Kommunens utgifter til politisk sektor holdes på samme nivå som før. Illustrasjonbilde.
Kommunens utgifter til politisk sektor holdes på samme nivå som før. Illustrasjonbilde.

Dette får de folkevalgte for jobben i Gjerstad kommune

Inneværende kommunestyre fastsatte i november 2018 satsene for møtegodtgjørelse for de som ble valgt inn for kommende periode.  

Møtegodtgjørelsen for kommunestyrerepresentantene har økt litt, mens ordførergodtgjørelsen er redusert fra 91 til 90% av stortingsrepresentantenes lønn. Totalt er dermed nivået på politiske godtgjørelser omtrent på samme nivå som før.

Satsene for 2019-2022 er som følger:
For møter i kommunestyre og formannskap: kr. 500,- pr. møte
Oppnevnte utvalg av kommunestyret og/eller formannskap: kr. 400,- pr. møte

Møtegodtgjørelse tilstås kun for ett møte om man skulle ha flere møter i ulike komiteer/utvalg samme dag.

Omsorgsgodtgjørelse:
Valgte medlemmer som har behov for stedfortreder i omsorgstjeneste for barn under 12 år, eldre eller funksjonshemmede utbetales en omsorgsgodtgjøring på kr. 180,- pr. time. Dette gjelder kun i de tilfeller ektefelle/samboer eller andre husstandsmedlemmer ikke kan være stedfortreder.

Ordfører og varaordfører
I Gjerstad er ordførervervet vedtatt å godgjøres med 90% av lønnen til en stortingsrepresentant (for tiden kr. 987 997,-) Ordføreren i Gjerstad får dermed kr. 889 197,- i godtgjørelse pr. år. Varaordføreren får 10% av dette, opprundet til nærmeste tusen, altså kr. 89 000,- pr. år. Ordfører og varaordfører får ikke møtgodtgjøring for møter i kommunestyre, formannskap og faste utvalg som består av formannskapets medlemmer.

Formannskap/kontrollutvalgsleder
De faste medlemmene i formannnskapet får en fast årlig godtgjøring tilsvarende 2% av ordførerens godtgjøring, opprundet til nærmeste hele tusen kroner, altså kr. 18 000,- pr. år. Leder av kontrollutvalget får halvparten av dette, kr. 9 000,- pr. år

Tapt arbeidsfortjeneste
Medlemmer i formannskap og kommunestyre får i tillegg dekket tapt arbeidsfortjeneste i møter på dagtid. Dette er ikke så veldig aktuelt for Gjerstads sin del, da stort sett alle møter er lagt til kveldstid.

Flere saker

Gjerstad scorer høyest i østregionen på næringsattraktivitet. Illustrasjonsbilde fra rapporten.

Gjerstad best i østregionen i ny undersøkelse

Initiativtakerne til "Jul for alle" gleder seg til julefeiringen i år. Foto: Astrid H. Bråten.

Meld deg på til "Jul for alle"

Endre De Bartolo og Solfrid E. Holte kom begge på pallen i Rauland i helga. Foto: GIL.

Helgens resultater i skiskyting

K.G Senta sammen med sin eier, Knut Homdrom. Foto: Facebook.

K.G Senta kåret til jaktchampion

Moe Tyr ble nr. 2 på Forus lørdag ettermiddag.

Moe Tyr tilbake i løpsbanen

Det var god stemning foran scenen ved flere anledninger under årets Brokelandsheiadager.

Kun 20 ledige utstillerplasser igjen til neste år

Nina Holte og Jan Birger Stebekk i Østre Agder Sparebank. Foto: Tore Myrberg.

- Barn og unge er vi ekstra opptatt av

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 49 og 50