Kommunestyremøtet i kveld sendes på direkten fra kl. 18.30
Kommunestyremøtet i kveld sendes på direkten fra kl. 18.30

Følg møtet i kommunestyret i kveld

Kveldens kommunestyremøte starter som vanlig kl. 18.30

Møtet innledes med besøk av ni år gamle Ylva Hobber, som aktivt fronter sine synspunkter på norske politikeres manglende innsatsvilje for å løse klimautfordringene.

Bjørg M. Østerholt møter også for å informere om Kiwanis sitt arbeid i Gjerstad.

Representanter for Nye Veier møter for å orientere om kommunedelplan for ny E18 som er lagt ut på høring.

Av saker som skal behandles er bl.a. revidert avtale om Østre Agder Brannvesen, med forslag til betalingsmodell, høringsuttalelse til Regionplan Agder 2030 og innspill til veikart for bedre levekår.

 

Det forventes også at rådmannen vil kommentere den nylig publiserte rapporten fra forvaltningsrevisjonen  om organisering og kvalitet i pleie og omsorg. Rapporten avdekker tydelige mangler og et stort potensial for forbedringer innen enhetens drift.

 

Møtet kan følges direkte via kommunens web-TV. 

Flere saker

Det reises nye bygg på Solem skytebane i disse dager. Foto: Gjerstad JFF.

Nye bygg reiser seg på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!

Ordfører Inger Løite

Vil tilby kommunal koronastøtte til lokale bedrifter

Varaordfører Steinar Pedersen.

Foreslo to nye tiltak i kommunestyremøtet

8 idrettsstipender til unge talenter i Agder

 Nils Harald Reiersen i Den Lille Dyrehage.

- Tusen takk i en krevende tid!

Gratis studietilbud hos Universitetet i Agder

Gapahuken ved Sigderdammen. Foto: Gjerstad JFF

Gjerstad JFF med nye lavterskeltilbud til familier