Fra torsdagens jernbanemøte i Kristiansand.
Fra torsdagens jernbanemøte i Kristiansand.

Foreslår nye løsninger for togruter på Sørlandsbanen

Torsdag deltok en rekke ordførere og samferdselspolitikere i møte om GoAheads planer for endring av rutetilbudet på Sørlandsbanen 

Det var både nyttig og nødvendig at både politikere og GoAhead kunne informere hverandre om argumentene for eller imot planene som er skissert til endringer av stoppmønsteret.
 

GoAheads representant presiserte at det totalt sett ikke ville bli færre stopp totalt på stasjonene, da stoppene som foreslås fjernet vil bli erstattet av nye ruter på strekningen. Ordførerne repliserte imidlertid at morgenavgangen er en av de viktigste for både elever og andre pendlere og at det for dem hadde hatt mindre betydning om antall stopp ble redusert på en av de andre avgangene senere på dagen. Det ble også poengtert at det syntes merkelig at stopp på hele fem nabostasjoner skulle kanselleres samtidig, og at det muligens kunne finnes kompromissløsninger.

 

Ugunstig avgangstid fra Kristiansand
I møtet ble det en overordnet diskusjon på hvordan toget kunne ha større tiltrekningskraft, spesielt med tanke på å få flypassasjerer fra Kjevik til å velge en mer miljøvennlig transportløsning på sine møtereiser til og fra Oslo. Siden morgentoget fra Kristiansand til Oslo i dag går så tidlig som kl. 04.45 mente flere at det er lite trolig at et endret stoppmønster østover, selv med inntil 30 minutter tidsbesparelse, vil føre til at flere fra Kristiansand ønsker å stå opp midt på natten for å rekke morgentoget. Avgangstiden ville jo ikke bli bedre selv om man kommer frem tidligere til Oslo. 
 

Forslag om ny ekspressrute
I stedet kom det frem et forslag som vil bli spilt inn i det videre arbeidet i høringsrunden, nemlig å sette opp en egen ekspressrute mellom Stavanger og Oslo som kun stopper på 3-4 stasjoner, og med en avgangstid fra Kristiansand som vil være en realistisk konkurrent til 07-flyet til Oslo fra Kjevik. Denne flyavgangen er stort sett full alle hverdager.

Et ekpsresstog med avreise fra Kristiansand rundt kl. 06.00 mente mange ville føre til at flere vil ta toget, og de reisende vil være fremme i Oslo ca. 4 timer senere. Samtidig bør det settes opp et tilsvarende ekspresstilbud tilbake på ettermiddagen. Og sist men ikke minst, så kan dagens morgentog beholde sitt faste stoppmønster.
 

Høringsfristen er 17. mars
Det gjenstår å se hva som Agder fylkeskommune vil spille inn i sin høringsuttalelse. Neste uke skal samferdselsutvalget behandle saken, før fristen går ut 17. mars. Til slutt er det Bane Nor som tar den endelige avgjørelsen i slutten av september måned. Om rutetilbudet endres vil det trå i kraft fra og med nyttår 2021. 

 

 

Flere saker

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!

Ordfører Inger Løite

Vil tilby kommunal koronastøtte til lokale bedrifter

Varaordfører Steinar Pedersen.

Foreslo to nye tiltak i kommunestyremøtet

8 idrettsstipender til unge talenter i Agder

 Nils Harald Reiersen i Den Lille Dyrehage.

- Tusen takk i en krevende tid!

Gratis studietilbud hos Universitetet i Agder

Gapahuken ved Sigderdammen. Foto: Gjerstad JFF

Gjerstad JFF med nye lavterskeltilbud til familier

Foto: Gjensidigestiftelsen.no

Vil du glede barn og unge med en aktivitet i sommer?