millioner kroner i skatt, sier Skaaland.

-Etter den nye avtalen i forbindelse med den nye regjeringsplattformen fra 7 til 4 promille fra 2020, reduseres inntektene med 5.6 mill.  Dette er noe posisjonen utnytter, de mener vi kan risikere å redusere med 8 årsverk!  Innbyggerne i Gjerstad er lite fornøyd med utviklingen som de kommunale avgiftene har tatt, ikke minst eiendomsskatten som er på maksnivå med 7 promille, uten bunnfradrag på taksten, sier Skaaland.

 

- Først og fremst bør kommunen se på hvilke tjenester som er nødvendige, vi bør også se på om det er mulig å bruke eksterne tjenester, og sette mer ut på anbud. Gjerstad har også en stor og betydelig eiendomsmasse. I følge Eierskapsmeldingen for 2019 er forsikringspremie- grunnlaget på om lag 739 millioner! Her er det mulig å selge ut en del eiendommer, som igjen kan kompensere for lavere eiendomsskatt. Vi bør også se på en modell med statlig finansierte eldreomsorg  pg legge til rette for økt privat næringsliv, som igjen vil gi økte inntekter til kommunen, avslutter partiets ordførerkandidat i Gjerstad.

 

Flere saker

Ungommer fra Gjerstad på tur til konsentrasjonsleieren Auschwitz kan nå søke statlig støtte til reisen.

Regjeringen har avsatt 15 millioner til Polenturer for skoleelever

Grethe B. Hansen hos Apotek 1 på Brokelandsheia hjelper kunder med vaksinering.

Apotek1 tilbyr vaksinering

Det blir mange blankpolerte biler å se på Brokelandsheiadagene neste år.

Massiv bilutstilling på Brokelandsheia i 2020

Tom Inge Ausland er initiativtaker til julefeiring for alle i Gjerstad i år.

Vil lage "Jul for alle" i Gjerstad på julaften

Flere får bredbånd i Gjerstad. Illustrasjonsfoto.

Utbygging av bredbånd fortsetter i Gjerstad

Marte Olsbu Røiseland har utvilsomt satt Froland på kartet de siste årene.

Bør Gjerstad kommune satse mer på talentutvikling?

Fra Stemtjenn. Foto: Olav Smestad.

Onsdagstur rundt Gartetjenn, Stemtjenn og Vemmelstjenn i Risør

Grisle Odin GR er landets beste treårige kaldblodshest. Foto: Facebook.

Per Vetle er oppasser for en kanontraver!