Browsing: Politikk

Here we will publish political matters from chairmanships and municipal board meetings, for information for all socially interested Gjersdølingers!

Hvorfor er det god omsorg å beskytte barn mot skadelig innhold og produkter i den fysiske verden, men feil å gjøre det i den digitale?