Kommunestyret i Gjerstad skal torsdag avgjøre om man skal si ja eller nei til 10 nye flyktninger i 2020. Illustrasjonsbilde.
Kommunestyret i Gjerstad skal torsdag avgjøre om man skal si ja eller nei til 10 nye flyktninger i 2020. Illustrasjonsbilde.

Gjerstad anmodes om å ta imot 10 nye flyktninger i 2020

Kommunestyret skal torsdag 21. november ta stilling til en anmodning om å bosette 10 nye flyktninger i 2020

Fra tidligere har Gjerstad fått gode skussmål for sitt opplegg for flyktninger. Ikke minst siden kommunen sliter med å opprettholde innbyggerantallet er bosetting av flyktninger med på motvirke en befolkningsreduksjon.

IMDI ber 221 norske kommuner om å ta imot 5120 flyktninger i 2020, mot 5350 i 2019. Totalt bes kommunene på Agder om å ta imot 331 flyktninger. Ingen kommuner er bedt om å ta imot mindre enn 10. Av de omkringliggende kommunene er Risør anmodet om å ta imot 12, Tvedestrand 10, ingen til Vegårshei og Åmli. 

Rådmannens sier i sin vurdering bl.a: - Når Gjerstad kommune også i 2020 er bedt om å bosette 10 flyktninger, er det en ytterligere anerkjennelse av den gode jobben som gjøres i tverrfaglig samarbeid i enhetene i kommunen. Mange mindre kommuner anmodes ikke om bosetting av flyktninger, og i kriteriene fremgår at resultater i integreringsprogrammet over tid og kommunens kompetanse til å sikre et godt integreringsarbeid, skal tillegges vekt.

Følg kommunestyret på nett via kommunens web-TV torsdag fra kl. 18.30.

 

Flere saker

Kommunens regnskap for 2019 er avsluttet. Illustrasjonsfoto.

Gjerstad kommunes regnskap for 2019

Gjerstads deltaker i landsdelsmesterskapet i skiskyting i helgen. Foto: GIL

Gode resultater i helgas LM i skiskyting

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

- Stoppmønsteret på Sørlandsbanen må bevares

Hannah Lunden og ordfører Inger Løite var med på diskusjonen sammen med helseminister Bent Høie i kveldens utgave av "Debatten". Skjermdump: NRK

BPA-ordningen praktiseres ulikt over hele landet

Hannah og Harald Lunden fra tidligere innslag i «God Morgen Norge» Skjermdump: TV2

Hannah i «Debatten» på NRK i kveld

Slukket branntilløp i Gjerstad

Hallvard Flatland kommer til Brokelandsheiadagene søndag 30. august.

Casino Show med Hallvard Flatland på Brokelandsheia