John H. Johansen er 2.kandidat for Gjerstad Arbeiderparti. Foto: Privat.
John H. Johansen er 2.kandidat for Gjerstad Arbeiderparti. Foto: Privat.

Flisespikking i Gjerstad

- Er Høyres løsninger gode er jeg sikker på at vi kan få dem realisert med Inger Løite som ordfører.
// John H. Johansen, 2. kandidat Gjerstad Arbeiderparti

Høyres ordførerkandidat i Gjerstad kaller det for flisespikking når jeg mener at kommunen ikke er en produksjonsbedrift. For meg blir det bare en helt feil inngang hvis han skal se på hvordan de kommunalt ansatte kan bli mer effektive. Ellers er jeg enig med Steinar Pedersen i at det er viktig at de ansatte involveres og at de trives i jobben sin. Så får jeg heller vente i spenning på å høre hvilke verktøy og nye løsninger han har i verktøykassen sin.

 

Arbeiderpartiet vil som Høyre sette ned de kommunale avgiftene, og jeg forstår det slik at høyre har vært med på vedtak om tilknytning som vil gi dem med høyest avgift reduksjoner. Pedersen sier han har forsøkt å beskrive hvordan vi i Høyre vil få dette til. Det er mulig, men ikke i det leserbrevet som jeg kommenterte. Arbeiderpartiet vil lytte til forslag både fra Rådmannen og Høyre, og så blir det opp til flertallet i kommunestyret å fatte vedtak.

 

Steinar Pedersen signaliserer at han/Høyre vil komme med konkrete og praktiske løsninger som gjør at vi får en bedre kommune å bo i. Er løsningene gode er jeg sikker på at vi kan få dem realisert med Inger Løite som ordfører.

 

John H. Johansen, 2. kandidat Gjerstad Arbeiderparti 

Flere saker

"Struguras" fra Moldova underholder i forbindelse med 15-årsjubileet.

Norge-Moldova er 15 år - feirer med jubileumskveld på Abel skole

Kommunestyret i Åmli debuterte torsdag med direkteoverføring av sitt kommunestyremøte.

Look to Åmli!

Grethe Dalens bedrift Gjerstadbakeren er med i konkurransen om å bli "Årets Bakeri 2020". Foto: Facebook.

Gjerstadbakeren nominert til Årets Bakeri

Det ventes store snømengder i Gjerstad til helgen.

Snømengden i helgen er noe nedgradert

Arne Thomassen og Rune Hagestrand. Foto: Mona Hauglid.

- Ja takk, begge deler!

Illustrasjon: Facebook

Mens vi venter på Grenlandsbanen

Kan Biltema-kjeden være interessert i Brokelandsheia? Foto: Facebook.

Kan Brokelandsheia være aktuell for Biltema?

Agder Arbeiderparti protesterer mot svekket togtilbud i distriktene. Illustrasjonsbilde.

- Høyre sin ideologiske iver etter privatisering gir oss et dårligere togtilbud