Har politireformen vært så ille for Gjerstad? Illustrasjonsbilde.
Har politireformen vært så ille for Gjerstad? Illustrasjonsbilde.

- Er politireformen en fiasko for Gjerstad?

- Mener Gjerstad SP at gjersdølinger er mindre trygge uten lensmannskontor i bygda?
// Rune Hagestrand

Senterpartiets Marie Bakka er i sitt valgkampinnlegg her på iGjerstad.no oppløftet av partiets medvindsbølge over landet den siste tiden. Det er bare å gratulere med gode målinger. Men, hva betyr slike riksdekkende målinger for oss i Gjerstad? Rikspolitikk er en ting, lokalpolitikk noe helt annet. Dette har alle som har sittet i kommunestyret erfart.
 

Jeg vil ta opp et par temaer som Gjerstad Senterparti tydeligvis mener er blant partiets vinnersaker, siden de frontes i den lokale valgkampen. 
 

Politireformen
Etter at lensmannskontoret på Brokelandsheia ble nedlagt for noen år siden har politiet aldri vært så synlig i Gjerstad som de er nå, og bidrar med dette til økt trygghet for bygdas innbyggere. Jeg tviler på at et kontor med noen få timers åpningstid i uka har hatt noen som helst effekt i så måte. Jeg forstår derfor ikke at kritikken mot politireformen på noe vis kan kobles til Gjerstad.  

Senterpartiet vil sikkert påpeke at det er viktig at politiet har lokalkunnskap for å kunne utføre en god jobb i Gjerstad. Men er dette tilfellet?  Ikke minst etter at alle eiendommer i Gjerstad nå har fått sin unike adresse er det en smal sak for politiet å finne fram via GPS, uten å ha vært på stedet tidligere. Samtidig bør taktisk og teknisk etterforskning av kriminalsaker gjøres i større fagmiljøer. Dette vil bidra til høyest mulig oppklaringsprosent.  

Hvis politiets "Nærhet til folket" skal være et viktig argument, bør i alle fall ikke motstand mot politireformen brukes som et eksempel på dette i Gjerstad.  

Kommunereformen
Senterpartiet i Gjerstad, med både Bakka og Eskeland på laget var også positive til å slå seg sammen med andre kommuner da saken var oppe til behandling sist. Derfor blir det nå litt merkelig at de to toppkandidatene for SP i Gjerstad fronter det stikk motsatte synet nå. og nærmest vil være garantist for at vi skal fortsatt skal forbli alene. Tror SP at kommunereformen er noe som går over av seg selv? Hvis det er tverrpolitisk enighet om at en kommunereform vil være fornuftig for Gjerstad, hvorfor skal vi da ikke være med å ha hånden på rattet?
 

Gjersdølingene har endret syn
Jeg vil samtidig minne Gjerstad Senteparti om en undersøkelse, utført av Sentio Research for Aust-Agder Blad> 

Så sent som i april 2019 viste denne at  40% av bygdas innbyggere ønsket seg en sammenslåing mellom Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand.  19% valgte blant andre alternativer, og 12% sa de ikke visste hva de ville. Kun 29% mente at Gjerstad bør bestå alene som i dag. Ved forrige undersøkelse var motstanden mot kommunesammenslåing hele 75%.  Det har tydeligvis i ferd med å gå opp for folk at noe større kommuner må til for å sikre best mulige tjenester for innbyggerne våre i tiden som kommer. 

Noe av det mest spesielle ved målingen var at 56% av Senterpartiets egne velgere i bygda sa at de ønsket seg ovennevnte sammenslåing mellom de fire kommunene. Kun 23% av Senterpartiets velgere mente at Gjerstad skulle forbli alene.

Sett i dette lyset er det merkelig at Senterpartiet velger å innta en så passiv rolle på dette spørsmålet, på tvers av sine egne velgeres mening.  

 

Rune Hagestrand.
 

  

 

Flere saker

Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.

Svake resultater for Gjerstad i årets kommunebarometer

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia

Nå åpnes det snart for utsendelse av brev og pakker hos Circle K Brokelandsheia. Arkivfoto

Circle K Brokelandsheia inngår avtale med HeltHjem.no

Kommunedirektøren, næringssjefen og ordføreren i Gjerstad. Foto: Gjerstad kommune.

Nå kan koronarammede bedrifter i Gjerstad søke støtte fra kommunen