Har politireformen vært så ille for Gjerstad? Illustrasjonsbilde.
Har politireformen vært så ille for Gjerstad? Illustrasjonsbilde.

- Er politireformen en fiasko for Gjerstad?

- Mener Gjerstad SP at gjersdølinger er mindre trygge uten lensmannskontor i bygda?
// Rune Hagestrand

Senterpartiets Marie Bakka er i sitt valgkampinnlegg her på iGjerstad.no oppløftet av partiets medvindsbølge over landet den siste tiden. Det er bare å gratulere med gode målinger. Men, hva betyr slike riksdekkende målinger for oss i Gjerstad? Rikspolitikk er en ting, lokalpolitikk noe helt annet. Dette har alle som har sittet i kommunestyret erfart.
 

Jeg vil ta opp et par temaer som Gjerstad Senterparti tydeligvis mener er blant partiets vinnersaker, siden de frontes i den lokale valgkampen. 
 

Politireformen
Etter at lensmannskontoret på Brokelandsheia ble nedlagt for noen år siden har politiet aldri vært så synlig i Gjerstad som de er nå, og bidrar med dette til økt trygghet for bygdas innbyggere. Jeg tviler på at et kontor med noen få timers åpningstid i uka har hatt noen som helst effekt i så måte. Jeg forstår derfor ikke at kritikken mot politireformen på noe vis kan kobles til Gjerstad.  

Senterpartiet vil sikkert påpeke at det er viktig at politiet har lokalkunnskap for å kunne utføre en god jobb i Gjerstad. Men er dette tilfellet?  Ikke minst etter at alle eiendommer i Gjerstad nå har fått sin unike adresse er det en smal sak for politiet å finne fram via GPS, uten å ha vært på stedet tidligere. Samtidig bør taktisk og teknisk etterforskning av kriminalsaker gjøres i større fagmiljøer. Dette vil bidra til høyest mulig oppklaringsprosent.  

Hvis politiets "Nærhet til folket" skal være et viktig argument, bør i alle fall ikke motstand mot politireformen brukes som et eksempel på dette i Gjerstad.  

Kommunereformen
Senterpartiet i Gjerstad, med både Bakka og Eskeland på laget var også positive til å slå seg sammen med andre kommuner da saken var oppe til behandling sist. Derfor blir det nå litt merkelig at de to toppkandidatene for SP i Gjerstad fronter det stikk motsatte synet nå. og nærmest vil være garantist for at vi skal fortsatt skal forbli alene. Tror SP at kommunereformen er noe som går over av seg selv? Hvis det er tverrpolitisk enighet om at en kommunereform vil være fornuftig for Gjerstad, hvorfor skal vi da ikke være med å ha hånden på rattet?
 

Gjersdølingene har endret syn
Jeg vil samtidig minne Gjerstad Senteparti om en undersøkelse, utført av Sentio Research for Aust-Agder Blad> 

Så sent som i april 2019 viste denne at  40% av bygdas innbyggere ønsket seg en sammenslåing mellom Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand.  19% valgte blant andre alternativer, og 12% sa de ikke visste hva de ville. Kun 29% mente at Gjerstad bør bestå alene som i dag. Ved forrige undersøkelse var motstanden mot kommunesammenslåing hele 75%.  Det har tydeligvis i ferd med å gå opp for folk at noe større kommuner må til for å sikre best mulige tjenester for innbyggerne våre i tiden som kommer. 

Noe av det mest spesielle ved målingen var at 56% av Senterpartiets egne velgere i bygda sa at de ønsket seg ovennevnte sammenslåing mellom de fire kommunene. Kun 23% av Senterpartiets velgere mente at Gjerstad skulle forbli alene.

Sett i dette lyset er det merkelig at Senterpartiet velger å innta en så passiv rolle på dette spørsmålet, på tvers av sine egne velgeres mening.  

 

Rune Hagestrand.
 

  

 

Flere saker

Mange innbyggere i Agder har søvnproblemer, viser en undersøkelse. Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

Hver tredje innbygger i Agder sover for lite - her er ekspertenes beste tips

Garli Viktor var helt uten konkurranse i kveld. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

Garli Viktor holdt lekestue på Jarlsberg

Arilds Motorsenter Brokelandsheia åpner 14. juni. F.v. Niclas Öhlin og Arild Dale Kjempekjenn.

Åpner dørene til splitter ny butikk på mandag

Verena Garcia reiser til Moskva for stamcellebehandling i sommer. Foto: Facebook

Reiser til Moskva for stamcellebehandling i sommer

Morten Presthagen. Arkivbilde

Investerer 900 000 i forprosjekt for King's Mansion på Brokelandsheia

Morten Presthagen er ute med nyheter om sin planlagte "King's Mansion på Brokelandsheia. Foto: Facebook.

Det meldes om utvikling i King's Mansion-prosjektet

Hagevanning kan koste en husstand opp mot 3000,- pr. sommer. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Dette koster hagevanningen deg i sommer

Fylkestinget skal 15. juni vedta handlingsprogram for fylkesveier. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Posisjonen i Agder fylkesting er enige om handlingsprogram for fylkesveier