Varaordfører Steinar Pedersen.
Varaordfører Steinar Pedersen.

Foreslo to nye tiltak i kommunestyremøtet

Varaordfører Steinar Pedersen (H) tok opp to saker utenfor sakskartet i kveldens kommunestyremøte.

Faste bobilparkeringsplasser
- Mange bobiler er innom Brokelandsheia i Gjerstad, men få blir værende over lengre tid. Jeg mener vi bør se på mulighetene for å tilby bobilparkeringsplasser i bygda, med strøm og nødvendige fasiliteter. Ikke nødvendigvis bare på Brokelandsheia, men gjerne også rundt i kommunen. Jeg vil derfor fremme følgende forslag:

Ordføreren får fullmakt til  å opprette et ad-hocutvalg som skal se på mulighetene for bobilparkering i kommunen.
 

Vedlikeholdsplan
Jeg ønsker at vi bør se på en vedlikeholdsplan for kommunale eiendommer. Jeg har sett litt på en del av kommunens eiendomsmasse og ser at manglende vedlikehold er omfattende, blant annet på omsorgssenteret. Der har bl.a. rekkehusene nå blitt malt etter ca. 20 år. Dette har naturligvis ført til at byggene nå måtte skrapes og kledningsbord har måttet byttes ut. I tillegg har bygningene vært lite fine å se på i mange år, sa Pedersen.  Det er lettere for oss å bevilge penger til vedlikehold når vi vet mer om behovet og at pengene blir øremerket tiltak som står i en slik vedlikeholdplan.

Jeg vil derfor be kommunedirektøren fram til neste kommunestyremøte presentere en fremdriftsplan for en fremtidig vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg. Denne skal lages ved hjelp av interne ressurser, foreslo Pedersen.
 

Det var ingen i kommunestyret som motsatte seg at sakene ble tatt opp til behandling, og begge forslagene ble enstemmig vedtatt.
 

Flere saker

Boligbrann i Gjerstadveien, men ikke i Gjerstad kommune

Ferrari 812 GTS Spider Superfast - blir å se på Brokelandsheia 3.-5. september.

Ferrari 812 GTS Spider Superfast til Brokelandsheia 3.-5. september

Bandet Bergtatt kommer på besøk til årets Møllafestival. Foto: Facebook.

Bergtatt til Møllafestivalen

Vaksineringstakten i Gjerstad øker de nærmeste ukene. Illustrasjon: Depositphotos.com

Nå blir det fart på vaksineringen i Gjerstad!

Elisabeth Aarsæther. Foto: DSB

Ekstremvær og ekstremisme

Fra Møllafestivalen 2020. Foto: Møllafestivalen

Forberedelsene er i gang til årets Møllafestival

Gjerstad kommune informerer om vaksinasjonsplanen framover. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Oppdatert informasjon fra kommunen om vaksinering

Om litt over en uke åpner sommer-OL i Tokyo. Illustrasjon: Depositphotos.com

Her er aktuelle TV-tidspunkter under OL i Tokyo