Gjerstad kommune presiserer regler for barnebursdager i Gjerstad. Illustrasjon: Depositphotos.com
Gjerstad kommune presiserer regler for barnebursdager i Gjerstad. Illustrasjon: Depositphotos.com

Dette er reglene for barnebursdager i Gjerstad

Selv med lavt smittetrykk i Gjerstad er det fortsatt ikke fritt fram for å arrangere store barnebursdager som før.

- Jeg har de siste dagene fått noen henvendelser fra publikum som ønsker å vite hvordan de skal forholde seg til barnebursdager i bygda, sier ordfører Inger Løite. Sammen med kommunelege Tormod Akeren har vi laget retningslinjer for slike arrangementer, som jeg oppfordrer bygdas innbyggere til å følge, sier hun.

 

Ffølgende momenter er vektlagt:

 • Barn i samme kohort har flere unntak fra både forskrift og anbefalinger om samlinger, arrangementer og fritidsaktiviteter. Dette er faglig godt begrunnet fra sentrale myndigheter.
 • Barn og unge bør i størst mulig grad skjermes fra negativt inngripende tiltak, hvis det ikke er smittevernfaglig uforsvarlig.
 • Smittetrykket i Agder generelt, og i Gjerstad spesielt, er for tiden på et lavt nivå. Endringer i dette kan føre til endringer i denne anbefalingen og eventuelt nye lokale forskrifter. 

 

Anbefalinger om barnebursdager er ut fra dette som følgende:

 • Arrangementet bør holdes utendørs dersom mulig.  
 • Barn i samme kohort – basert på kohorter i skole og barnehage - kan samles til bursdagsfeiring. 
 • Blanding av kohorter bør ikke forekomme, og det bør derfor for eksempel ikke inviteres barn fra andre klasser. 
 • Gjestenes foresatte skal ikke være med. Dersom det for enkeltbarn er helt nødvendig at foreldre er med, bør disse holde god avstand (2 m) til andre barn og voksne.
 • Alle deltakere må være friske – det vil si fri for luftveissymptomer, og personer i karantene eller ventekarantene skal ikke delta.
 • Vær nøye på håndhygiene, spesielt i forbindelse med matservering. 

 

Dette gjelder for barn i barneskole og barnehage. For ungdomstrinnet og videregående er det anbefalingen om inntil 2 faste sosiale kontakter som bør gjelde, avslutter ordfører Inger Løite.

Flere saker

Ordfører Inger Løite

Video: Ordføreren informerer om retningslinjene for nasjonaldagen

Fra veien mellom Korsen og Sandåkerhølen. Foto: Lasse Moen Sørensen, Agder fylkeskommune

Innstiller på utbedring av Auslandsveien i 2022

Økonomisjef i Gjerstad kommune, Espen Grimsland. Arkivbilde.

- Hva hadde Gjerstad vært uten store og viktige investeringer?

Torbjørn Urfjell. Arkivbilde

Torbjørn Urfjell har fått ny direktørstilling i Oslo

HM. Kong Harald fikk en rundtur med snutebussen til Henning Aasbø i 2015. Arkivbilde.

Sørger for "kongetransport" av eldre i 17.mai-toget

Er du mellom 16 og 18 år, og har lyst på en sommerjobb i Gjerstad kommune? Foto: Astrid H. Bråten

Ledige sommerjobber for ungdom

Økte råvarepriser gir bedre muligheter for lønnsom skogsdrift. Foto: AT Skog

Økende potensial for skogsdrift i Gjerstad.

Einar Bilstad fra Foss Eik Mek. verksted og Tor Kjetilson Moe i CEG. Foto: Privat.

CEG kjøper Foss-Eik Mek Verksted AS