Agder fylkeskommune tilbyr støtteordninger for opplæring av ansatte. Illustrasjon: Depositphotos.com
Agder fylkeskommune tilbyr støtteordninger for opplæring av ansatte. Illustrasjon: Depositphotos.com

Fylkeskommunen tilbyr økonomisk støtte til opplæring av ansatte

Agder fylkeskommune lyser nå ut opplæringstilskudd til bedrifter i fylket

For å unngå permitteringer og oppsigelser i forbindelse med koronapandemien kan virksomheter på Agder få tilskudd til opplæring av egne ansatte. Søknadsfrist 30. april 2020.

For å unngå permitteringer og oppsigelser i forbindelse med koronapandemien kan virksomheter på Agder få tilskudd til opplæring av egne ansatte. Opplæringen skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis bare tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring.

Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.

Hvem kan få støtte?

Støtte til bedrifter og bransjer som er særlig utsatt ifb. pandemien, samt antall ansatte som  planlegges omfattet av opplæringen vil bli vektlagt i vurdering og prioritering av søknadene. Det forutsettes at tilskuddet bidrar til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

Bedrifter som ikke kvalifiserer til lønnsstøtteordningen, men som står i fare for å permittere eller si opp ansatte, vil være en prioritert målgruppe for BIO-ordningen.

Det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er delvis permitterte i den tiden de er i jobb. Det gis ikke tilskudd til ansatte som er helt permitterte.

Hva kan gis i støtte?

Samlet støttebeløp pr. bedrift er maksimalt 300 000 kroner. Det gis kun et tilskudd pr. bedrift. Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Opplæringen må være gjennomført i løpet av 2021. 

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens konkrete opplæringsplan og om det er sannsynliggjort at bedriften vil klare å gjennomføre planen.

 

Når er søknadsfristen, og når får jeg svar?

Søknadsfristen utløper fredag 30. april 2021.  Virksomheter som har søkt innen fristen, vil få svar så raskt som mulig etter dette.

Les mer om ordningen og søk om tilskudd HER
 

Ta kontakt med næringssjef i Gjerstad kommune, Ole Andreas Sandberg, dersom du har spørsmål: ole.andreas.sandberg@gjerstad.kommune.no

Flere saker

Ordfører Inger Løite

Video: Ordføreren informerer om retningslinjene for nasjonaldagen

Fra veien mellom Korsen og Sandåkerhølen. Foto: Lasse Moen Sørensen, Agder fylkeskommune

Innstiller på utbedring av Auslandsveien i 2022

Økonomisjef i Gjerstad kommune, Espen Grimsland. Arkivbilde.

- Hva hadde Gjerstad vært uten store og viktige investeringer?

Torbjørn Urfjell. Arkivbilde

Torbjørn Urfjell har fått ny direktørstilling i Oslo

HM. Kong Harald fikk en rundtur med snutebussen til Henning Aasbø i 2015. Arkivbilde.

Sørger for "kongetransport" av eldre i 17.mai-toget

Er du mellom 16 og 18 år, og har lyst på en sommerjobb i Gjerstad kommune?  Foto: Astrid H. Bråten

Ledige sommerjobber for ungdom

Økte råvarepriser gir bedre muligheter for lønnsom skogsdrift. Foto: AT Skog

Økende potensial for skogsdrift i Gjerstad.

Einar Bilstad fra Foss Eik Mek. verksted og Tor Kjetilson Moe i CEG.  Foto: Privat.

CEG kjøper Foss-Eik Mek Verksted AS