E18 via Brokelandsheia er det eneste alternativet

"Gjersdølinger er ikke så drikkfeldige som det Vinmonopolets lokale omsetning på ca. 100 000 liter alkoholholdig drikke årlig kan tyde på."
Rune Hagestrand

Kristofer Torkildsen og Ynge Tørrestad har ifølge leserinnlegg i AAB ingen motforestillinger mot at E18 legges utenom Brokelandsheia. «Man må våge å knuse noen egg for å lage en omelett», sier Tørrestad. I flere sammenhenger er jeg enig i dette utsagnet, da mange ønsker en positiv utvikling, men er skeptiske til forandringene en slik utvikling krever. Der stopper imidlertid enigheten. For å følge opp Tørrestads metafor om matlaging, så er i dag Brokelandsheia mer en indrefilet enn en potensiell omelett. En indrefilet som folk i stor grad benytter seg av på vei mellom Oslo og Sørlandet. De aller fleste som har etablert næringsvirksomhet på Brokelandsheia de siste 30 årene, og i senere tid på Akland, har i stor grad har gjort dette pga. tilgjengeligheten til E18.   

Lokal eller ekstern omsetning
«Næringene og boligene der kommer ganske sikkert til å få det minst like bra som nå dersom ny E18 går utenom», hevder Tørrestad. Torkildsen etterlyser dokumentasjon på at de veifarende representerer en avgjørende del av omsetningen. Jeg vil anbefale begge å ta kontakt med den største aktøren på heia, Eurospar Brokelandsheia, og be om en oversikt over hvor mange lokale og hvor mange eksterne kunder som representerer deres omsetning.

En liten digresjon
Gjersdølinger er ikke så drikkfeldige som det Vinmonopolets lokale omsetning på ca. 100 000 liter alkoholholdig drikke årlig kan tyde på. I så fall ville hver eneste gjersdøling over 18 år konsumere rundt 50 liter hver pr. år. Tilsvarende tall for Risørs utsalg er ca. 18 liter pr. pers. om alt skulle omsettes til egne innbyggere. Brokelandsheias næringsdrivende opererer utvilsomt i et marked «over sin egen vektklasse», takket være E18-trafikken.

Restriksjoner for etablering langs E18
Tørrestad viser til at det ikke er næring eller boliger langs E18 mellom Grimstad og Sørlandsparken. Næringsetableringer langs hovedveier er regulert i den såkalte «kjøpesenterplanen» som utelukker etablering av virksomheter som Brokelandsheia har i dag. Det samme gjelder langs E18 øst for oss. De aller fleste kommunene langs E18 gjennom Telemark og Vestfold vil gjerne etablere handelssentre langs hovedveien, men får ikke tillatelse til dette. Flere har forsøkt, men blir stoppet av fylkesmannen.

Brokelandsheia er Gjerstads sentrum
Nettopp derfor er Brokelandsheia unik. Brokelandsheia anno 2018 er Gjerstads sentrum. Siden kjøpesenterplanen ikke har tilbakevirkende kraft kan vi fortsette en positiv utvikling for kommune og distriktet. Skal vi opprettholde et felles arbeidsmarked er dette også viktig for våre nabokommuner. Et sårbart arbeidsmarked er det viktigste argumentet for at E18 bør gå i dagens trasé.

Jeg er glad de berørte kommunene har et samlet syn på at traséer som går utenom Brokelandsheia skal avvises. Jeg tviler på at sentrale myndigheter våger å overse dette. Jeg oppfordrer imidlertid så mange som mulig, både private og næringsdrivende, til å støtte opp om dette synet i høringsuttalelser til planen innen 14. desember.  Det er nå vi har anledning til å påvirke det endelige valget som skal gjøres neste år.
 
Rune Hagestrand

Flere saker

Siri Bjellerås har startet sin egen honningproduksjon på Ulltveit Gård i Gjerstad.

Lokal honning til salgs på Bankplassen Kaffe og Skroll

Evie Katrine Lønne i Gamlestaua i Egddalen. Foto: Privat.

Fikk 59000 til restaurering av Gamlestaua i Egddalen

Steinar Bergstøl Andersen. Foto: Vest-Agder fylkeskommune.

- Vi vil gjøre Agder mer attraktivt!

Kontorstolkonkurransen under Brokelandsheiadagene kan fort bli en lønnsom affære. Illustrasjonsfoto.

Kontorstolrace kan ta deg til Bali

Stea i Egddalen fremstår nå som en av bygdas fineste badeplasser, etter stor innsats fra ildsjeler i nabolaget.

Flotte badeforhold i øvrebygda

Det er ikke noe å si på utstikten i Enghola boligfelt. Foto: Ole A. Løite.

Selger de to første tomtene til halv pris

Moe Tyr var helt suveren på Jarlsberg i ettermiddag.

Moe Tyr uten konkurranse på Jarlsberg

Gjerstads deltakere traff på tre eliteløpere i Kristiansand fredag kveld. Foto: Ånon Ausland.

Fire gjersdølinger er klare for skifestival i Kr.sand lørdag